En amerikansk forskergruppe har prøvd å undersøke hvordan hjernene til unge marihuana-brukere utvikler seg. (Foto: Shutterstock, NTB scanpix)

Hvordan endrer marihuana hjernen hos unge brukere?

Cannabisbruk kan endre hjernen hvis brukerne begynner tidlig, ifølge ny forskning.

Marihuana er på frammarsj. Flere og flere amerikanske stater har begynt å legalisere stoffet. Legaliseringsdebatten fortsetter også her hjemme, hvor flere tar til orde for å gjøre det lovlig, blant annet i Aftenposten.

Men det kommer stadig nye studier som antyder forskjellige negative effekter ved cannabis-bruk.

En amerikansk forskergruppe har prøvd å undersøke hvordan hjernene til unge marihuana-brukere utvikler seg. De har også undersøkt om det har noe å si når folk begynner å røyke.

Forskerne undersøkte to grupper: Den ene gruppen hadde vært rundt 13 år da de begynte, og den andre gruppen var rundt 17.

Alle røykte omtrent daglig, og de var mellom 21 og 50 år gamle da studien ble gjort. Deltagerne begynte i tenårene og fortsatte mens de var voksne. 42 brukere var undersøkt i studien.

Forskerne tok bilder av hjernene til cannabisbrukerne, og sammenlignet det med vanlig hjerneutvikling. De har først og fremst prøvd å undersøkt hvordan hjernen fysisk endrer seg, og ikke konsekvensene av disse endringene.

Hva hadde startalder å si?

I en vanlig tenåringshjerne blir det ytterste laget av hjernen, kalt hjernebarken, littegranne mindre.

Hjernen legger på seg i barndommen, men skrumper litt inn etter hvert som vi blir eldre.

Dette fører også til at det oppstår flere rynker på hjernen.

Forskerne mener å se noe annet i hjernene til brukerne som begynte tidlig med cannabis-bruk. Hjernene deres hadde ikke skrumpet på samme måte. De hadde en mer barnlig hjernebark, og hjernen viste heller ikke like mye rynker som vanlig.

Effekten var ikke like sterk for brukerne som hadde begynt senere.

Siden studien ikke har sett på konsekvenser, har de ikke undersøkt om dette har fått noen følger for brukerne. Men hjernene viste tegn på unormal utvikling, og disse områdene har å gjøre med læring, følelsesprosessering og hukommelse, ifølge forskerne.

Lite utvalg

Denne studien har noen tydelige begrensninger. Det er viktig å understreke at studien ikke kan slå fast at marihuanabruken var årsaken til de endrede hjernestrukturene, forskerne har bare funnet en mulig sammenheng.

Samtidig har de en liten gruppe, og det kan være vanskelig å si noe om hjerneforskjeller når du ser på såpass få hjerner.

Forskerne skriver også at det kan være vanskelig å skille effekten av nikotin fra cannabiseffekten, siden disse to stoffene ofte tas samtidig.

Tvilsom vitenskap

Flere forskere har kritisert en del av studiene som viser mulige negative effekter av cannabis, for eksempel i denne Huffington Post-artikkelen.

Men i den samme artikkelen mener de kritiske forskerne at det finnes noe bevis for at cannabis kan ha en dårlig påvirkning på tenkning, oppmerksomhet og hukommelse. Kort sagt: kognitive evner.

Samtidig finnes det andre studier som sier det motsatte. Denne studien viste ingen forskjell i IQ hos tvillingpar, hvor den ene tvillingen røyket marihuana. 

Referanse:

Filbey mfl: Preliminary findings demonstrating latent effects of early adolescent marijuana use onset on cortical architecture. Developmental Cognitive Neuroscience, desember 2015. DOI: 10.1016/j.dcn.2015.10.001. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS