Foreldre med høy utdannelse kan kanskje påvirke barnas IQ, viser ny forskning. (Foto: Colourbox)

Barn fikk høyere IQ når de vokste opp hos høyt utdannede foreldre

Splittede, svenske søskenpar kan vise forskjeller mellom oppdragelse og gener.

Det er en av de heftigste vitenskapsdebattene i moderne samfunn: født sånn eller blitt sånn?

En ny studie som svenske og amerikanske forskere har gjort, viser i hvert fall at oppvekst kanskje kan ha noe å si for barnas IQ-resultater.

Svenske brødre

218 svenske brødrepar hadde blitt splittet i barndommen. Den ene halvparten vokste opp hos sine biologiske foreldre, og den andre halvparten hadde blitt adoptert bort.

Forskerne har undersøkt resultater fra IQ-tester som disse barna har tatt gjennom oppveksten, blant annet på sesjon før militæret.

Det viste seg at barna som vokste opp hos adoptivforeldrene, hadde høyere IQ enn brødrene som vokste opp hos sitt biologiske opphav. I snitt scoret adoptivbarna 4,4 poeng høyere på IQ-testene.

Eldre og høyere utdannet

Men hvorfor er det sånn?

Forskerne undersøkte forskjellene mellom foreldrene og adoptivforeldrene til barna. Det er viktig å understreke at de har undersøkt samsvar, og ikke årsakssammenhenger, i denne studien.

Adoptivforeldrene var generelt eldre enn de biologiske. Adoptivforeldrene hadde også gjennomsnittlig høyere utdannelse og levde generelt i bedre sosiale og økonomiske forhold.

Forskerne mener å se en klar sammenheng mellom for eksempel utdannelsesnivå og IQ-resultatene. Dette fungerte også begge veier.

Barna som hadde blitt adoptert bort til familier med den høyeste utdannelsen, gjorde det også best på prøvene. Hvis et barn hadde blitt adoptert bort til en familie med lavere utdannelse enn sin biologiske, gjorde dette barnet det dårligere på prøven enn sin biologiske bror.

De viser også til andre studier som sier at foreldre med høy utdannelse tar oftere med seg barna på museer, har lange samtaler eller blir mer lest for før sengetid.

Gener spiller fortsatt en rolle

Forskerne understreker at de ikke utelukker genenes innflytelse når de skal prøve å forklare disse effektene. Det var ikke så stor forskjell i IQ-poeng mellom gruppene, men dette kan også forklares med at miljøforskjellene mellom biologiske familier og adoptivfamilier ikke var kjempestore.

– Men det er sterke bevis for at høyt utdannede foreldre gjør ett eller annet med barna sine som gjør dem smartere, og dette er ikke et resultat av genetikk, sier Kenneth S. Kendler i en pressemelding. Han er hovedforfatter på artikkelen og forsker ved Universitetet i Virginia.

IQ som mål

IQ-tester har en kontroversiell historie, og ikke alle mener at det er et godt mål på intelligens.

Spørsmålet er om en så kompleks egenskap som intelligens kan måles i dette poengsystemet, eller om det må måles med flere forskjellige tester for å få et mer utfyllende bilde.

På den annen side er det flere studier som har vist at økonomisk og sosial status kan henge sammen med IQ. I en berømt tvillingstudie fra 2003 viste forskerne at IQ-resultater kan henge tett sammen med livssituasjon.

Barn i fattige familier med lav utdannelse hadde veldig liten sjanse for å arve de samme IQ-resultatene som foreldrene. Det motsatte gjaldt for barn i rike og høyt utdannede familier.

Referanse:

Kenneth S. Kendler: Family environment and the malleability of cognitive ability: A Swedish national home-reared and adopted-away cosibling control study. PNAS, mars 2015. DOI:10.1073/pnas.1417106112. Sammendrag.

Her kan du høre første del av Spør en forsker-podcasten vår om hvordan vi skal oppdra barna våre. Du finner den også på iTunes og andre steder der du lytter til podcastene dine.

Powered by Labrador CMS