Ikke barnesikkert i baksetet

Barn i aldersgruppen fire til tolv år er ikke godt nok sikret i baksetet på bil, slår svensk forskning fast.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Yngre barn er ikke godt nok sikret i bil, mener svensk forsker. (Foto: Colourbox)

Antall dødsulykker i trafikken blir færre, men trafikkulykker er fortsatt den største årsaken til at barn dør eller får alvorlige, langvarige helseproblemer som følge av hjerne- eller nakkeskader, viser en ny doktoravhandling ved Karolinska Institutet (KI) i Sverige.

– Når det gjelder sikkerhet i bil, har man oversett barna i aldersgruppen fire til tolv år som sitter forovervendt i baksetet. Fokus har vært rettet mot de aller minste barna, som sitter bakovervendt i sine barnestoler, sier forsker Katarina Bohman ved Institutt for klinisk neurovitenskap ved KI.

Men i all hovedsak er det de voksne som sitter foran i bilen som får den beste beskyttelsen, både fra avanserte bilbelter og airbags.

Sikkerhetstiltakene i bil er tilpasset voksne, både i lovverket og hos bilprodusentene.

Testing på barn, ikke dukker

Bohmans studie omfattet 2619 barn fra fire til tolv år som var blitt skadet i trafikkulykker og som enten brukte barnestol eller bilpute i baksetet.

– De fleste tror at dagens biler er trygge for alle, men det er ikke tilfelle for barn. Vi ser at barn får hjerneskader i kollisjoner fordi hodet blir slått mot stolryggen foran eller i sideruten på bilen, forteller Bohman.

Hun jobber til daglig som forskningsingeniør i det svenske bilsikkerhetsfirmaet Autoliv.

Bohman mener at dagens simulerte kollisjonstester, med testdukker i barnestørrelse, ikke er realistiske fordi barns sittestillinger i bilen avviker fra dukkene.

– Testdukkene forblir fastspente i setet under simulerte krasj og blir derfor ikke skadet. Derimot så vi, når vi gjorde dynamiske tester og filmet sikrede barn i baksetet mens bilen gjorde en krass unnamanøvrering, at setebeltet flyttet seg. I enkelte tilfeller ble beltet revet helt vekk fra skulderen til barnet, utdyper forskeren.

Dersom ikke setebeltet er korrekt plassert, er ikke barnet tilstrekkelig sikret. Derfor er det viktig å gjøre tester som gir et reelt bilde av barnet, for å kunne utvikle gode nok sikkerhetstiltak for barn i baksetet, mener Bohman.

Får også nakkeskader

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er 45 barn i alderen 0 til 15 år blitt hardt skadd i trafikken i Norge i de siste fem årene. Åtte omkom.

– Det overrasket meg at tre prosent av alle barna i min studie fikk varige mén som følge av whiplashskader. Som regel er slike skader forbundet med voksne, forteller hun.

Manglende sikkerhetstiltak, feilmontering og feil bruk av sikkerhetsutstyr i bil er vanlige årsaker til barns skader.

– Men det er også et problem at sikkerhetsutstyr som barnestoler regnes som ekstrautstyr til bilen. De utvikles separat og ikke som en naturlig, integrert del av bilen. Våre studier viste at dersom en bilpute var innebygd i bilen minsket risikoen for feilbruk fra syttisyv prosent til fire prosent sammenlignet med en tradisjonell løs barnepute, understreker Bohman.

Hun brenner for barns sikkerhet i baksetet. Og har konkrete forslag til forbedringer.

– Dette må prioriteres på alle nivå – også med tanke på lovgiving for de store bilprodusentene. Vi trenger langt mer enn bare forskrifter om fastspenning av barn i bil. Bilens egenskaper må også inkluderes.

– Sikkerhetsutstyr bør tilpasses og innebygges i hver enkel biltype. Velfungerende sikkerhetsutstyr som i dag brukes foran i bilen kan flyttes bak og som kunde kan man også etterspørre bedre sikkerhet for barn i baksetet, konkluderer hun.

Referanse:

Katarina Bohman: Car Safety for Children Aged 4-12 : real world evaluations of long-term injury outcome, head injury causation scenarios, misuse, and pre-crash maneuver kinematics. Doktoravhandling, Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience, 2013.

Powered by Labrador CMS