Barn som fikk mye dagslys, var mindre urolige og ukonsentrerte, viser studie. Bildet er fra Voksentoppen ski og friluftsbarnehage. (Foto: Thomas Brun / NTB)

Barn som var mye i dagslys, var roligere

Barnehagebarn ble utstyrt med armbånd som måler lysstyrken. Det var sammenheng mellom mye lys og lite hyperaktivitet hos barna, viser studie fra UiO.

Barna som fikk mye lys i løpet av dagen, hadde færre symptomer på hyperaktivitet.

Det viser en ny studie av barnehagebarn. Sammenhengen var sterk.

- Det er stor forskjell på lysstyrken på innendørs belysning og utendørs lys, sier Vidar Sandsaunet Ulset, som er psykologspesialist og postdoktor ved Promenta, Universitetet i Oslo. Han er en av forskerne bak studien.

Studien er en liten del av en større forskningsstudie med 2000 barn.

Fra før har forskerne funnet sammenheng mellom barns utetid i barnehagen og bedre konsentrasjon og mindre uro på skolen.

Avanserte armbånd

Den nye studien er gjort på 48 barnehagebarn ved fem barnehager i Australia.

- Vi utstyrte barna med avanserte armbånd som de hadde på seg døgnet rundt i 14 dager, forteller Vidar Ulset til forskning.no.

Armbåndet har to sensorer. En som målte barnas aktivitet og en som målte hvor mye lys barnet ble utsatt for.

I tillegg stilte forskerne foreldrene en rekke spørsmål om hvordan barnet virket de forskjellige dagene, om de var urolige, uoppmerksomme, om de klarte å holde på med en aktivitet over tid, og lignende.

- Dette er et godkjent skjema som brukes for å avdekke symptomer på ADHD. Men disse barna var friske barn uten ADHD, understreker Ulset.

- Vi fant ingen sammenheng mellom fysisk aktivitet og hyperaktivitet, men at eksponering for lys hang sammen med lavere nivåer av hyperaktivitet, sier psykologspesialist Vidar Ulset.

Aktive i seks og en halv time

Ifølge armbåndet var barna aktive i seks og en halv time i døgnet. De roligste barna var aktive i fire og en halv time. De mest aktive var i aktivitet i ni og en halv time.

- Dette er ikke nødvendigvis et tegn på hyperaktivitet, det kan hende de mest aktive barna drev med målrettet lek, som å bygge trehytte, understreker Ulset.

Forskerne fant ingen sammenheng mellom hvor aktive barna var og foreldrenes rapportering av hyperaktive symptomer.

Derimot fant de en sammenheng mellom lite lys og symptomer på hyperaktivitet, som urolighet.

- De barna som var eksponert for mye lys, hadde lavere nivå av hyperaktive symptomer enn de andre barna, sier Ulset.

Enorm forskjell på lysintensitet ute og inne

Ulset sier det er tenkelig at kroppen vår er skrudd sammen slik at vi er tilpasset utelys.

- Jeg tror det er en mismatch mellom miljøet vi er skapt for å være i, og miljøet vi er i, sier Ulset. Han viser til at det er bare et fragment av menneskehistorien vi har vært inne på dagtid.

- Det er stor forskjell på innendørs og utendørs belysning, sier han.

Utendørs på en soldag, kan lyset være på 100 000 lux, mens lyset i stuen kan være på bare 500 lux, ifølge Ulset.

- Vi merker det ikke, fordi øynene tilpasser seg nytt lys raskt, sier han.

Der er nå kommet en del forskning som tilsier at det kan være lurt at barnehagebarn får tilbringe mye tid ute, mener han.

Lys kan fungere som ADHD-medisin

Ulset spekulerer nå på om utendørs dagslys påvirker hjernen litt på samme måte som ADHD-medisin.

- Flere studier på både voksne og barn viser at lys trigger hormoner i hjernen som bedrer oppmerksomheten, sier han.

Studiene viser at lys kan trigge noradrenalin som i likhet med medisiner som blir gitt mot ADHD kan bedre oppmerksomhet og konsentrasjon.

Ulset sier hun ivrer etter å forske mer på temaet utendørs opphold og hyperaktivitet hos barn.

Vil gjerne gjøre eksperimentelle studier

Ulset ønsker seg derfor mer forskningsmidler for å forske mer på dette.

- Denne studien er en observasjonsstudie som bare viser en sammenheng. Den viser ikke nødvendigvis en årsakssammenheng, understreker han.

Nå er de igang med å finne ut om barn som har hatt mye utetid i barnehagen, har bedre konsentrasjon og gjør det bedre enn andre på ungdomsskolen.

Han vil gjerne gjøre eksperimentelle studier, for å finne ut om det å være ute i naturen påvirker konsentrasjonen i gunstig retning for barn som er urolige.

- Det ville for eksempel vært interessant å utstyre barn med briller som fjerner blåtonene i lyset, slik at øynene blir mindre eksponert for det som ligner dagslys, sier han.

Blåtoner er bra om dagen, men ikke om kvelden, forklarer han.

Tidligere forskning viser at dette har en gunstig effekt på personer med bipolare lidelser, og reduserer søvnproblemer.

Referanse:

V. Ulset mf: Environmental Light Exposure, Rest-Activity Rhythms, and Symptoms of Inattention and Hyperactivity: An Observational Study of Australian Preschoolers. Sammendrag. Journal of Environmental Psychology, 21. februar 2021.

Powered by Labrador CMS