En sædprøve vurderes. Unge menn fra Europa og USA, både i begynnelsen av 20 -årene og i 30-årene, med og uten barn, har betydelig redusert sædkvalitet sammenlignet med menn på 1970-tallet.

Overvektige gutter kan få mindre testikler og lav sædkvalitet

Forskere i Italia har funnet en sammenheng mellom fedme hos guttebarn og framtidig risiko for lav sædkvalitet. De etterlyser bedre oppfølging av vekt hos barn.

– Vi fant at overvekt eller fedme kan knyttes til lavere testikkelvolum rundt pubertetsalder, sier medforfatter Rossella Cannarella ved Catania Universitet på Sicilia i Italia i en pressemelding.

Sæd produseres i testiklene, så sannsynligvis henger testikkelstørrelse sammen med sædproduksjon.

De italienske forskerne så på om fedme og overvekt har en effekt på testikkelvekst – og dermed på sædproduksjon og fertilitet senere i livet. De innhentet informasjon om 268 gutter i alderen 2 til 18 år: testikkelstørrelse, alder, vekt (KMI) og grad av insulinresistens.

Generelt hadde de normalvektige guttene 1,5-2 ganger større testikler enn guttene med overvekt eller fedme, unormalt høyt insulin eller insulinresistens.

Cannarella mener dette tyder på at å følge bedre med på og ha kontroll på kroppsvekten fra barndommen av, kan forebygge dårlig sædkvalitet senere i livet.

Funnene er nylig publisert i European Journal of Endocrinology.

Lite forsket på

Ufrivillig barnløshet har vært et økende problem de siste to generasjonene og påvirker både folks økonomi, sosiale liv og psykiske helse.

På verdensbasis rammes én av seks av ufrivillig barnløshet, ifølge en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i april i år. Problemet er mer framtredende i land der en høyere andel av befolkningen er overvektig: Rundt 17,8 prosent av den voksne befolkningen i høyinntektsland opplever ufrivillig barnløshet, mens 16,5 prosent opplever dette i lav- og mellominntektsland.

Forskere mener mannlig infertilitet bidrar til barnløshet i omtrent halvparten av alle tilfeller. Likevel forskes det lite på, og årsaken til mannlig infertilitet er fortsatt uklar for de fleste som rammes.

Førsteamanuensis Jorunn Marie Andersen ved Oslo Met syns studien fra Italia er interessant, selv om de ikke kan vise til årsakssammenhenger.

– Det er mange deltakere, men med så stort spenn i alder, så blir det ganske små grupper man sammenligner. Forskningen kan bidra som grunnlag for videre studier hvor deltakerne følges opp over tid, og denne studien indikerer at det er viktig å kartlegge testikkelstørrelse i tillegg til vekt, BMI, insulin og blodsukker, skriver hun i en epost til NTB.

Tabu

Parallelt med at stadig flere er ufrivillig barnløse, har forekomsten av fedme økt de siste tiårene. Men både fedme og dårlig sædkvalitet har vært forbundet med fordommer, noe som har gjort det vanskelig å få menn til å stå fram, snakke om bekymringer eller delta i forskning.

Forekomsten av fedme i barndommen har også økt de siste tiårene. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål når det gjelder hvordan fedme og fedme-relaterte metabolske forstyrrelser påvirker testikkelvekst. Ekspertene anslår at rundt 60 prosent av dagens barn vil ha fedme i en alder av 35 år.

– I forskningslitteraturen så vil de fleste nå mene at det er en sammenheng mellom vekt og sædkvalitet, og i vår studie fra 2015 så vi at høy BMI, tilsvarende fedme og alvorlig fedme, var assosiert med lavere sædkvalitet. Årsakssammenhenger er fortsatt lite undersøkt, og det er få studier som har undersøkt hvordan overvekt og fedme som barn påvirker sædkvalitet i voksen alder, sier Andersen ved Oslo Met.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS