Aleneforeldre sliter mer med helsen

Alenemødre og alenefedre rapporterer selv å ha generelt dårligere helse enn gifte og samboende som har barn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det går frem av en svensk doktoravhandling fra Uppsala universitet.

Avhandlingen peker også mot at foreldrenes sosiale kapital påvirker både deres egen helse, og barnas helse. Aleneforeldre har mindre av sosial kapital, viser det seg.

- I mine studier finnes det en sterk kobling mellom lav sosial kapital og dårlig helse.

- Samfunnet burde derfor sette iverk tiltak for å gjøre det lettere for aleneforeldre å øke deltakelsen i sosiale aktiviteter ute i samfunnet, sier Markus Westin, som står bak doktorgradsarbeidet.

Detakelse og tillit

Westin mener at de på den måten kan styrke sin sosiale kapital - i hvor stor grad man deltar i sosiale aktiviteter og diverse andre aktiviteter i samfunnet. Og i hvilken grad man føler tillit til andre mennesker, ifølge et presseskriv fra universitetet.

I avhandlingen nevnes to mekanismer for hvordan sosial posisjon kan virke på helsen.

Den ene er at aleneforsørgeren gjør sammenligninger med hensyn til status, eiendeler og andre sider ved livssituasjonen, som fører til følelser som skam, udugelighet og misunnelse. Dette kan igjen føre til at personen legger til seg vaner og atferd som truer helsen.

I den andre mekanismen ligger det at lav sosial posisjon kan kobles til et biologisk stress, som blant annet påvirker immunforsvaret, og dermed også helsen.

Hvordan brukes helsetilbud?

Westin har også sett på hvordan gifte, samboende og aleneforsørgere benytter helsetilbud.

Resultatene viser at alenemødre i større grad enn gifte og kvinner i samboerforhold avstår fra å søke legebehandling - selv om de opplever at de godt kunne trenge dette.

Avhandlingen viser i tillegg at alenefedre generelt sett har en bedre sosioøkonomisk situasjon enn alenemødrene, og at fedrene faktisk er mer tilbøyelige til å oppsøke lege.

Dette kan, ifølge avhandlingens sammendrag, ha sammenheng med at fedrene har sterkere finansielle muskler. Men også alenefedrene har svakere helse enn de gifte og samboende.

Barna påvirkes også

Også hva angår barna rapporteres det en sammenheng mellom generell helsetilstand og om foreldrene er aleneforsørgere eller ikke, ifølge avhandlingen.

Å hjelpe foreldrene til å øke sin sosiale kapital - ved å gjøre det lettere for dem å delta i uformelle og formelle samfunnsaktiviteter - er en av tingene som kan ha betydning for barnas helse, fremholder Westin.

Dataene som ligger til grunn for Markus Westins avhandling, er to landsomfattende spørreundersøkelser gjennomført i Sverige i 2001 og 2003.

Les mer:

Marcus Westin. Health and Healthcare Utilization Among Swedish Single Parent Families Doktoravhandling, Uppsala universitet, 2007.

Powered by Labrador CMS