Urinveisinfeksjon den nest største årsaken til antibiotikabruk i allmennpraksis. Det er derfor viktig å finne alternative måter å behandle denne vanlige plagen på.

Virker tranebær­juice mot urinveis­infeksjon likevel?

Et kjent kjerringråd er nok en gang blitt forsket på. Denne gangen kommer forskerne til en annen konklusjon.

Som «å tisse glasskår».

Slik beskrives ofte det å ha en urinveisinfeksjon.

Denne bakterieinfeksjonen er en stor plage for mange. Rundt halvparten av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Noen får det tilbake, gang på gang.

Å drikke tranebærjuice eller spise produkter som inneholder tranebær har lenge vært et kjent «kjerringråd» mot urinveisinfeksjon.

De røde bærene inneholder mye syre. Det betyr at når du drikker juice eller kapsler som inneholder disse bærene, forsures urinen ved at pH-verdien synker. Bakteriene har da vanskelig for å få feste.

Sprikende forskning

Dette har vært teorien som skulle forklare hvorfor tranebær virker.

Flere studier har undersøkt om dette stemmer.

Men selv om flere små studier har vist positiv effekt, tok en stor, systematisk gjennomgang av all forskning livet av dem. Denne samlestudien fra 2012 konkluderte med at tranebær ikke har effekt og derfor ikke kan anbefales for å forebygge urinveisinfeksjoner.

Gjorde et større utvalg

Nå har forskere nok en gang tatt for seg studien på området.

Denne nye studien, som er publisert i tidsskriftet Cochrane Reviews, kommer fram til et helt annet resultat enn den forrige.

Studien fastslår at tranebærjuice og kosttilskudd med tranebær reduserer risikoen for gjentatte urinveisinfeksjoner hos kvinner med mer enn en fjerdedel. Hos barn halveres risikoen.

Personer som er mottakelig for urinveisinfeksjon etter medisinske inngrep, får omtrent 53 prosent redusert risiko.

Hvordan kunne denne studien komme til et annet resultat?

Inkluderte flere artikler

Fordelen med tranebærprodukter viste seg da forskerne utvidet gjennomgangen av studier til å inkludere de siste tilgjengelige kliniske dataene.

Denne gangen har forskerne sett på 50 studier. Dette er dobbelt så mange som i 2012. Den nye studien inkluderer nærmere 9.000 deltakere.

Effekten ble tydelig da de utvidet omfanget av studier. Den tidligere samlestudien hadde ikke et stort nok datagrunnlag til å slå fast effekt, mener forskerne.

De konkluderer med at produkter som inneholder tranebær, enten juice eller kapsler, bidrar til å forhindre urinveisinfeksjoner med hyppige tilbakefall.

Det er likevel nødvendig med flere studier for å finne ut hvem som har mest nytte av disse produktene, mener de.

Fører til mye antibiotikabruk

Dette er godt nytt.

Ikke bare fordi tranebærene kan spare kvinner fra å «tisse glasskår», men fordi urinveisinfeksjon er et stort problem for helsevesenet.

Denne bakterieinfeksjonen er den nest største årsaken til antibiotikabruk i allmennpraksis, slås det fast i en artikkel fra Universitetet i Oslo.

En av fastlegenes dilemma er at en ubehandlet urinveisinfeksjon kan føre til nyrebekkenbetennelse om den ikke går over av seg selv. I svært alvorlige tilfeller kan det føre til sepsis, altså blodforgiftning.

Urinveisinfeksjon kan i de fleste tilfeller behandles raskt og effektivt med antibiotika. Noen ganger kan så lite som én dose hjelpe.

Hva med smertestillende?

Overdreven bruk av antibiotika bekymrer.

En av vår tids aller største helseutfordringer er at bakterier kan bli resistente mot antibiotika hvis vi bruker for mye.

Derfor er det svært viktig å finne alternative måter å behandle på.

Forskere har trodd at ibuprofen kunne ha en effekt mot urinveisinfeksjon. Men en norsk studie fra 2018 konkluderte med at det smertestillende midlet ikke kan anbefales som alternativ til antibiotika for kvinner med urinveisinfeksjon.

– Behandling med ibuprofen kan riktignok redusere unødvendig bruk av antibiotika for denne pasientgruppen, sa forsker Ingvild Vik til forskning.no. Hun ledet studien.

– Men så lenge vi ikke kan identifisere de kvinnene som trenger antibiotika for å unngå komplikasjoner, kan vi ikke anbefale å bare bruke ibuprofen.

Kilde:

Gabrielle Williams m.fl: Cranberries for preventing urinary tract infections, Cochrane Liberary, 17 April 2023

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS