Innadvendte kvinner med humørsvingninger som hadde lett for å bli fortvilet og stresset midtveis i livet, hadde økt risiko for å få Alzheimers senere i livet, ifølge svensk studie. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Sjalu og bekymrede kvinner mer utsatt for Alzheimers

Sjalusi, bekymringer og humørsvingninger knyttes til høyere risiko for å få Alzheimers i ny svensk studie.

Kvinner som er engstelige, sjalu eller humørsyke og ofte er fortvilte midtveis i livet, kan ha en høyere risiko for å utvikle Alzheimers sykdom senere i livet. Det viser en svensk studie som har pågått i nesten 40 år.

Det meste av tidligere forskning på Alzheimers-sammenhenger har dreid seg om utdanning, hjerte- og blodrisikofaktorer, hodeskader, gener og familiehistorie. En tidligere studie har også vist at mer utdanning minsker risikoen for demens.

Nevrotiske trekk påvirker

- Personlighet kan påvirke den enkeltes risiko for demens gjennom effekten den har på atferd, livsstil eller reaksjoner på stress, sier Lena Johannsson, forsker ved Universitetet i Göteborg i en pressemelding.

I den nye studien ble 800 kvinner fulgt i 38 år, fra de var rundt 46 år. De ble gitt personlighetstester som skulle avdekke hvor nevrotiske de var og om de var utadvendt eller innadvendt. De gikk også gjennom hukommelsestester.

Av de 800 kvinnene utviklet 160 demens i perioden.

Nevrotiske trekk innebærer å ha lett for å bli oppskaket, nedtrykt og bekymret, og ha personlighetstrekk som sjalusi og humørsvingninger

Personer som er nevrotiske er mer tilbøyelig til å uttrykke sinne, skyldfølelse, misunnelse, angst eller depresjon. Innadvendthet er beskrevet som skyhet og reserverhet.

Langvarig stress dobler risikoen

Kvinnene ble også spurt om de hadde opplevd noen perioder med stress som varte en måned eller lenger i forbindelse med jobben, helsen eller sin familiesituasjon. 

Stress var referert til følelser som irritabilitet, spenninger, nervøsitet, frykt, angst eller søvnforstyrrelser. En tidligere studie har vist hvordan stress kan utvikle seg til depresjon.

Studien fant at kvinner som scoret høyest på testene for nevrotiske trekk hadde dobbelt så høy risiko for å utvikle demens sammenlignet med dem som scoret lavest på prøvene. Imidlertid var koblingen avhengig av hvor langvarig belastningen hadde vært.

Innadvendte og oppskaket

Om man var innadvendt eller utadvendt så ikke ut til å øke risikoen for demens alene. Men kvinner som både ble lett oppskaket og var innadvendt, hadde høyest risiko for Alzheimers i studien.

Totalt 16 av kvinnene som lett ble fortvilet og samtidig innadvendt, utviklet Alzheimers. Halvparten så mange av dem som ikke så lett ble fortvilet og samtidig var utadvendt, fikk diagnosen.

Tidligere forskning har vist at det er lett å ta feil av Alzheimers sykdom. Mange som blir diagnostisert med sykdommen, har egentlig en annen demenslidelse.

Kilde: 

Lena Johannsson m.fl.: Midlife personality and risk of Alzheimerdisease and distress. Neurology.

Powered by Labrador CMS