En vesentlig faktor som påvirker lønnsnivået, er arbeidstid. Nesten en av to kvinner jobber deltid, mens en av fire menn gjør det samme.

Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner minker sakte

Kvinner velger oftere yrker med lavere lønn og jobber langt mer deltid enn menn. Men lønnsforskjellene minker noe, viser ferske tall fra SSB.

I 2019 hadde kvinner en gjennomsnittlig månedslønn tilsvarende 43 850 kroner, melder Statistisk sentralbyrå. Det utgjør 87,6 prosent av menns lønn.

I 1998 var det samme tallet 83,6 prosent, og i 2008 var det 85 prosent.

En vesentlig faktor som påvirker lønnsnivået, er arbeidstid. Nesten en av to kvinner jobber deltid, mens en av fire menn gjør det samme.

I deltidsstillinger tjener kvinner og menn nesten like mye, men forskjellene øker i heltidsstillinger. Gjennomsnittlig månedslønn for menn i heltidsstillinger er 52 320 kroner og for kvinner er den 46 520 kroner.

Noe av forklaringen er at menn i gjennomsnitt får utbetalt betydelig mer i bonus enn kvinner. De får også utbetalt mer i uregelmessige tillegg.

Kvinner velger også oftere yrker med lavere lønnsnivå. 15 prosent av kvinner i arbeid, har yrker med en gjenommsnittlig månedslønn på over 50 000 kroner. Det samme tallet for menn er nesten dobbelt så høyt, 29 prosent.

Det er også nesten dobbelt så mange kvinner i yrker med en gjennomsnittlig månedslønn under 35 000 kroner.

Både hos menn og kvinner trekker enkelte svært høye lønninger opp. Dersom man ser på den gjennomsnittlige månedslønnen, tjente kvinner 41 670 kroner i måned og menn 44 140 kroner.

Powered by Labrador CMS