Få diabetesdiagnose i en avføringsprøve

Forskere har identifisert genetiske forskjeller som er med på å forårsake type 2-diabetes. Det kan bane vei for diagnose allerede før sykdommen bryter ut.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Farging av tarmbakterier fra en mus. (Foto: Mattias Bergentall og Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska akademi)
Farging av tarmbakterier fra en mus. (Foto: Mattias Bergentall og Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska akademi)

Fakta

Et metagenom er det samlede genomet for en gruppe bakterier.

Ved å se på forskjeller i metagenomet kan forskere avgjøre om det er forskjeller i bakteriene. Forskjeller mellom to metagenomer betyr at det er en forskjell i hvilke bakterier som lever i de ulike prøvene.

Fakta

I studien har forskerne gjennomført genomsekvensering av bakteriesammensetningen i avføringen blant 145 overvektige kvinner med eller uten type 2-diabetes.

Ny internasjonal studie viser at overvektige med type 2-diabetes har ulik bakteriesammensetning i tarmen enn andre overvektige.

Studien indikerer også at man snart kan bruke en avføringsprøve til å skape en risikoprofil allerede før sykdommen bryter fram. Det kan kanskje stoppe veksten i antallet personer som får denne diagnosen.

– Den beste måten å redusere antallet personer med type 2-diabetes er å få folk til å endre kostvaner og mosjonere mer, allerede før sykdommen bryter fram. Om ikke lenge vil vi kunne identifisere personer i risikosonen.

– Dermed kan vi fortelle dem hvor viktig det er at de endrer vanene sine, forteller Jens B. Nielsen, som er professor i systembiologi (systematiske studier av komplekse biologiske systemer) ved Chalmers tekniska högskola i Sverige.

To kilo tarmbakterier spiller stor rolle

Forskere har i en del år gjettet på at menneskekroppens to kilo med tarmbakterier spiller en viktig rolle i utviklingen av flere forskjellige sykdommer. Flere forsøk på mus har bekreftet mistanken.

Det har gitt opphav til store studier på mennesker, spesielt rettet mot fedme og fedmerelaterte sykdommer som type 2-diabetes. Studiene viser en helt klar sammenheng.

Tarmbakteriene er med på å lage en lang rekke enzymer som bryter ned maten vi spiser. Endringer i bakteriesammensetningen påvirker derfor hele næringsopptaket fra tarmen. Den nye studien bekrefter dette.

– Vi har undersøkt om det er en genetisk forskjell i en gruppe generelle bakterier i tarmen. Vi sammenlignet overvektige mennesker med og uten type 2-diabetes. Vi kan se en klar forskjell i den genetiske profilen, forteller Jens B. Nielsen.

Kan brukes til diagnose

Forskerne kunne også se at noen av personene uten diabetes hadde en bakteriesammensetning som lignet det de fant i diabetesgruppen. De undersøker nå om disse personene senere har utviklet sykdommen.

– Vi forventer at dette kan brukes til å identifisere risikoen for å utvikle diabetes. Vi kan trolig forebygge mange tilfeller hvis man kan vise folk at de vil få diabetes hvis de ikke endrer vanene sine, sier Nielsen.

Kinesere har andre bakterier

Dette er ikke den første studien av forskjeller i bakteriesammensetningen mellom mennesker med og uten diabetes. En kinesisk studie om samme tema er tidligere publisert i Nature.

De to studiene viser også forskjeller i bakteriesammensetningen mellom kinesiske og svenske diabetespasienter.

– Det er interessant å se at bakterier som har samme funksjoner i tarmen, likevel er genetisk forskjellige mellom de to studiene. Det skyldes antagelig en kombinasjon mellom gener og ernæring. Det gir oss mer kunnskap, noe vi kan bygge videre på, forteller Nielsen

Forskerne forsøker nå å forstå nøyaktig hvordan tarmbakteriene er med på å fremme utviklingen av sykdommer.

Selv om en kur mot type 2-diabetes ligger et stykke unna, spår Jens B. Nielsen at det ikke vil gå mer enn fem år før en avføringsprøve vil føre til en risikoprofil for diabetes.

– Det vil være et av de beste tiltakene for å redusere helseutgiftene for denne voksende gruppen pasienter, sier han.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS