Nøkkelen til integrering er å realisere seg selv, komme i jobb og bidra i det norske samfunnet, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun åpnet den nasjonale integreringskonferansen onsdag. Det er femte gang konferansen arrangeres. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Regjeringen kritiseres for ikke å invitere arbeidsgivere til integrerings­konferanse

Arbeidsgiverne var ikke invitert da regjeringen for femte år på rad arrangerte nasjonal integreringskonferanse. Kritikkverdig, mener høyskolelektor.

– Jeg mener det er sterkt kritikkverdig at arbeidsgiversiden ikke er tydeligere til stede på slike konferanser, sier Hoger Amin Karadaki, høyskolelektor ved Høgskolen i Østfold.

– Når vi snakker om integrering, snakker vi om at to ting er viktige: Språket og det å få seg jobb. Å arrangere slike konferanser uten at arbeidsgivere er invitert, skaper et stort hull. Vi må jo få deres perspektiv også, sier han.

Statsministeren og tre statsråder deltok på integreringskonferansen, som i år handler om utdanning. Der var også forskere og representanter for innvandrerråd og organisasjoner, ansatte i direktorater, kommuner og utdanningssektoren. De var invitert for å diskutere hvordan flyktninger og innvandrere skal komme seg gjennom skole og utdanning og inn i arbeidslivet, noe alle er enige om er veien til integrering.

Men dem som vokter porten til arbeidsplassene – arbeidsgiverne – var ikke invitert. Det til tross for at fjorårets deltakere på den årlige konferanse nettopp ønsket at de skulle inviteres, ifølge rapporten fra integreringskonferansen 2017.

– Møter stengte dører

Karadaki viser til forskning som tyder på at en del arbeidsgivere er skeptiske til folk med en annen kulturell bakgrunn.

– Har du et navn fra et annet land, minsker sjansen din til å få jobb med 25 prosent, påpeker høyskolelektoren, som etterlyser kurs og holdningskampanjer rettet mot arbeidsgiverne.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) var selv innom problemet i sitt åpningsinnlegg:

– Både på vei inn i arbeidslivet og andre steder møter noen dessverre stengte dører og høyere terskler for å komme inn. Fordi de ikke har et norsk etternavn. Her svikter både offentlige og private arbeidsgivere, sa han.

Likevel forsvarer både han og statsministeren at arbeidsgiverne ikke er invitert til den nasjonale integreringskonferansen.

Solberg viser til at arrangementet erstatter det som tidligere var et kontaktutvalg mellom myndighetene og innvandrerorganisasjonene.

– Det har ikke vært en tradisjon at en har arbeidsgivere eller partene i arbeidslivet med på det, sier hun til NTB.

Regjeringen løfter utfordringen med å gi innvandrere innpass i arbeidslivet i mange andre sammenhenger, ifølge Solberg.

– Kan ikke stille krav

Også Sanner viser til andre møtepunkter, blant annet kompetansepolitisk råd der partene i arbeidslivet deltar.

– På forrige møte tok vi opp mangfoldsledelse og diskrimineringen i arbeidslivet. Dette er et viktig tema som vi jobber systematisk med, sier han.

På spørsmål om det er aktuelt å stille krav til arbeidsgivere for å sikre flyktninger og innvandrere innpass, svarer han:

– Vi kan ikke stille et krav til private arbeidsgivere på dette feltet. Men vi forutsetter at de ser verdien av mangfold. Det er en positiv verdi å ha arbeidstakere som kan ulike språk og har erfaring fra ulike kulturer.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som arrangerer konferansen på vegne av regjeringen.

Powered by Labrador CMS