– Behandlingen i studien innebærer at akupunktøren tar en nøye sykehistorie og stiller en diagnose, relatert til tretthet/fatigue ut i fra teorier i akupunkturfaget. Deretter gis persontilpasset behandling ved at 6-12 akupunkturnåler plasseres i akupunkturpunkter på armer, ben, mage, rygg og eventuelt i hodet, skriver kronikkforfatterne. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)
– Behandlingen i studien innebærer at akupunktøren tar en nøye sykehistorie og stiller en diagnose, relatert til tretthet/fatigue ut i fra teorier i akupunkturfaget. Deretter gis persontilpasset behandling ved at 6-12 akupunkturnåler plasseres i akupunkturpunkter på armer, ben, mage, rygg og eventuelt i hodet, skriver kronikkforfatterne. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Er akupunktur et behandlings­alternativ mot senskader etter brystkreftbehandling?

KRONIKK: En ny pilotstudie skal se på mulige gevinster ved å bruke akupunktur for å behandle kronisk tretthet hos overlevende etter brystkreft.

I oktober markeres Rosa sløyfe-aksjonen for å spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft. I år er det spesielt senskader etter endt behandling som er i fokus.

Selv om én av tre overlevende opplever senskader, skorter det på forskning som kan bidra til at færre får nedsatt livskvalitet som følge av bivirkningene etter brystkreftbehandling. Kronisk tretthet etter avsluttet kreftbehandling, også kalt fatigue, er en av de vanligste senskadene hos kreftoverlevere. Tilleggssymptomer kan være nedsatt konsentrasjonsevne, søvnproblemer, manglende sexlyst og humørsvingninger hvor bekymringer er mest uttalt.

For pasienten kan dette få alvorlige konsekvenser – for eksempel er arbeidsledigheten høyere blant overlevende etter brystkreft, enn blant friske kvinner. Selv om egentiltak som tilpasset trening anbefales, er det få eller ingen veldokumenterte tiltak som reduserer symptomene.

Flere internasjonale kliniske retningslinjer anbefaler akupunktur som supplerende behandlingsmetode for flere tilstander, som for eksempel korsryggsmerter, migrene, tensjonshodepine og svangerskapskvalme. Kan akupunktur ha en plass i behandlingsbildet av senskader hos brystkreftoverlevere?

Akupunktur mot kronisk tretthet

Vi utfører nå en pilotstudie hvor akupunktur gis som behandling ved kronisk tretthet hos brystkreftoverlevere. Studien er godkjent av regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk – REK sør-øst og finner sted i Oslo.

Deltakerne i pilotstudien får informasjon om studien på ettårskontroll etter avsluttet kreftbehandling ved Akershus universitetssykehus, og tar kontakt med prosjektkoordinator ved Høyskolen Kristiania dersom de ønsker å delta.

Behandlingen i studien innebærer at akupunktøren tar en nøye sykehistorie og stiller en diagnose, relatert til tretthet/fatigue ut i fra teorier i akupunkturfaget. Deretter gis persontilpasset behandling ved at 6-12 akupunkturnåler plasseres i akupunkturpunkter på armer, ben, mage, rygg og eventuelt i hodet. Nålene fjernes etter omtrent 20 minutter. I tillegg gis livsstilsråd når akupunktøren finner det nødvendig.

Har deltakeren ødem (hevelse) i en arm eller fjernet mer enn fire lymfeknuter i en av- eller begge armhulene, blir det ikke gitt akupunktur i den armen eller de armene. Har deltakeren fått innsatt implantat i forbindelse med brystrekonstruksjon, vil akupunktørene ikke sette nåler i denne regionen av kroppen.

Akupunktur er en trygg behandling når den utføres av kvalifisert personell. Det finnes studier som viser at akupunktur kan ha en effekt på kronisk tretthet hos kreftoverlevere. I tråd med dette tilbyr en del kreftsentre i USA, som for eksempel MD Anderson Cancer Center, Dana Farber, Memorial Sloan Kettering Cancer Center akupunktur i rehabilitering av kreftoverlevere. De to sistnevnte sentrene er samarbeidspartnere i prosjektet, i tillegg til Akershus universitetssykehus og Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Hvorfor en pilotstudie?

