Eldre unngår ikke alltid å få influensa selv om de tar vaksiner, men gjentatte doser kan sørge for at færre dør. (Foto: Frank May/NTB scanpix)

Influensavaksine kan hindre alvorlig sykdom hos eldre

Med gjentatte vaksiner ble færre spanske eldre alvorlig syke av influensa. Det er best å ta vaksinen hvert år for å unngå dødsfall, mener forskere.

Eldre mennesker er i faresonen for å bli alvorlig syke av influensa. Noen ganger dør de av det. Derfor anbefaler norske helsemyndigheter at personer over 65 år vaksinerer seg mot influensa.

Nå har spanske forskere sjekket om det kan hjelpe å ta vaksiner over flere år. De har undersøkt virkningen av gjentatte doser av den samme typen vaksine som vi bruker i Norge.

Vaksine kan gjøre at du unngår å bli smittet av influensa, men hvis du likevel blir syk, holder det ikke å bare ha tatt vaksinen én vinter for å unngå de verste utfallene, ifølge de spanske forskerne.

Smittede eldre måtte vaksinere seg både det året de ble syke og minst en gang i de tre tidligere influensasesongene for å få en tydelig effekt.

Da døde færre og de havnet sjeldnere på intensivavdelingen på sykehus i Spania.

– Bør ta vaksine hvert år

Selv når vaksinen ikke forhindret at de ble smittet med influensa, ble følgene av sykdommen altså mindre dramatiske for dem om de også hadde tatt vaksinen tidligere. Eldre bør derfor ta influensavaksine hvert år, mener forskerne. Nye doser kan forsterke tidligere.

Testgruppa var 728 pasienter på 65 år eller eldre som var innlagt på 20 sykehus i Spania på grunn av influensa. Disse ble sammenlignet med 1826 pasienter som var lagt inn av andre årsaker.

Forskerne passet på at gruppene var sammenlignbare, slik at for eksempel andre sykdommer eller alder ikke påvirket resultatene. De studerte ikke pasienter som bodde på sykehjem.

77 av influensapasientene måtte inn på intensivavdelingen på sykehuset. 83 av alle de eldre som ble lagt inn på sykehus med influensa, døde i løpet av den første måneden. Det er disse to gruppene de spanske forskerne sikter til når de måler alvorlige følger av influensa.

Men gruppene som sammenlignes, er små. Det gjør det vanskeligere å trekke sikre slutninger. For eksempel var det bare ti personer med alvorlig influensa som hadde blitt vaksinert den vinteren de ble innlagt, men ikke i tidligere sesonger.

Seniorrådgiver Kjersti Rydland ved Folkehelseinstituttet (FHI) mener grunnlaget er for tynt ut fra denne studien til å si at det bør mer enn én vaksine til for å unngå at eldre innlagt med influensa dør eller må på intensivavdelingen. FHI anbefaler årlig influensavaksine til eldre fordi viruset, og vaksinen, endrer seg fra år til år. Styrken og varigheten av immuniteten en person oppnår ved vaksinasjon kan også variere, skriver FHI i sin veiledning til helsepersonell.

Flere virus herjer

En vaksinedose hjalp mot å bli lagt inn på sykehus med mindre alvorlig influensa, men antallet innleggelser sank ikke ytterligere om de eldre hadde tatt vaksinen over flere år.

Spanjolene studerte sykehusinnleggelser i to år. Vinteren 2013/14 var det influensavirus A(H1N1) som var vanligst i Spania, en type som ble kjent som svineinfluensa-viruset i 2009. Sesongen etter var varianten A(H3N2) mest typisk.

I år herjer foreløpig viruset av typen B flest norske influensasyke kropper, ifølge Folkehelseinstituttet. Men A(H3N2) er også i omløp i Norge. Denne influensatypen er kjent for å ramme de eldre hardere.

Men fjorårets vaksine virket ikke så godt mot viruset A(H3N2), og enda dårligere på eldre, viser tall fra Sverige. Vaksinen minsket risikoen deres for å få influensa med bare 28 prosent.

I sesongen 2016/2017 døde omtrent 1700 personer i Norge på grunn av influensa, ifølge Folkehelseinstituttet. I tillegg ble det anslått at rundt 6000 trengte sykehusbehandling. Flertallet var over 65 år.

Få vaksinerer seg

Flere eldre tar influensavaksine enn før, melder Statistisk sentralbyrå. Folkehelseinstituttet har som mål at 75 prosent i risikogruppene vaksinerer seg. Men det er det fortsatt bare rundt 25 prosent som gjør.

Likevel blir de som risikerer å bli alvorlig syke, sjelden anbefalt av helsepersonell å vaksinere seg.

Det ble sådd tvil om hvor godt influensavaksinen virker for eldre da en forskningsoppsummering fra Cochrane i 2010 ikke fant noen effekt. Men en annen forskningsoppsummering av de samme studiene viste i 2013 at vaksinen kan redde liv.

Den nederlandske forskeren Albert Osterhaus mener at de første forskerne blandet sammen influensa med andre sykdommer.

– Eldre mennesker kan bli hardt rammet av influensa. Vaksinen reduserer risikoen for sykdom og sparer mange liv, sa Osterhaus til videnskab.dk.

Referanse:

Itziar Casado mfl: Repeated influenza vaccination for preventing severe and fatal influenza infection in older adults: a multicentre case–control study. Canadian Medical Association Journal, vol. 190, nr. 1, 8. januar 2018. Doi: 10.1503/cmaj.170910.

Powered by Labrador CMS