(Illustrasjonsbilde: Bjørn Frostad, Samfoto)

5000 flere unge uføre siden 2015

Antallet unge uføre, som er unge mellom 18 og 29 år, var 2,1 prosent i 2018. Siden 2015 har det vært en økning på 5000 i denne aldersgruppen.

Til sammen 350 400 personer i alderen 18 til 67 år, som var bosatt i Norge, var i 2018 uføretrygdet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette utgjør 10,1 prosent av denne aldersgruppen, og er en økning på 0,3 prosent fra året før.

Dette innebærer en økning på 35 600 nye uføre i fjor, hvor 34 900 bodde i Norge ved utgangen av året. Dersom man trekker fra dem som gikk ut av ordningen, blir man stående med en økning på 13 000 fra 2017.

Selv om andelen uføre har økt i alle aldersgrupper, viser statistikken at det er en økende uføreandel blant de yngste, mens andelen eldre er fallende.

Det var 2,1 prosent uføre blant 18-29-åringer i 2018, noe som er en økning fra 1,9 prosent i 2017 og 1,6 prosent i 2015. I løpet av en fireårsperiode betyr dette en økning på 5000 personer. Gjennomsnittsalderen for utføre har dermed sunket fra 54,2 år i 2015 til 53,2 per i 2018.

Det har vært en økning av unge uføre i alle fylker, men den største andelen finner vi i Østfold. Der er andelen 3,7 i denne aldersgruppen, og er en økning på 1,0 prosentpoeng siden 2015. Den klart minste andelen er i Oslo, hvor 0,9 er uføre i denne aldersgruppen.

Powered by Labrador CMS