Vikingenes handelsplasser har summet av fremmedspråk, for allerede i viktigtiden var det stor internasjonal kontakt over lange avstander, sier arkeolog Ernst Stidsing. (Illustrasjon: S. Ivanov/Wikimedia Commons)

Norsk vikingkvinne funnet i Danmark

En velstående vikingkvinne begravet i Randers i Danmark stammer fra Norge.

Historien kort

Arkeolog Ernst Stidsing har funnet ut at en kvinne gravlagt i Randers i viktigtiden var født i Norge.

Det viser at Danmark allerede den gangen var et multietnisk samfunn

Folkevandring og innvandring har funnet sted til alle tider, sier Stidsing.

Innvandreren fra Enghøj

Kvinnen fra Enghøj ved Randers er begravet omkring år 900.

Strontiumanalyser viser at hun var født og oppvokst sør på den skandinaviske halvøya.

Smykkene peker mot et sted sør i Norge.

Det at hun dro til Danmark, viser at vikingene hadde en stor kontakt på tvers av Skagerrak.

Kvinnen fra Enghøj bekrefter en tendens

Egtved-jenta var slett ikke fra Egtved, men Tyskland. Enghøj-kvinnen er ikke fra Enghøj, men Norge.

Moderne teknologi og analyser gjør at viktigtiden må oppfattes som mer mulitetnisk enn forskerne har trodd.

– At Egtved-jenta, som er fra bronsealderen, stammer fra det som i dag er Sør-Tyskland, og at Enghøj-kvinnen fra vikingtiden er fra Norge, er et uttrykk for at folk har kjent hverandre på tvers av store avstander. Det har eksistert stillestående landsbysamfunn, men også steder med internasjonal kontakter. Verden er ikke så stor som mange har trodd, sier Ernst Stidsing.

Jeanette Varberg, som er arkeolog ved Moesgaard Museum, er helt enig.

– Jeg synes det er et virkelig flott arbeid Stidsing har utført. Det er spennende, men ikke helt enestående, å finne mennesker som er gravlagt i Danmark i eldre tider, men har vokst opp andre steder. Og jeg er ikke tvil om at det vil dukke opp flere og flere ut fra nye strontiumanalyser, sier Varberg.

Hun holder selv på å legge siste hånd på boken «Mennesket har altid vandret», som kommer ut 24. mars.

– Den fornemt begravde kvinnen i Enghøj har sannsynligvis vært giftet bort i forbindelse med en allianse. Hun har kanskje vært begynnelsen på en ny tendens, akkurat som da kronprins Frederik i vår tid giftet seg med en vanlig kvinne fra Australia, for før skulle de kongelige gifte seg med noen av adelig slekt. Som Mary er Enghøj-kvinnen et tegn på en ny form for globalisering, sier Varberg.

Hun er kanskje begravet i Randers, men hun er født og vokst opp et helt annet sted.

Om hun har innvandret frivillig, ble giftet bort eller havnet på Jylland på en annen måte, er umulig å si. Kvinnen som ble gravlagt i en velutstyrt grav i dagens Enghøj ved Randers omkring år 900, har kommet langveis fra.

Restene av kvinnens tenner har blitt strontiumanalysert. Det viser hvor en person er født og oppvokst. Denne kvinnen kom ikke fra Danmark, men fra det sørlige Skandinavia.

Smykkene hennes, blant annet en sjelden bronseplate som hun brukte til draktspenne, tyder ifølge arkeolog Ernst Stidsing fra Museum Østjylland til på at hun vokste opp i Norge.

– De arkeologiske funnene og strontiumanalysen peker på det sørlige Norge. Svenske vikinger dro mest mot øst, norske mot de nordatlantiske øyene, Skottland og Irland, og kvinnens draktspenne stammer fra de britiske øyer. Det passer med at de norske vikingene holdt til der, sier Stidsing.

Kvinne av høy status

Kvinnens grav viser at hun har vært velstående.

– Hun har hatt bronsespenner med pyntekapsler av sølv og en perlekjede av glass- og metallperler. Hun har vært et prektig syn når hun har gått gjennom byen. Smykkene tyder på en ganske høy stand. Kanskje har hun vært den lokale høvdingens kone, gjetter Stidsing.

Han spekulerer på hvordan kvinnen kom til Jylland.

– Vi kan forestille oss at det var en datter til en norsk viking som har kommet hjem fra et plyndringstokt. Han har gjort om platen til en spenne til datteren. Via allianseavtaler på tvers av Skagerrak havner hun her i Randers, kanskje i et arrangert ekteskap. Det kan være mange forklaringer, sier arkeologen. 

Innvandring til alle tider

Dette kan fortelle mye om denne perioden i historien.

– Danmark har vært et multietnisk samfunn allerede i vikingtiden. Med strontiumanalyser kan vi se hvor folk opprinnelig kommer fra, og det blir tydelig at det har vært betydelige kontakter og vandringer over lange avstander. Det har summet av fremmedspråk i byer som Hedeby, Aarhus, Ribe, Roskilde og Randers, hvor det til tider har vært mange fremmede handelsfolk, sier arkeologen.

I viktigtiden så folk mot fjerne land. Det var en globalisert verden, med både fredelig sameksistens og krigerske handlinger, fastslår Stidsing.

– Vi arkeologer får nå et nytt bilde av den tiden, for den var mye mer foranderlig enn vi trodde. I dag lever vi i en tid preget av flyktningstrømmer og folkevandringer. Det var det også før, både på grunn av hungersnød, plassmangel, handel, kjærlighet og krig. Det har foregått til alle tider, og kvinnen i Enghøj er enda et bevis på det. 

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS