Trening hjelper alzheimerpasienter til å bevare sine mentale ferdigheter og sin livskvalitet, viser en ny studie. (Foto: Colourbox)

Trening bremser Alzheimers

Trening tre ganger i uken bremser skadene fra Alzheimers på hjernen, viser ny studie.

Alzheimers er den mest utbredte formen for demens i Danmark. Sykdommen ødelegger gradvis hjernecellene og setter mentale evner ut av spill, for eksempel hukommelse og oppmerksomhet.

Nå viser resultater fra et dansk forskningsprosjekt at en times moderat fysisk trening tre ganger i uken kan bremse utviklingen av sykdommen på en rekke områder når den er i en tidlig fase.

De som fulgte forskernes treningsprogram, opprettholdt sine mentale ferdigheter gjennom fire måneder. Gruppen som ikke trente, ble gradvis dårligere.

– Vi har lenge visst at fysisk aktivitet senker risikoen for Alzheimers. Nå ser vi at det faktisk bremse utviklingen av sykdommen. Det er viktige nyheter, for vi mangler en god behandling mot denne sykdommen, sier Steen Hasselbalch fra Nationalt Videnscenter for Demens. Han er professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet og har ledet den nye forskningen.

Må huske å følge treningen

Den nye forskningen er imponerende, mener professor Bente Klarlund.

– Det er den første store studien av trening for personer med Alzheimers. Vi får håpe pasienter klarer å følge treningen når den ikke er en del av et forsøk, sier Klarlund, som er professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet. Hun har ikke vært med på å utføre studien, men forsker selv på effekten av trening på kropp og hjerne.

De nye forskningsresultatene er fortsatt ikke publisert i et tidsskrift og er derfor ikke offentlig tilgjengelige. Resultatene ble imidlertid nylig lagt fram på konferansen DemensDagene.

Trening hjelper hjernen

Den nye forskningen har tatt for seg en gruppe på 200 pasienter med Alzheimers i en tidlig fase. En gruppe skulle trene med moderat intensitet i en time tre ganger ukentlig. Treningen foregikk på tredemøller, ellipsemaskin og ergometersykkel. Den andre gruppen skulle ikke endre vanene sine.

Treningsgruppen opplevde flere gunstige virkninger:

  •  økt fysisk og psykisk velbefinnende
  •  bedre kondisjon og fysisk funksjon
  •  færre psykiske symptomer som depresjon, irritabilitet, uro, rastløshet, aggresjon og apati

Det viktigste resultatet var imidlertid at de opprettholdt sine mentale evner, mens kontrollgruppen ble dårligere.

Det sosiale samværet under treningen har kanskje spilt en rolle for de psykiske symptomene, mener forskerne bak undersøkelsen.

– Alzheimer-pasienter får ofte psykiske problemer og depresjon, og det sosiale samværet under treningen har kanskje hatt en positiv effekt, sier Steen Hasselbalch.

Trening fører til hjernevekst

Når man trener ved moderat til høy intensitet, skiller kroppen ut et stoff som øker produksjonen av nye hjerneceller. Det får med andre ord hjernen til å vokse. Stoffet heter Brain Derived Neurotrophic Factor – eller BDNF – og det er kanskje årsaken til at trening virker på Alzheimers, forklarer Hasselbalch.

– Alzheimers er en degenerativ lidelse som får hjernecellene til å dø raskere. Derfor hjelper BDNF sannsynligvis også mot Alzheimers fordi det fører til produksjon av nye hjerneceller, sier Hasselbalch.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS