Eldre som jobber frivillig kan dra flere helsefordeler fra arbeidet. (Foto: Colourbox)

Frivillig arbeid kan gi helseboost

To til tre timer i uka med frivillig arbeid kan gi eldre mennesker bedre helse.

Fordelene med frivillig arbeid er mange. Men voksne over femti som holder seg aktive gjennom frivillighet ser ut til å også dra helsemessige fordeler fra arbeidet.

En ny studie publisert i Psychological Bulletin samler resultatene fra 73 ulike undersøkelser utført i løpet av de siste 45 årene blant voksne amerikanere og kanadiere, og gir et bilde av hvilken effekt frivillighet har.

- Målet vårt var å skaffe et mer oversiktlig syn på nåværende kunnskap om fordelene ved frivillig arbeid blant eldre voksne, sier Nicole Anderson, én av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Gagner de svake mest

De ulike undersøkelsene måtte oppfylle en rekke krav for å få bli med i Andersons studie. Forsøkene måtte kunne vise at ting som lykkefølelse, fysisk helse, depresjon og generell tilfredshet hadde endret seg etter at forsøkspersonene hadde gjort ulike typer arbeid.

Funnene i den samlede studien viste at frivillig arbeid kunne knyttes opp mot redusert depresjon, bedre helhetlig helse, psykisk velvære og færre fysiske begrensinger.

I tillegg viste det seg at eldre med kroniske helseplager dro flest fordeler fra arbeidet de gjorde.

Samlet bevis

- Sammenlagt tyder disse resultatene på at frivillighet blir assosiert med bedre helse og økt fysisk aktivitet - forandringer som man forventer å beskytte mot flere helseplager, sier Anderson.

For eksempel er antallet hoftebrudd lavere hos eldre som jobber frivillig, sammenliknet med de som ikke deltar i slike aktiviteter.

I studien noterer hun også at det tidligere ikke har vært forsket på sammenhengen mellom for eksempel risiko for demens og frivillig arbeid.

I pressemeldingen oppfordrer hun derfor flere forskere til å gå nøye til verks for å undersøke hvordan frivillig arbeid og aktivitet kan påvirke kognitiv funksjon.

Referanse:

Nicole D. Anderson, Thecla Damianakis, Edeltraut Kröger, Laura M. Wagner, Deirdre R. Dawson, Malcolm A. Binns, Syrelle Bernstein, Eilon Caspi, Suzanne L. Cook. The Benefits Associated With Volunteering Among Seniors: A Critical Review and Recommendations for Future Research.. Psychological Bulletin, 2014

Powered by Labrador CMS