Andre stoffer enn heroin har tatt over som viktigste årsak til narkotikarelaterte dødsfall.
Andre stoffer enn heroin har tatt over som viktigste årsak til narkotikarelaterte dødsfall.

Andre stoffer enn heroin er nå hyppigste årsak til narkotikadødsfall

Flere døde av narkotikabruk i fjor enn året før. De fleste dødsfallene er forgiftningsulykker. det vil si utilsiktede overdoser.

Narkotikarelaterte hendelser tok 286 liv i 2018, viser nye tall fra Dødsårsaksregisteret som Folkehelseinstituttet publiserte i onsdag. Dette var 37 flere dødsfall enn året før, men tilsvarende som i 2016.

Av disse skyldtes 210 av dødsfallene utilsiktede overdoser og 51 selvmord. 24 var dødsfall som følge av rusmiddelbruk, men hvor intensjonen var ukjent. Her var psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser involvert.

Heroin på fjerdeplass

I 2018 skyldtes 82 prosent av dødsfallene bruk av opioider. For tredje år på rad var ikke heroin hyppigste årsak, men andre opioider som morfin, kodein og oxycodon, med 28 prosent til sammen. Heroin var skyld i 23 prosent av dødsfallene.

Syntetiske opioider som fentanyl, petidin og buprenofin var årsak til 17 prosent av dødsfallene, og metadon 14 prosent.

De er eldre enn før

De som dør av narkotikarelaterte årsaker er eldre enn før. I 2018 var snittalderen 44 år blant de som døde.

Rundt 30 prosent var kvinner, og denne andelen har ligget stabilt de siste årene.

Kvinnene som døde var 48 år i snitt, mennene var 43 år gamle.

Nedgang i Hordaland

Det var 49 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Oslo. Dette var omtrent likt med de to forrige årene. Akershus hadde 29.

Trøndelag hadde 29 slike dødsfall i fjor, som er det høyeste antallet på over 20 år.

Hordaland (mørkeblå kurve) har hatt et kraftig fall i narkodødsfall, mens Trøndelag (grå) har hatt en økning. Oslo er den lyseblå kurven, mens orange graf viser Akershus og gul viser Rogaland.
Hordaland (mørkeblå kurve) har hatt et kraftig fall i narkodødsfall, mens Trøndelag (grå) har hatt en økning. Oslo er den lyseblå kurven, mens orange graf viser Akershus og gul viser Rogaland.

Hordaland hadde en kraftig nedgang med 22 dødsfall, som er lavest på over ti år. I 2017 hadde fylket hele 40 narkotikadødsfall.

Telemark hadde høyest andel

På landsbasis var det 5,4 dødsfall per 100 000 innbyggere i 2018.

Dette er beregnet i aldersjusterte rater, som vil si antall dødsfall pr 100 000 innbyggere og i forhold til alderssammensetningen i befolkningen.

Av fylkene var det Telemark som hadde flest narkotikautløste dødsfall i forhold til befolkningen, med 8 pr 100 000. Oslo, Vest-Agder og Oppland kom på de neste plassene, med 7 og litt under 7 pr 100 000.

Verst i Verdal

Det er store forskjeller mellom ulike bydeler og kommuner i landet.

Verdal kommune i Trøndelag har 21,6 dødsfall per 100 000 innbygger. Årstad bydel i Bergen har 20,9. Vestvågøy i Lofoten ligger også høyt, med 19,5 dødsfall pr 100 000 innbygger.

Øygarden i Bergen har 17,8 og Sarpsborg har 17. Færder i Vestfold har 16 og Hillevåg i Stavanger har 15,4. Søndre Nordstrand i Oslo har flest av bydelene i Oslo, med 15,5. Aurskog Høland i Akershus har 15.

Det viser Folkehelseinstituttets statistikkbank som viser helsetilstanden i kommunene. Det er mange kommuner som ikke har innrapportert tall.

Illegalt eller foreskrevet medisin

Folkehelseinstituttet vet ikke om stoffene som forårsaket dødsfallene var kjøpt illegalt eller om de var foreskrevet av lege.

Mange av forgiftningulykkene kan skje ved at de får i seg renere stoffer enn før, eller at de tåler mindre dose etter en avrusing eller fengselsopphold.

Ved de fleste narkotika-utløste dødsfallene blir den døde obdusert. I de fleste tilfellene påvises flere narkotiske stoffer og legemidler samtidig.

Narkotikarelaterte dødsfall som skyldes infeksjoner og trafikkulykker er ikke med i denne oversikten.

Referanser:

Heroin ned fra narkotikatoppen. FHI. 4. desember 2019.

Narkoutløste dødsfall etter kommuner og bydeler: Kommunehelsa statistikkbank. 2016-2018.

Powered by Labrador CMS