Veldig lang, mursteinsrød bygning med grønt tak og et høyt spiralspir, samt en rekke gavler stikkende opp. Bygningen ligger ved vannet.
Børsen i København omtales som unik på grunn av dragespiret og dens spesielle historie som sentrum for dansk økonomisk makt.

Hva er så spesielt med den
400 år gamle Børsen som brant?

Her er tre grunner til at det historisk og arkitektonisk kalles et unikt bygg. 

Om morgenen 16. april 2024 brøt det ut brann i Børsen i København. Hva er det som er så spesielt med denne bygningen?

1. Unik handelsbygning i nedtonet stil

Børsen åpnet i 1624. Bygningen ble tegnet i nederlandsk renessansestil, som er kjent for sin røde murstein. Men hovedbygningen er ikke unik i seg selv, sier to danske eksperter.

– Det er mange bygninger, spesielt i Nederland, som minner om Børsen. I Danmark kan jeg nevne Rosenborg slott som et eksempel fra samme periode, sier Kent Martinussen, arkitekt og direktør for Dansk Arkitektur Center (DAC).

Han forklarer hvordan stilen skiller seg ut:

– Den påfølgende perioden, som kalles barokken, var mer livlig i sin stil sammenlignet med renessansen, hvor stilen var preget av enkelhet og stramhet.

Henriette Ejstrup er restaureringsarkitekt og adjunkt ved Det Kongelige Danske Akademi (KADK). Hun nevner Jens Bangs Stenhus i Aalborg som et annet eksempel på nederlandsk renessansestil i Danmark.

Det er bruken av bygningen som gjør Børsen unik innenfor sin stil, sier hun:

– Det er den eneste gjenværende handelsbygningen til Christian 4. i Danmark. Jeg kan ikke komme på noen andre danske, historiske børsbygninger som har en funksjon med så direkte tilknytning til den opprinnelige bruken.

Det er nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen Dansk Erhverv som eier bygningen. 

2. Dragespiret

Dragespiret ble føyd til den opprinnelige bygningen og sto ferdig i 1625. Det ble tegnet av artillerioffiser og fyrverkerimaker Ludvig Heideritter, visstnok for å vokte huset mot fiender og branner.

Spiret viser fire dragehaler som snor seg sammen og ender i en spiss der tre kroner symboliserer det som da, for 400 år siden, var kongeriket Danmark, Sverige og Norge.

– Det finnes ingen andre spir av denne typen i Danmark, sier Henriette Ejstrup.

Kent Martinussen legger til:

– Dragene er vannsprutende fabeldyr som skulle beskytte bygningen mot brann og andre farer som krig og handelstrusler. Derfor er det litt tragikomisk at spiret nå er spist opp av flammene, sier han og viser til at spiret kollapset under brannen.

– Men vanndragenes magi varte i 400 år, legger han til.

Børsen er bygget i nederlandsk renessansestil, kjent for sin røde murstein. Det tredje bildet viser Børsens vestlige ende.
Børsen er bygget i nederlandsk renessansestil, kjent for sin røde murstein. Det tredje bildet viser Børsens vestlige ende.
Børsen er bygget i nederlandsk renessansestil, kjent for sin røde murstein. Det tredje bildet viser Børsens vestlige ende.

3. Historisk og funksjonelt maktsentrum

Børsen ble bygget på begynnelsen av 1600-tallet, og bygningen har en lang historie som sentrum for handel og økonomisk makt i hele Danmark.

Den har tidligere huset butikker og Københavns Fondsbørs, og helt frem til brannen ble den brukt som hovedkontor for interesseorganisasjonen Dansk Erhverv.

– De fleste bygninger av denne typen endrer gjerne funksjon over tid. Derfor er det unikt at Børsen har fortsatt å bli brukt av handels- og næringsliv, tilpasset gjennom uendelig mange endringer frem til i dag, sier Ejstrup og fortsetter:

– Det er som om man har vært i dialog med bygningen. Den har blitt forvandlet utallige ganger for å passe inn i tiden, noen ganger av behov og nød, andre ganger på grunn av mote. Det er 400 år med kontinuitet, ikke bare et museum, og bygningens lange levetid har gjort at de fleste av oss har forholdt oss til den. Og det er nok også derfor så mange nå er berørt av brannen.

Børsen står – eller sto – som et samlet symbol på Danmarks økonomiske makt, sier Kent Martinussen.

– Med byggingen av Børsen gikk vi fra å være en bondenasjon til en handelsnasjon. Det banet vei for Danmarks inntreden på det internasjonale markedet, forklarer han.

– Børsen har vært et symbol på Danmarks velstand gjennom handel. Den fungerte som et moderne kjøpesenter, og frem til i dag har den huset danske næringsorganisasjoner.

Børsens historie – krydder, penger og kanonkuler

Børsens historie begynte med kong Christian IVs ambisjon om å gjøre København til et internasjonalt handelssenter.

Bygningen ble bygget i årene 1619 til 1623 ved arkitektene Lorenz og Hans van Steenwinckel den yngre. Senere ble det lagt til gavlkvister og et spir med fire drager. Bygningen sto endelig ferdig i 1640. Byggestilen er nederlandsk renessansestil.

De første butikkene i Børsen åpnet allerede i 1624. Opprinnelig var bygningens første etasje ett stort rom med til sammen 20 butikker som solgte varer fra fjerne land, særlig krydder, tekstiler og porselen fra India og Kina.

Bygningen har over tid huset både børshall, kontorer og møterom. Den ble brukt av Københavns Fondsbørs til den i 1857 ble overtatt av Det Danske Handelskammer, det nåværende Dansk Erhverv.

Bygningen har blitt ombygd og renovert flere ganger. I 1883 ble de gamle mursteinene hugget vekk og erstattet av moderne teglfliser, slik at bygningen mistet sitt opprinnelige renessanse-utseende.

Taket var opprinnelig laget av bly. Men under den svenske beleiringen av København i 1658-59 ble blytaket fjernet og i stedet brukt til muskettkuler. Hullene i taket ble dekket med blikk og tegl inntil kobbertaket ble skiftet i 1883.

I 2024 var den siste oppussingen av Børsen i gang, som skulle bringe den tilbake til sin opprinnelige renessansestil. Arbeidet skulle ha blitt avsluttet til høsten, i anledning 400-årsjubileet for den første åpningen. Men 16. april 2024 tok bygningen fyr, og blant annet falt Dragespiret i flammene. Det er ingen tvil om at bygget skal gjenoppbygges, forsikrer Dansk Erhverv.

(Kilder: Dansk Erhverv og Lex.dk)

© Videnskab.dk. Oversatt av Trine Andreassen for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS