– Kontakt med dyr er viktig både for menneskers psykiske og fysiske helse, samtidig må vi også ha kunnskap for å kunne forebygge uønsket smitte og sykdom, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: andriano.cz / Shutterstock / NTB scanpix)

Fem ting å tenke på før du lar hunden slikke deg i ansiktet

Er det lurt å la hunden slikke seg i ansiktet? Spørsmålet er stilt mange ganger, men har du blitt noe klokere?

Antall hunder i Norge har økt kraftig de siste årene. Norsk Kennel Klubb antar at det lever omtrent 550 000 hunder i Norge i dag.

Yngvild Wasteson, professor i mattrygghet, Henning Sørum, professor i bakteriologi og Trine L’Abee-Lund, instituttleder ved NMBU Veterinærhøgskolen jobber alle med mattrygghet, bakterier og antibiotikaresistens.

Sammen med klinikkleder Kristin Wear Prestrud har de fem punkter det er viktig å tenke på når du tar valget om å la en hund slikke deg i ansiktet eller ikke.

1. Hunden viser at den er snill

– Når en hund slikker deg i ansiktet er det et uttrykk for hengivenhet. Den viser at den er snill og kommer med gode hensikter. Gjennom denne adferden unngår hunder konflikter seg imellom og knytter sosiale bånd, sier Prestrud.

Henning Sørum jobber også som akuttveterinær i tillegg til forskerjobben ved NMBU Veterinærhøgskolen. Han har erfaring med utrygge hunder.

– Den sosiale tryggheten er viktig for at en hund ikke skal bli aggressiv eller oppleve angst, forteller Sørum.

Han understreker at alle som tar inn en hund i familien, må akseptere hunden og dens adferd.

– Hunden trenger rammer, men å hilse er en del av det sosiale mønsteret til en hund. Å kjefte på en hund for slik adferd, kan virke mot sin hensikt, sier han.

Prestrud er enig. Likevel er det ikke nødvendig å la hunden rundslikke seg i ansiktet. Adferden kan trenes til å bli positiv uten slikkingen.

– Det beste er å lære hunden en annen måten å møte mennesker på. Gjennom å lære den å sette seg ned, belønne den for å være rolig og bare gi oppmerksomhet når hunden gjør som du vil, kan hunden lære at et nytt hilserituale gir samme trygghet, sier Prestrud.

2. Ikke alle mikroorganismer smitter mellom hund og menneske

Innimellom dukker saker opp i media som forteller om mikroorganismer fra dyr som har ført til alvorlig sykdom hos mennesker.

– De fleste mikroorganismer spesialiserer seg til å trives i én art, for eksempel hund eller katt. Noen ganger kan sykdommer likevel smitte mellom dyr og mennesker, og slike sykdommer kaller vi zoonoser. Det er kun et lite antall mikroorganismer som gir zoonoser, sier professor Sørum.

Når en hund i familien har fått en infeksjonssykdom, er smitten derfor nesten alltid kommet fra en annen hund. Tilsvarende gjelder for menneskene i familien, for eksempel er bakterier som gir mennesker halsbetennelser ikke smittefarlig for hunder. Mekanismene som hindrer en mikroorganisme i å spre seg fra én art til en annen kalles artsbarriere.

– Det er tryggere å ha en sunn og frisk hund i familien enn å ha kontakt med andre mennesker eller å gå i barnehagen, sier Sørum.

3. Kroppens immunforsvar fungerer når det ikke er skadet

Det er likevel enkelte ting man skal være oppmerksom på.

– Det er ikke bra å la hunden eller katten slikke dine egne sår. Kroppen har mange fantastiske barrierer for å forsvare seg mot å bli invadert av mikroorganismer. Så lenge disse barrierene ikke er brutt, er du mye bedre beskyttet enn om kroppen ikke har forsvaret sitt på topp, sier L’Abee-Lund.

Kroppens fysiske naturlige barrierer mot infeksjoner er en hel hud og friske slimhinner. Disse gjør det vanskelig for mikroorganismene å trenge inn, og den naturlige mikrofloraen i kroppen vil også beskytte mot infeksjoner.

Hvis du får et sår, er barrieren brutt og det er mye lettere for mikrober å komme inn i kroppen. Da kan mikrobene lettere klare å krysse artsbarrieren.

– Åpne sår og eksem bør man derfor ikke la hunden slikke på, sier L’Abee-Lund.

