Oppdragelse ut, læring inn

Tradisjonelt har norske barnehager hatt oppdragelse som en av sine viktigste oppgaver. I dag er oppdragelsen borte fra alle offisielle dokumenter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto. www.colourbox.no)

– I stedet skal barnehagen bidra til dannelse, samtidig som barnehagen knyttes stadig tettere til skolesystemet, sier førstelektor Ingeborg Tveter Thoresen ved Høgskolen i Vestfold.

I den nye formålsparagrafen heter det at barnehagen skal ivareta barnas behov for læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Dannelsesbegrepet er på plass. Oppdragelsen er borte. 

– Det vi har sett gjennom de siste revisjonene av lovverk og tilhørende forskrifter og rammeplaner, er en gradvis harmonisering av formuleringer for barnehage og skole, sier Tveter Thoresen.

- Ikke minst er dette et resultat av at barnehagefeltet ble overført fra Barne- og familiedepartementet til Kunnskapsdepartementet, fortsetter hun.

Thoresen mener at førskolelærere alltid har abeidet med oppdragelse.

– Det er faktisk slik at i barnehagen oppdrar vi barn, enten vi kaller det oppdragelse eller ei, blant annet gjennom hverdagslivet. Barnehagens oppdragelse betraktes i dag av myndighetene som en del av danningsbegrepet, sier Tveter Thoresen.

Nærmere skolen

Dannings- eller dannelsesbegrepet er kommet inn i barnehagenes lovverk som et ledd i harmoniseringen med skoleverket.

Bostadutvalget ble oppnevnt for å komme med forslag til ny formålsparagraf for både barnehage og skole.

Utvalget tok i sin tid opp igjen forslag som hadde vært lansert tidligere, nemlig ved forrige revisjon av loven. 

– Dermed fjernet Bostadutvalget oppdragelsen og erstattet den med dannelse, sier Thoresen.

Samtidig gir man ikke helt slipp på oppdragelsen. Utvalget sier nemlig videre at dannelsen gir assosiasjoner både til det som skjer i barnas samspill med omgivelsene, og til den oppdragelsen som skjer i barnehagen. 

– Det er derfor interessant av departementet ikke ønsket å ta oppdragelsen eksplisitt inn i lovteksten. I stedet sier de at dannelsesbegrepet er så vidt at det omfatter oppdragelse. Dermed forsvant oppdragelsen ut av lovverket, og dannelsen kom inn, sier Tveter Thoresen.

– Liten faglig begrunnelse

I og med at noe av målet med lovendringene de siste årene har vært å få til en harmonisering mellom barnehage og skoleverk, ser Tveter Thoresen noen utfordringer.

Likevel mener hun oppdragelsen er en så viktig funksjon i barnehagen at den burde vært formulert eksplisitt. 

– Det er klart at for de eldste elevene i skolen er begrepet oppdragelse kanskje litt underlig. Likevel må det være mulig å tenke seg at det skal være en av barnehagens viktigste oppgaver, sier Thoresen.

– Jeg mener også at det er svært lite faglig begrunnet at begrepet er fjernet. Når oppdragelsesbegrepet forsvinner fra loven, kan det faktisk føre til at oppdragelsesvirksomheten i barnehagen ikke lenger får den faglige tyngden den bør ha, at den ikke lenger blir prioritert, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS