Nesten ni av ti nyutdannede masterstudenter er i jobb innen et halvår etter endt studie, ifølge en ny undersøkelse.

Nesten ni av ti nyutdannede masterstudenter er i jobb innen et halvår

Mesteparten av dem som tar mastergrad i Norge finner en relevant jobb innen seks måneder etter endt studie, ifølge en ny undersøkelse.

Et overveiende flertall, nærmere ni av ti nyutdannede masterstudenter, er i jobb et halvt år etter at de har fullført studiene, ifølge kandidatundersøkelsen fra NIFU.

Svært mange av dem har i tillegg en jobb som samsvarer nokså godt med utdanningen de har tatt.

– Først og fremst viser denne undersøkelsen tydelig at det lønner seg å ta en mastergrad, sier forskning- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.

– Selv om tallet på nyutdannede med mastergrad har mer enn doblet seg de siste ti årene, er det ikke tegn på at arbeidsmarkedet er mettet eller at de nyutdannede sliter med å få seg jobb, sier han.

Arbeidsledigheten er lavest blant de med master fra lærer- og helse- og sosialfag, ifølge kandidatundersøkelsen.

De som sliter mest med overgangen fra utdanning til jobb er studenter med master i real- og naturfag. De er også mest overrasket over at overgangen til arbeid er vanskelig.

Nifu-undersøkelsen er basert på svar fra totalt 18.667 spurte nyutdannede masterstudenter, som ble uteksaminert våren 2023. Undersøkelsen er nasjonal og gjort på vegne av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS