Ektefeller pensjonerer seg samtidig

Når en ektefelle pensjonerer seg tredobles sannsynligheten for at også den andre vil pensjonere seg i løpet av det neste året.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om studien

1764 menn og kvinner i alderen 50 til 74 har deltatt i studien.

Dataene er hentet fra den norske NorLAG-studien fra årene 2007 og 2008 og fra registerdata til 2011.

Flesteparten av respondentene som er inkludert i studien var mellom 50 og 59 år under intervjuene, og om lag 60 prosent hadde utdanning fra høgskole eller universitet.

Studien er en del av prosjektet «Retirement decision processes, and their antecedents and outcomes» som er finansiert av Norges forskningsråd.

I en fersk studie konkluderer forskere med at ektefeller i relativt stor grad koordinerer sin pensjonering.

– Når en ektefelle pensjonerer seg, er sjansen stor for at den andre også vil gjøre det innen tre år, sier førsteamanuensis Trude Furunes ved Universitetet i Stavanger.

– Etter høy alder er tidspunktet for ektefellens pensjonering det som virker mest inn på valget om å pensjonere seg, forklarer hun.

Fritid framfor inntekt

En forklaring på funnene kan være at ektefeller i Norge ønsker å få mer tid sammen som pensjonister. I andre land er det vanligere at den av ektefellene som fortsatt i er jobb, må jobbe lenger før han eller hun pensjonerer seg, for å sikre hjemmets inntekt.

Slik er det ikke i Norge, ifølge Furunes.

– Det kan hende det er det norske velferdssystemet som påvirker utfallet her. Gode ordninger i Norge gjør at ektefeller kan velge å få mer fritid sammen som pensjonister, sier hun.

Skift- og industriarbeid

Ifølge Furunes er sjansen mindre for å pensjonere seg hvis man har det bra og er lykkelig, eller hvis man opplever at arbeidsoppgaver i hjemmet er urettferdig fordelt.

Tilfredshet med selve ekteskapet eller med arbeidsplassen har imidlertid lite å si for valget om å pensjonere seg.

Men eldre arbeidstakere som ikke opplever selve arbeidet som viktig, går oftere av med pensjon enn andre. Industriarbeidere og arbeidstakere med forverret arbeidsevne, går også oftere av.

Det samme gjelder for skiftarbeidere og midlertidig ansatte. Og hvis ektefeller oppfordrer en til å gå av, øker også sjansen for å gjøre det.

Når det gjelder eldre arbeidstakere med lav utdannelse er sjansen større for å gå av med pensjon enn for arbeidstakere med høyere utdanning. Det samme gjelder for arbeidstakere med lavest inntekt og for arbeidstakere med dårlig helse, i følge Furunes.

Referanse:

Syse m.fl: «Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and register analysis from Norway», publiseres i Research on Aging i 2014.

Powered by Labrador CMS