En pilotstudie er en type forundersøkelse som kartlegger hvorvidt en større planlagt studie er realistisk og gjennomførbar. Den større studien vil ha 255 deltagere, mens pilotstudien kun har 40.

Den pågående pilotstudien har imidlertid samme design og metodiske tilnærming som den større studien. Dette vil gjøre det mulig å evaluere prosedyrer, randomisering, samarbeid og implementering av akupunktur slik at eventuelle nødvendige forandringer og forbedringer vil kunne gjennomføres før den større studien igangsettes.

Kvinnene som deltar i studien, opplever kronisk tretthet blant annet som følge av en antiøstrogenbehandling de får for å forhindre ny vekst av en hormonfølsom kreftsvulst.

Behandlingen medfører hyppige hetetokter, som i tur kan bidra til kronisk tretthet. Følgesymptomene, ved tretthet/fatigue, vitner om en sammensatt helseplage, derfor vil studien i tillegg benytte spørreskjemaer for å kartlegge angst, depresjon og søvn, som også kan ha en innvirkning på kronisk tretthet.

Kan akupunktur ha en reell positiv effekt på disse plagene?

Mer forskning trengs

I 2005 ble Nasjonal kompetansetjeneste for senskader etter kreftbehandling etablert ved Oslo universitetssykehus. Senteret forsker på senskader og formidler kunnskap om disse til både pasienter, helsepersonell og helsemyndigheter, og manifesterer et behov for økt kunnskap og kompetanse om senskader på alle nivåer i helsetjenesten. Men det trengs flere randomiserte, kontrollerte studier, hvor et større antall deltagere blir tilfeldig fordelt i behandlingsgrupper og kontrollgrupper.

Vi ser en økning i bruk av akupunktur som behandling for senskader både i USA og i flere europeiske land, men det foreligger uten tvil et behov for en større randomisert kontrollert studie av akupunktur som behandling av senskader hos brystkreftoverlevere i Norge.

Les forskningen bak kronikken:

Birch S, Lee MS, Alraek T, Kim TH. "Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis". J Altern Complement Med. 2018 Aug;24(8):752-769

Bower, J. E. (2014). "Cancer-related fatigue--mechanisms, risk factors, and treatments." Nat Rev Clin Oncol 11(10): 597-609.

Wang XS, Zhao F, Fisch MJ, O’Mara AM, Cella D, Mendoza TR, et al. "Prevalence and characteristics of moderate to severe fatigue: a multicenter study in cancer patients and survivors". Cancer. 2014;120:425–32.

Minton, O. and P. Stone (2008). "How common is fatigue in disease-free breast cancer survivors? A systematic review of the literature." Breast Cancer Res Treat 112(1): 5-13.

Kiserud C.E., Dahl A:A., J. H. Loge J.H.,S. D. Fosså S.D. "Cancer Survivorship in Adults" in U. Goerling (ed.), Psycho-Oncology, Recent Results in Cancer Research Volume197, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 20148.

Molassiotis, A., J. Bardy, J. Finnegan-John, P. Mackereth, D. W. Ryder, J. Filshie, E. Ream and A. Richardson (2012). "Acupuncture for cancer-related fatigue in patients with breast cancer: a pragmatic randomized controlled trial." J Clin Oncol 30(36): 4470-4476.

Deng, G., Y. Chan, D. Sjoberg, A. Vickers, K. S. Yeung, M. Kris, D. Straus and B. Cassileth (2013). "Acupuncture for the treatment of post-chemotherapy chronic fatigue: a randomized, blinded, sham-controlled trial." Support Care Cancer 21(6): 1735-174

Zhang Y, Lin L, Li H, Hu Y, Tian L "Effects of acupuncture on cancer-related fatigue: a meta-analysis." Support Care Cancer. 2018 Feb;26(2):415-425.

Powered by Labrador CMS