Mange brukte mer tid på hagearbeid og hadde trolig nytte av det da koronapandemien endret hverdagen.

Mange holdt ut korona-hverdagen med sunne aktiviteter

Polkøene var lange. Likevel var det ikke så mange flere som fant trøst i alkohol under pandemien, tyder forskning på. 

Hva skjer når veldig mange over natten får mye mer fritid, og samtidig må holde seg mer isolert? 

Koronapandemien skulle helst vært unngått, men samtidig har den for forskere blitt et gedigent eksperiment som gjør at de kan se ulike endringer i samfunnet.

Det var en stressende situasjon som mange fant sine egne løsninger på, skal vi tro forskere ved Rutgers University i USA. De har nettopp fått publisert en ny studie i det vitenskapelige tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence

Mentale plager økte risikoen for mer drikking

Mer enn 1.100 personer svarte på en nettbasert spørreundersøkelse som handlet om bruk av alkohol, cannabis og nikotin den siste måneden – og en rekke spørsmål om hvordan pandemien påvirket dem. 

Det var spørsmål om fysisk og mental helse, jobb, økonomi og familie og hva de fylte tiden med. 

Spørreundersøkelsen ble gjort i to omganger: den ene i juli 2020, den andre i januar 2021. 

Forskerne fant av tallene at folk som rapporterte om psykiske problemer som følge av pandemien, rapporterte om høyere alkoholbruk. Det var motsatt for dem som slet økonomisk. De brukte derimot mer nikotin. 

De som hadde mange tunge følelser, brukte mer cannabis. 

Matlaging og hagearbeid 

Det var mange som ikke brukte alkohol eller andre rusmidler for å holde ut en annerledes hverdag med mye hjemmesitting. 

– Vi fant at mange også holdt ut gjennom de mørkeste dagene ved å drive med sunne aktiviteter som å lage mat, lese eller gjøre hagearbeid, sier forskeren Margaret Warbrick i en pressemelding fra universitetet.  

Nettopp slike ting så ut til å gjøre det lettere å holde ut isolasjon og andre følger av pandemien. 

– Det viser at mange er motstandsdyktige, sier forskeren. 

Det er kanskje ikke så overraskende at ting som hagearbeid hadde en effekt på deltakerne. Forskning.no skrev i 2021 om at folk som brukte hagen, hadde bedre helse enn folk som ikke hadde tilgang på hage. 

De som drakk mye fra før, drakk mer

En studie gjort av forskere ved Høgskolen i Innlandet (INN) viste at det ikke var flere som drakk hver dag gjennom pandemien her i Norge. Det skrev INN selv i en artikkel publisert på forskning.no. 

Noen drakk imidlertid mer og forskerne bak INN-studien fant særlig økt risiko hos de med depresjon. 

Også en undersøkelse som forskning.no skrev om i 2021 viste at det totale alkoholforbruket ikke var så annerledes etter at korona-pandemien endret hverdagen vår. 

Men noen drakk mer, og det var først og fremst de samme som drakk mye fra før. De som fra før drakk lite, drakk enda mindre. 

Gruppen som drakk mer, oppga færre konsekvenser ved å drikke mer under pandemien som grunn. 

Kommer an på hvem du er

Også tidligere forskning har vist at det å ha en hobby kan ha god effekt på den mentale helsen. 

En studie forskning.no skrev om i fjor viste at det å bli oppslukt av en aktivitet du liker å holde på med, kan motvirke følelsen av ensomhet

Når det gjelder ulike måter å takle koronapandemien på, har det trolig mye å si hvem man er som person i utgangspunktet. 

For mange var livet under korona brutalt. Andre fikk et annerledes og bedre liv, skrev forskning.no i en større artikkel på temaet i 2021

Referanse:

Papini, Santiago., López-Castro, Teresa., Swarbrick, Margaret., Paul, Lynn K., Stanley, Damian., Bauer, Alexandria., COVID-Dynamic Team og Hien, Denise A. (2023).  Alcohol, cannabis, and nicotine use have distinct associations with COVID-19 pandemic-related experiences: An exploratory Bayesian network analysis across two timepoints. Drug and Alcohol Dependence

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS