Med kvist som dukke

For første gang viser en studie at det er store forskjeller mellom hvordan små hann- og hunnsjimpanser leker. Begge leker med kvister, men bare hunnene bruker dem som dukker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Sjimpanser er den dyrearten som ligner mest på oss mennesker, og man har flere ganger observert at de bruker saker og ting som verktøy til å for eksempel knekke nøtter. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)"

Fakta om sjimpanser:

Sjimpansen, eller Pan troglytes, er en primatart i menneskeapefamilien.

Sammen med bonoboapen er sjimpansen vår nærmeste slektning i dyreriket.

Sjimpanser blir nesten en meter lange, og veier opp mot 50 kilo. I fangenskap har man observert at store hanner kan veie så mye som 90 kilo.

Sjimpanser lever i løse samfunn på mellom 20 og 100 dyr. 

Sjimpanser spiser nesten alt, men lever hovesaklig av frukt, frø, blomster, saftige blader, røtter, insekter, egg og småkryp.

Noen ganger spiser de også andre pattedyr som mindre aper, griser og antiloper.

I dag regner man med at det finnes rundt 300 000 sjimpanser. 

De lever hovedsaklig  i Vest- og Sentral-Afrika, særlig nord for elven Kongo, fra Guinea til Uganda.

Kilde: snl.no

Etter å ha fulgt sjimpanser i nasjonalparken Kibale i Uganda i 14 år slår amerikanske forskere fast at unge hunnsjimpanser leker med kvister på en helt spesiell måte, skriver The Guardian.

De bærer kvistene rundt, sover sammen med dem og leker med dem som om de skulle vært dukker, noe hannsjimpansene gjør i mye mindre grad.

I ett tilfelle observerte forskerne til og med at en ung hunnsjimpanse bygde et lite rede til kvisten sin.

Studien er publisert i tidsskriftet Current Biology.

- Biologi kan spille en rolle

Forskerne fra Harvard University og Bates College mener resultatene viser at også biologiske faktorer spiller en rolle når barn bestemmer hva de skal leke med.

I studien skriver de at de siste sjimpanseresultatene passer godt sammen med tidligere forskning som antyder at menneskebarn sannsynligvis er født med egne ideer om hvordan de skal oppføre seg.

I 2008 viste også en mindre studie av unge rhesusaper at hannene foretrekker harde leker med hjul mens hunnene foretrekker myke plysjleketøy.

Se pressemelding om studien her.

- Hos mennesker finner vi robuste kjønnsforskjeller i barns lek, og disse er oppsiktsvekkende like på tvers av kulturer.

- Selv om sosialisering gjennom læring fra eldre og andre til nå har vært hovedforklaringen, viser våre resultater at biologi også kan spille en viktig rolle når det kommer til aktivitetspreferanser.

Det sier Richard W. Wrangham, som ledet den siste studien, i en pressemelding.

Slutter når de får unger

I løpet av de 14 årene forskerne fulgte sjimpansene observerte de over 100 tilfeller av kvistbæring. Resultatene viser at hunnsjimpansene slutter å bære på kvister når de får unger.

Forskerne skriver også at studien viser at det er en tydelig sammenheng mellom sjimpanseungenes lek og de voksnes adferd i og med at det så å si alltid er de voksne hunnene som bærer ungene.

Men Wrangham er derfor også åpen for at forskjellene i lekepreferanser kan være sosiale.

- Det er lite bevis for at noe lignende skjer i andre sjimpansesamfunn, og det kan tyde på at disse sjimpansene kopierer en lokal adferdstradisjon.

- Derfor kan dette være et herlig eksempel på at biologiske og sosiale påvirkninger er flettet sammen, avslutter han.

Referanser: 

Richard W. Wrangham og Sonya M. Kahlenberg, Sex differences in chimpanzees’ use of sticks as play objects resemble those of children, Current Biology, 21. desember 2010.

Janice M. Hassett et.al., Sex differences in rhesus monkey toy preferences parallel those of children, Hormones and Behavior, august 2008.

Powered by Labrador CMS