Alkoholpåvirkning øker risiko for tidlig demens

Demens som rammer personer under 65 år kobles ofte til genetiske årsaker, men blant ni andre risikofaktorer er alkoholpåvirkning den klart største.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Istockphoto)

Over 35 millioner mennesker verden over er rammet av demens, og tallet vil fordobles hver 20-årsperiode framover, ifølge prognoser. De fleste får sykdommen i høy alder, men såkalt Young-onset dementia (YOD) rammer personer som er under 65.

Tidlig demens er ofte tillagt genetiske årsaker - men mange andre faktorer enn gener kan spille inn, viser en svensk studie. Forskere ved Umeå universitet har avdekket ni risikofaktorer for tidlig demens.

Fulgte nesten en halv million menn

- Young-onset dementia er blitt knyttet til genetiske mutasjoner i familier som er rammet. Identifiseringen av andre risikofaktorer kan øke kunnskapen om denne sammensatte gruppen av syndromer, påpeker forskerne i rapporten.

Forskerne fulgte 488 484 svenske menn som ble innkalt til verneplikt mellom 1969 og 1980 i 18-årsalderen. Under den 37 år lange oppfølgingsperioden fikk 487 av deltakerne tidlig demens – med en snittalder på 54 år da de fikk diagnosen.

Alkoholrus økte demens-risiko fem ganger

Resultatene viser at alkoholforgiftning (mild eller kraftig beruselse) er sterkest knyttet til utvikling av demens i oppfølgingsperioden; den øker risikoen nesten fem ganger.

Å rammes av slag eller bruke antipsykotiske legemidler øker risikoen for demens nesten tre ganger. Depresjon eller å ha en far med demens fordobler nesten risikoen.

Utgjorde 68 prosent av demenstilfeller

Blant de andre risikofaktorene er dopmisbruk, nedsatt kognitiv funksjon, kortvoksthet eller høyt blodtrykk ved innkallingstidspunktet.

- Til sammen utgjorde disse faktorene 68 prosent av YOD-tilfellene vi fant, rapporterer forskerne.

Funnene viser også at menn som hadde minst to av de ni risikofaktorene og lave kognitive evner hadde opptil 20 ganger større risiko for å rammes av demens underveis i oppfølgingsperioden.

Muligheter for å forebygge

- Undersøkelsen viser at disse innbyrdes uavhengige risikofaktorene er svært sentrale for utvikling av tidlig demens hos menn, kommenterer prosjektleder Peter Nordström i en pressemelding. Han er professor ved Umeå universitets institutt for samfunnsmedisin og rehabilitering.

- Men samtidig som de ulike risikofaktorene forsterker hverandre, er det mulig å påvirke mange av dem. Ettersom de fleste risikofaktorene kan påvises alt i ung alder, finnes det gode muligheter for å forebygge utvikling av sykdom, tilføyer han.

Referanse:

Peter Nordström m.fl: Risk Factors in Late Adolescence for Young-Onset Dementia in Men: A Nationwide Cohort Study, JAMA Internal Medicine, august 2013

Powered by Labrador CMS