Representanter for Folkehelseinstituttet (FHI) hevder at økologisk mat kan gi mindre sjanse for misdannelse i urinrøret hos guttebarn, men Arne Grønlund mener det ikke er påviste helseeffekter av økologisk mat. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Debattinnlegg: Ingen påviste helseeffekter av økologisk mat

Arne Grønlund fra NMBU tror ikke det finnes ukjente stoffer i økologiske grønnsaker som har medisinsk effekt og som forebygger en sjelden misdannelse hos guttebabyer. 

I en kronikk her på forskning.no hevder representanter for Folkehelseinstituttet (FHI) at økologisk mat kan gi mindre sjanse for hypospadi, en misdannelse i urinrøret hos guttebarn.

En studie basert på Den norske mor og barn-undersøkelsen har vist at gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med hypospadi sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.

Etter å ha justert for kosthold og andre forhold som kunne påvirke resultatene, kunne FHI påvise at sammenhengen var statistisk sikker. Men de påpeker også at de ikke vet om det er noen årsakssammenheng. Når man vurderer resultatene opp mot annen kjent informasjon om forbruk av økologisk mat, kan man fastslå at sannsynligheten for at økologisk mat kan være årsaken, er svært liten.

Peker på sprøytemidlene

Resultatene fra FHI viste at økologiske grønnsaker var den varegruppen som hadde størst betydning for funnet. Dersom økologiske grønnsaker skulle være årsaken, må det enten skyldes uønskede stoffer i de konvensjonelle grønnsakene, eller gunstige stoffer som bare finnes i de økologiske.

FFI har pekt på sprøytemidler i konvensjonelle grønnsaker som en mulig årsak til hypospadi, og viser til studier fra andre land hvor det er påvist at overgang til økologisk basert kosthold medfører en vesentlig reduksjon av nivåene av sprøytemiddelrester i urinen.

Men siden økologiske grønnsaker bare utgjør en svært liten del av det totale forbruket, og økologiske forbrukere vanligvis spiser mer grønnsaker enn gjennomsnittet, er det innlysende at man blir ikke mindre eksponert for sprøytemiddelrester om man spiser økologiske grønnsaker av og til. Da er det også meningsløst å hevde at sprøytemidler eller andre uønskede stoffer i konvensjonelle grønnsaker kan være årsaken.

Spekulasjon

FHI ser ut til å ha forlatt hypotesen om antioksidanter som årsak, muligens fordi det ikke er påvist at økologiske grønnsaker inneholder mer av slike stoffer enn konvensjonelle grønnsaker.

Den teorien som da gjenstår, at økologiske grønnsaker skulle inneholde hittil ukjente stoffer med medisinsk effekt, som i svært små mengder skulle forebygge en misdannelse som i utgangspunktet er svært sjelden, kan bare karakteriseres som spekulasjon.   

Mine kritiske innvendinger til undersøkelsen fra FHI er basert på dokumenterbare realiteter. Det finnes ingen statistiske analysemetoder som kan bortforklare disse realitetene. En god regel innenfor forskning er at når de statistiske analysene ikke er i samsvar med fornuften, er det fornuften en skal stole på.

Powered by Labrador CMS