70 prosent av barna i en ny studie hadde anbefalt inntak av jod. – Dette er positive tall, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)
70 prosent av barna i en ny studie hadde anbefalt inntak av jod. – Dette er positive tall, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Barnehagebarn har nok jod

Jodnivået er lavt hos gravide og ammende i Norge, viser flere undersøkelser. En ny studie viser derimot at barna har et tilstrekkelig nivå av jod.

– Dette er positive tall som viser at kostholdet til disse barna gir et inntak av jod som er innenfor anbefalingene. I denne studien var melk den viktigste jodkilden, sier forsker Ive Nerhus.

Undersøkelsene er gjort i forbindelse med barnehagestudien i FINS-prosjektet, der barn mellom fire og seks år i Bergen spiste kjøtt eller fisk til lunsj tre dager i uken i 16 uker.

Målingen av jod hos barna ble gjort før spiseforsøket startet.

70 prosent innenfor anbefaling

Den vanligste måten for forskere å danne seg et bilde av jodnivået hos en gruppe mennesker er å måle mengden jod som er skilt ut i urinen.

Verdens helseorganisasjon anbefaler en mengde jod på mellom 100 til 199 mikrogram per liter urin. I barnehagestudien fant forskerne at 70 prosent av bana var innenfor denne anbefalingen. I tillegg fant de at kun fem prosent var under 50 mikrogram per liter urin.

Viktig å få tall på jod hos barn

Jod er viktig for normal utvikling av hjernen og nervesystemet hos små barn og for normal energiomsetning og vekst gjennom hele livet.

Gravide og ammende har et større behov for jod siden de også skal dekke fosterets og barnets behov. Tidligere undersøkelser har vist at jodinntaket er urovekkende lavt hos gravide og ammende i Norge.

– Derfor er det nå viktig å få data på jodstatus hos barn, og disse målingene fra barnehagestudien har gitt oss unike data for akkurat denne aldersgruppen, sier Nerhus.

Mager fisk er god kilde

– Mager fisk som torsk, sei og hyse er gode kilder til jod. Men i Norge er meieriprodukter ofte den beste kilden fordi vi, og spesielt barn, spiser mest av det, sier Nerhus.

Anbefalt inntak av jod er 50 til 150 mikrogram per dag avhengig av alder. Både for lite og for mye jod kan være uheldig, og daglig jodinntak bør ikke overstige 600 mikrogram.

Les mer om FINS-prosjektet her.

Referanser:

Nerhus, I. m.fl: Iodine status in Norwegian preschool children and associations with dietary iodine sources: the FINS-KIDS study. European Journal of Nutrition. (2018) https://doi.org/10.1007/s00394-018-1768-0

Helsedirektoratet: Risiko for jodmangel i Norge – Identifisering av et akutt behov for tiltak (2016) [pdf.]

Powered by Labrador CMS