4. Fra rumpe til munn

Veterinærer imellom snakker om fekal-oral smittevei.

I klar tale betyr det at avføring fra dyr og mennesker kan inneholde mikroorganismer som kan gjøre deg syk hvis du får dem i munnen. De fleste bakterier og virus som gir infeksjon i tarmen smitter via munnen, og skilles ut i avføringen. Derfor skal man ikke få avføring i munnen. Det er selvsagt for alle mennesker og vi føler en naturlig avsky for avføring.

– Hunder har som naturlig atferd å snuse rundt på bakken, og vi ser innimellom at de spiser både avføring og andre råtne ting som vi mennesker ser på som ekkelt, sier Wasteson.

Hunder er fra naturens side tilpasset slik at de kan spise åtsler og svake og syke dyr. Tarmen er kort, noe som er typisk for rovdyr. De blir sjelden syke av infeksjoner når de spiser bedervet eller infisert fôr eller får i seg avføring fra andre dyr, men har andre grupper av bakterier i munnen enn mennesket.

5. Mennesker og dyr kan påvirke hverandres helse

Samtidig er det flere forskningsresultater som viser at det er bra for menneskets immunforsvar og tarmflora å ha nær kontakt med dyr.

– En hund bidrar med mikrober og en mikroflora som gjør ditt eget immunforsvar balansert og godt, sier Sørum.

For eksempel viste en studie omtalt i Pediatrics i 2012 at barn som hadde kontakt med hunder det første leveåret var sjeldnere utsatt for luftveissykdommer enn andre barn. Allergiviten omtaler også kontakt med dyr i spedbarnsperioden som gunstig for å forebygge allergi.

Men som nevnt kan dyr også være bærere av smittestoffer som kan overføres til mennesker. De fleste kan forebygges ved håndvask, derfor er alltid viktig med god hygiene ved alt fra fôrhåndtering til håndtering av hundens avføring.

Hvordan mennesker og dyr påvirker hverandres helse skal nå undersøkes nærmere.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) samarbeider nå med det veterinærmedisinske fagmiljøet i Norge, og har også lansert HUNT Én helse. Konseptet Én helse er et anerkjent internasjonalt konsept som ser på sammenhengene mellom menneskers og dyrs helse.

Dette prosjektet vil gi forskere muligheter til å studere samspillet mellom dyr og mennesker og hvordan dette påvirkes av våre mikroorganismer.

– Kontakt med dyr er viktig både for menneskers psykiske og fysiske helse, samtidig må vi også ha kunnskap for å kunne forebygge uønsket smitte og sykdom, sier Sørum.

Disse bakteriene kan smitte mellom hund og menneske

Her er noen eksempler på bakterier og parasitter som kan smitte mellom hund og menneske og gi sykdom (i Norge):

  • Capnocytophaga canimorsus – en bakterie som finnes i spytt hos friske hunder og katter, og smitter primært via bittskader. Ga nylig alvorlige skader på en mann i USA, men slike historier er sjeldne. Ved hundebitt bør man oppsøke lege og om nødvendig får man antibiotika. Det reduserer faren for infeksjoner.
  • Campylobacter – en gruppe bakterier som er den vanligst rapporterte årsaken til mat- og vannbårne infeksjoner i Norge. Folkehelseinstituttet har vist at det å ha hund i familien er en risikofaktor for å få diaré av bakterien, men det er mer vanlig å få i seg bakterien via ikke-desinfisert drikkevann eller via kontakt med rått kyllingkjøtt.
  • Salmonella – en gruppe sykdomsfremkallende bakterier som kan smitte mellom mange ulike arter. I Norge har vi generelt en veldig lav forekomst av salmonellabakterier, og de forekommer oftest hos ville fugler og planteetere. Hund blir sjelden syk av salmonellabakterier.
  • Toxocara canis – spolorm hos hund kan smitte til menneske, men spolormsmitte fra katteavføring til menneske er vanligere fordi mange hunder oftere er til sjekk hos veterinær og får regelmessig behandling med ormekur.

Kilder: Butler, T.: Capnocytophaga canimorsus: an emerging cause of sepsis, meningitis, and post-splenectomy infection after dog bites. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. (2015)

MacDonald, E. m.fl: Risk Factors for Sporadic Domestically Acquired Campylobacter Infections in Norway 2010-2011: A National Prospective Case-Control Study. Plos One. (2015)

Powered by Labrador CMS