Det er kanskje ikke det du har mest lyst på dagen derpå – men kan det gi mening å tvinge seg til å reparere litt? (Foto: Zephyr_p / Shutterstock / NTB scanpix)

Virker det å reparere med en øl?

Spør en forsker: Det er mange myter om bakrus, men lite kunnskap på feltet.

Det kan verke forferdelig i kroppen og hodet dagen etter en bytur.

Videnskab.dk har tidligere skrevet om at asparges demper tømmermenn, og om andre ting som kan hjelpe.

Men Martin Hvidberg har likevel funnet et hull.

«Selvfølgelig har vi konsultert videnskab.dk. Men selv om det er mye nyttig kunnskap om tømmermenn, så er det ikke et ord om det virker å reparere med å drikke mer?» skriver Martin. Det må selvfølgelig rettes opp i!

Lite å hente fra forskningen

Å reparere betyr å drikke alkohol for å bekjempe bakrus.

Bakrus

 • Bakrus kan vare fra i alt fra 12 til 24 timer etter inntak av alkohol.
 • Det vil for de fleste si symptomer som hodepine, tretthet, konsentrasjonsproblemer, tørst, svimmelhet, kvalme, generell mental svekkelse og humørsvingninger.

Kilde: «The hair of the dog: a useful hangover remedy or a predictor of future problem drinking? av Joris Verster

På engelsk heter det «hair of the dog (that bit you)» – et uttrykk som stammer fra folketro: At rabies motvirkes av å legge hår fra den hunden som bet, i såret.

Men det er ingen forskning som tyder på at det har noen positiv effekt å «reparere».

Det forteller den nederlandske forskeren Joris Verster, som forsker på alkohol og blant annet har utgitt flere studier om bakrus.

– Det er ingenting som tyder på at bakrus kan behandles med alkohol, sier Verster, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Utrecht i Nederland.

Professor avfeier forklaring

Kan det virkelig stemme? På nettet dukker det opp mange artikler med det motsatte budskapet.

For eksempel en artikkel fra Ude & Hjemme, der en lege argumenterer for hvorfor reparering har en effekt.

Legen skriver at alkoholen legger beslag på noen av enzymene i leveren, som ellers har det travelt med å gjøre om stoffet metanol til giftstoffer som gir oss tømmermenn. Metanol kalles også for tresprit og finnes i ganske små mengder i alkohol, forklarer han.

Men den forklaringen er i beste fall spekulativ, mener alkoholforskeren Janne S. Tolstrup.

Alkohol som motgift

 • Legen fra Ude & Hjemme kan ha et poeng: Etanol – det vi til daglig bare kaller alkohol – har tidligere blitt brukt som behandling hos folk som har forsøkt å brygge alkohol og har kommet til å brygge metanol i stedet, forklarer Janne S. Tolstrup.
 • Det kan man nemlig for skje.
 • – Men det er bare spor av metanol i moderne sprit, øl og vin i dag, legger hun til.

– Det kan kanskje forekomme i veldig begrensede tilfeller, men i praksis skjer det ikke. De stoffene som er i alkohol, brytes ned ganske raskt, ikke dagen etter, sier Tolstrup, som er forskningsleder ved det danske Statens Institut for Folkesundhed og til daglig er tilknyttet Syddansk Universitet.

Lite kunnskap

Vi vet lite om bakrus og hvordan det motvirkes, mener Tolstrup.

– Det er drevet utrolig lite forskning på dette området. Vi vet ikke engang hva bakrus egentlig er. I virkeligheten skyldes det trolig mange ulike mekanismer som alkohol utløser i kroppen, sier hun.

Studiene til Joris Verster bærer preg av dette.

I den første gjennomgangen av forskningen på feltet måtte forskerne for eksempel utelukke 7 av 15 studier fordi metodene ikke var gode nok.

Mange andre forskningsgjennomganger har så mange som 100 studier.

– Ettersom de fysiologiske mekanismene bak tømmermenn fortsatt er ukjente, er mangelen på en effektiv behandling ikke noen overraskelse, skrev Joris Verster i et innlegg i tidsskriftet Current Drug Abuse Reviews i 2009.

Utsetter bare problemet

Det er imidlertid velkjent at bakrus blir verre etter hvert som promillen i blodet faller.

Hva ville en behandling bety?

 • Når alt kommer til alt, er det antagelig de færreste som faktisk ville drikke mer hvis de hadde en kur mot bakrus.
 • I en studie fra 2017 var det i hvert fall bare omkring 13 prosent av en gruppe fra 1836 nederlandske studenter som mente det.

Så kanskje det kan hjelpe å drikke mer?

– Det vil i så fall bare utsette problemet, sier Janne S. Tolstrup.

I en studie fant hun og to kolleger fram til at kvinner har større problemer med bakrus enn menn, og at de fleste blir mindre plaget med alderen.

Et tegn på avhengighet?

Når du har bakrus, trenger du først og fremst vann og hvile, mener Tolstrup. Og med mindre man er avhengig av alkohol og har abstinenser, er det nok de færreste som har lyst på en øl dagen derpå, påpeker hun.

Selv den sparsomme forskningen på området tyder på en sammenheng mellom reparering og avhengighet. Det framgår av en studie på studenter i USA fra 2014. Tolstrup fant det samme i en forskningsgjennomgang fra 2017.

Men igjen manglet det forskning på området. Den mest effektive kuren? Unngå alkohol!

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Forskere: Vi trenger mer forskning

Flere forskere har forsøkt å argumentere for mer forskning på bakrus.

Ikke bare fordi det er ubehagelig, men fordi det faktisk utgjør en enorm økonomisk og helsemessig belastning for samfunnet.

I 1997 viste en forskergruppe at folk som opplevde bakrus i løpet av en arbeidsdag:

 • Mye oftere følte seg syke,
 • var mer i konflikt med kolleger,
 • hadde flere problemer med å utføre jobben sin
 • og oftere sovnet på jobben.
Powered by Labrador CMS