Bekymret for barn med homofile foreldre

De fleste nordmenn støtter homofile pars rett til å gifte seg, men langt færre mener de bør ha lov til å adoptere barn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Norge var i 2009 først ute i Norden med å tillate ekteskap for homofile. Ekteskapsloven gir også rett til å adoptere barn, men folk har delte meninger om hvorvidt dette er bra for barna.

I en ny studie er 1246 nordmenn spurt om hva de tenker om dette.

Litt over halvparten av dem ville ikke gi full støtte til like adopsjonsrettigheter for homofile og heterofile ektepar.

- Det er stor støtte til like ekteskapsrettigheter i vårt utvalg, men det er noe mindre støtte til like foreldrerettigheter, sier forsker Ragnhild Hollekim, som ledet studien.

- En forskjell er at mens ekteskap er en avtale  mellom to voksne, er det et barn med i bildet når det gjelder spørsmål om adopsjon.

Bekymret for mobbing

Ragnhild Hollekim er universitetslektor ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. (Foto: Privat)

60 prosent av de som svarte på undersøkelsen mener at seksuell orientering ikke har noen betydning for om folk blir gode foreldre.

Mange mener likevel at like adopsjonsrettigheter for alle par vil kunne ha negative konsekvenser for barna.

- Mange er bekymret for at barna skal bli mobbet, og mange spør om samfunnet er klart for homofile foreldre, sier Hollekim.

Kun 40 prosent av de spurte mener at samfunnet er klart for at barn vokser opp med homofile foreldre. 60 prosent mener enten at samfunnet ikke er klart, eller at dette er et spørsmål de ikke kan svare på fordi de er usikre eller ikke har noen mening.

Et dykk i forskningslitteraturen kan bidra til å redusere flere av bekymringene rundt barn som vokser opp med homofile eller lesbiske foreldrepar.

- Det er relativt mye forskning på hvordan barn med homoforeldre klarer seg. Og hovedtrenden er at de klarer seg like bra som andre barn.

Homofile pappa-par

Hollekims studie viser at folk er mest skeptiske til homofile menn som foreldre.

Omtrent en tredjedel av mennene som ble spurt i undersøkelsen mener at homofile menn i parforhold bør ha like adopsjonsrettigheter som heterofile par, mens nesten halvparten av de spurte mener de ikke bør ha like rettigheter.

16 prosent sa at de er usikre eller uvillige til å ta stilling til spørsmålet.

Kvinnene som ble spurt var mer positive til homofile menn adopsjonsrettigheter. 57 prosent sa at homofile menn i parforhold par bør ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par, mens 27 prosent var uenige.

Mer positive til lesbiske mødre

Både menn og kvinner er mer positive til lesbiske pars adopsjonsrettigheter, og Hollekim sier dette er i tråd med internasjonal forskning.

Et flertall på 61 prosent av de spurte kvinnene støttet lesbiske pars rett til å søke om adopsjon, mens en fjerdedel var uenige.

Også her er menn er mer skeptiske. Mens 40 prosent mener lesbiske par bør kunne søke om adopsjon på lik linje som heterofile, mener 44 prosent at dette ikke bør være lov.

Økende støtte

Relativt mange av de som var med i studien er usikre på hva de mener, og det kan tyde på en økende støtte til homofile og lesbiske pars rettigheter, sier Hollekim.

- En del av den uttalte bekymringen knyttet til hvordan barn med homofile foreldre har det synes erstattet med en mer avventende eller usikker holdning til spørsmålet. Denne bevegelsen har vi tolket som mer åpenhet.

En sammenligning av Hollekims studie med en annen undersøkelse fra 1998 viser at nordmenn blir stadig mer positive til foreldrerettigheter for lesbiske og homofile par.

Kun 25 prosent av de som var med i 1998-studien mente at retten til å adoptere barn ikke bør handle om foreldrenes seksuelle orientering. I Hollekims studie har antallet doblet seg, til nesten halvparten av alle menn og kvinner som ble spurt.

- Våre funn indikerer at det er mindre bekymringer for barn som vokser opp med homofile og lesbiske foreldre. Det ser derfor ut til å være en bevegelse i befolkningen når det gjelder disse spørsmålene, avslutter hun.

Oversatt fra www.sciencenordic.com

Referanse:

Ragnhild Hollekim et. al., A nationwide study of Norwegian beliefs about same-sex marriage and lesbian and gay parenthood, Sexuality Research & Social Policy 2012; Volum 9.(1) (pdf)

Powered by Labrador CMS