Mer seksuell trakassering på jobb

Andelen personer som føler seg seksuelt trakassert på norske arbeidsplasser øker, ifølge levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hele 12 prosent av unge kvinner oppgir at de opplever seksuell trakassering en gang i måneden eller oftere. Bare to prosent av unge menn opplever det samme.

Andelen arbeidstakere som forteller at de blir utsatt for seksuell trakassering har vært stabil på to til tre prosent siden 1989.

I 2006 økte andelen til fire prosent.

Restaurantbransjen

Seksuell trakassering er mer utbredt i bestemte yrker. Ansatte innen personlig tjenesteyting og sikkerhetsarbeid oppgir mest trakassering.

- Der opplever en av ti dette en gang i måneden eller oftere. Hvis vi ser nærmere på denne yrkesgruppen, er det hovmestere, servitører og barkeepere som har de yrkene der flest opplever slik trakassering, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

- Hele 32 prosent svarer bekreftende på at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Vi kan nok anta at det for disse gruppene i stor grad handler om oppmerksomhet fra kunder.

- Dette er yrker med utstrakt kundekontakt, gjerne i situasjoner der det er alkohol involvert, noe som kan bidra til å senke terskelen for utilbørlig adferd.

Relasjonen til kunder

- Vi må være oppmerksomme på at mange arbeidstagere kan bli utsatt for trakassering fra personer som ikke er tilknyttet egen arbeidsplass, slik at det sier mer om relasjonen til kunder, klienter og lignende enn det sier om relasjoner til kolleger og overordnede, skriver SSB.

En annen yrkesgruppe som er overrepresentert, er omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. 17 prosent i denne yrkesgruppen oppgir at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

SSB kan ikke si noe sikkert om hvilke konsekvenser det kan ha å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, men påpeker at personer som trakasseres er overrepresentert med hensyn til ulike arbeidsmiljørelaterte problemer.

Nedtrykthet og sykefravær

- En tredjedel av de som er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, føler seg ille til mote på grunn av jobben én eller flere ganger i måneden eller oftere.

Tilsvarende andel blant dem som ikke er utsatt, er 14 prosent.

- De som er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, er også mer plaget av nervøsitet, angst eller rastløshet og/eller nedtrykthet samt depresjon på grunn av jobben.

- Det er også høyere sykefravær blant dem som er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, enn blant dem som ikke er utsatt for dette, skriver SSB.

Forhold på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets fagblad Arbeidervern tar for seg seksuell trakassering i arbeidslivet, i siste nummer.

Her forteller Linda Wendelberg, psykolog og seniorinspektør i Arbeidstilsynet, om et vanlig eksempel på seksuell trakassering fra arbeidslivet.

- En kvinne inngår et forhold til sin nærmeste leder, som er gift. Kvinnen eller mannen ønsker etter hvert å avslutte forholdet. Kvinnen opplever plutselig å bli fratatt arbeidsoppgaver og oversett, skriver Wendelberg.

- Hun konfronterer sjefen på nivået over ham hun hadde et forhold til. Dette resulterer i at de to sjefene blir enige om å støte kvinnen ut av organisasjonen.

- Kvinnen tilbys sluttpakke, eller blir bedt om å si opp. Den trakasserende atferden pågår helt til kvinnen på eget initiativ slutter i virksomheten, skriver hun.

Wendelberg fremhever at lederne er viktige for å skape gode gruppeprosesser og helsefremmede kultur på arbeidsplassen.

- Veike ledere som lar uformelle maktstrukturer leve sitt eget liv, greier ikke å endre en kultur som skaper grobunn for seksuell trakassering, skriver hun.

Lenker:

SSB: Konflikter, mobbing, trakassering og vold i arbeidslivet: Få utsatt, noen yrker mer utsatt enn andre
Arbeidstilsynet: Seksuell trakassering er maktbruk på ville veier
Arbeidstilsynet: Lederoppgave å forebygge
Arbeidstilsynet: Arbeidsufør etter jobbromanse

Powered by Labrador CMS