Eldste ape på vår grein

Apetenner funnet i Tanzania kaster nytt lys over vår egen grein på primatenes stamtre.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En kunstners forestilling av hvordan Rukwapithecus (foran) og Nsungwepithecus (bak) kan ha sett ut. De to nye artene representerer hver sin grein i den evolusjonsmessige splitten blant aper i Afrika for mer enn 25 millioner år siden. (Foto: (Illustrasjon: Mauricio Antón))

Hominoidea

- Forskerne beskriver den nye arten Rukwapithecus fleaglei som en tidlig art i gruppa Hominoidea.

- Av nålevende arter rommer denne gruppa gibboner, orangutanger, gorillaer, sjimpanser og mennesker. Disse kalles hominoider.

- I tillegg rommer gruppa mange utdødde arter.

- Gibbonene står lengst fra menneskene evolusjonsmessig, deretter følger orangutangene og gorillaene.

- Sjimpansene er våre nærmeste nålevende slektninger innen Hominoidea. Linjene som førte fram til dagens sjimpanser og mennesker skilte lag for anslagsvis sju millioner år siden.

Fossile tenner funnet i Rukwa i Tanzania i Øst-Afrika stammer fra en periode da det som skulle bli vår grein på primatenes stamtre vokste fram. Det er fra før svært få fossiler fra denne perioden.

Det internasjonale forskerteamet rapporterer i tidsskriftet Nature om funn av en delvis komplett underkjeve og en enslig tann fra to ulike primater.

Begge artene er for lengst utdødd.

Funnene er datert til å være 25,2 millioner år gamle.

Underkjeve

Underkjeven hører i følge forskerne til en tidlig art i vår egen gruppe av primater. Denne gruppa, med det vitenskapelige navnet Hominoidea, omfatter oss mennesker og dessuten de nærmeste apeslektningene våre.

Det har ikke tidligere vært identifisert en så tidlig art av denne typen.

Den enslige tannen representerer en annen historie. Den skal høre til en ny art i gruppa Cercopithecoidea. Den er dermed et tidlig medlem av en gruppe primater som i dag rommer bavianer, makakeaper og andre typer aper i Afrika og Asia.

25,2 millioner år gammel underkjeve av R. flanglei med flere tenner intakt. (Foto: Patrick O'Connor, Ohio University Heritage College of Osteopathic Medicine)

Lite kjent

Tidligere har teoretiske beregninger basert på forventet hyppighet av genetiske endringer sagt at de to typene primater må ha skilt lag for mellom 25 og 30 millioner år siden.

De to nye funnene viser at begge gruppene var etablert for 25,2 millioner år siden og med andre ord at splitten må ha skjedd tidligere.

- Fossiler fra Rukwa Rift-bassenget i det sørvestlige Tanzania gir den første virkelige testen av hypotesen om at disse gruppene utviklet seg i ulik retning så tidlig, sier forsker Nancy Stevens fra Ohio University i USA i en pressemelding.

Stevens har ledet utgravings-teamet.

Spinkelt

Hun peker på at det fra før er spinkelt med fossile funn av primater fra denne perioden. Det har derfor vært vanskelig å få tak på den evolusjonsmessige historien til disse apene.

Funnene som nå er gjort støtter i store trekk hypotesen basert på genmodellene, selv om de to gruppene altså må ha skilt lag noe tidligere enn for 25,2 millioner år siden.

De nye artene har ikke vært beskrevet av vitenskapen før. Forskerne har valgt å identifisere dem som nye arter, på tross av at det fossile materialet er beskjedent.

Framstilling av hvordan de to primat-gruppene Hominoidea og Cercopithecoidea skilte lag for mellom 25 og 30 millioner år siden. To av de nålevende artene i hver gruppene er tatt med som illustrasjon. (Foto: (Grafikk: Per Byhring/forskning.no/Colourbox/Yathin S. Krishnappa))

De nye latinske navnene er Rukwapithecus fleaglei og Nsungwepithecus gunnelli. Av disse er det Rukwapithecus som hører til på vårt slekstre.

Unike funn

Funnstedet Rukwa er en del av Øst-Afrikas Rift Valley.

Det har også tidligere vært gjort unike funn her, blant annet av en kattelignende krokodille.

Funnene som nå er gjort hører til tidsperioden oligocen (34-24 millioner år siden). Utgravingene er gjort i 2011 og 2012. Tannen og kjeven ble funnet på ulike steder i det såkalte Rukwa-bassenget.

Referanse:
Nancy J. Stevens et. al.: “Palaeontological evidence for an Oligocene
divergence between Old World monkeys and apes,” Nature, 16. mai 2013. Se sammendrag.

Powered by Labrador CMS