Det skal etableres et nytt senter for vindkraft.

Forskningssenter for vindkraft får 120 millioner

Forskningsrådet investerer 120 millioner kroner i det nye senteret Norwegian Research Centre on Wind Energy (NorthWind).

Ifølge pressemeldingen om prosjektet skal forskere og næringsliv samarbeide om teknologiutvikling innen vindenergi. Senteret vil få 15 millioner kroner i året over åtte år fra Forskningsrådet. I tillegg kommer betydelig finansiering fra næringsliv og forskningsinstitusjoner.

Senteret har tyngdepunkt i Trondheim, og har SINTEF, NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Norges geotekniske institutt (NGI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) som deltakere, samt en rekke næringslivspartnere.

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå har pekt ut et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi innenfor vindenergi, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet.

Powered by Labrador CMS