Akupunkturbehandlinger ser ut til å lindre hetetokter, tørr hud og andre symptomer på overgangsalderen i ny studie. (Foto: Studio 72 / Shutterstock / NTB scanpix)

Ny studie:
Akupunktur ser ut til å hjelpe kvinner i overgangsalderen

Men skyldes det placeboeffekten?

Akupunktur kan hjelpe mot hetetokter i overgangsalderen.

Det er konklusjonen i en ny dansk studie som nettopp er utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet BMJ Open.

– Allerede etter to behandlinger fortalte kvinnene at de opplevde en signifikant bedring i forhold til hetetokter, følelsesmessige plager og tørr hud, sier Kamma Sundgaard Lund som er lege ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling i Roskilde i Danmark.

Forsøkspersoner opplevde lindring

Studiens begrensninger

  • Akupunktur er et omstridt emne. Og selv om den nye studien finner en signifikant effekt, er det også svakheter ved den.
  • Placebo: Forskerne kan ikke vite om effekten de finner skyldes en placeboeffekt – altså at kvinnene føler seg bedre fordi de opplever en behandling.
  • Manglende forklaring: Forskerne vet ikke hva den fysiologiske mekanismen som ligger bak effekten er. Derfor kan det være at det skyldes noe annet enn selve behandlingen.
  • Korttidseffekt: Studien har fulgt kvinnene i seks uker. Det er relativt kort tid og sier ikke noe om hva langtidseffektene er. Forskergruppen følger imidlertid fortsatt forsøksgruppen, og resultatene er på vei i en kommende studie.

70 friske kvinner i overgangsalderen har deltatt i studien. Halvparten har fått akupunktur en gang i uken i fem uker, mens den andre halvparten ikke fikk noen behandlinger.

Begge grupper har fylt ut et spørreskjema hver uke i de fem ukene, samt et avsluttende spørreskjema. Forskerne fant en signifikant forskjell.

– Kontrollgruppen hadde ingen effekt, mens mange av de av kvinnene som fikk behandling, gikk fra «svært plaget» til «moderat plaget» og fra «moderat plaget» til «litt plaget», sier Lund.

Kvinnene ble mindre plaget av hetetokter, svettetokter, følelsesmessige plaget, tørre slimhinner, tørr hud og søvnproblemer.

Kvinnene fikk samme type behandling hos ni ulike leger med erfaring innen akupunktur.

Kan være placeboeffekt

Akupunktur er et omdiskutert tema.

Det skyldes blant annet placeboeffekten, som innebærer at pasienten føler seg bedre fordi de vet de er under behandling.

Det kan også gjelde den nye studien, forteller Lund.

– Vi kan ikke utelukke det. Vi kan bare konstatere at det er en signifikant effekt, sier hun.

Forskerne vet heller ikke hvordan akupunktur eventuelt motvirker overgangsalderens symptomer.

Vanskelig å designe en akupunkturstudie

Akupunktur er spesielt problematisk når det kommer til å undersøke om det er snakk om placebo.

Det skyldes blant annet at det ikke er noen enighet om hvordan man skal gjennomføre eventuell placebobehandling, forteller Lund.

– I forsøk med medisiner kan man gi den ene gruppen en kalkpille. Men i en akupunkturstudie merker de om det er noen som setter nåler i dem. Hvis vi setter nåler tilfeldige steder, kan det kanskje påvirke utfallet i en annen retning, sier Lund.

I overgangsalderen kan kvinner bli rammet av hetetokter, søvnproblemer og tørr hud. Det ser ut til at helt ned til to akupunkturbehandlinger kan dempe problemene, ifølge ny studie. (Foto: SpeedKingz / Shutterstock / NTB scanpix)

Forsker: Så godt som det kan bli

Pernille Ravn, som er overlege ved Odense Universitetshospital, mener studien er grundig.

– Det er så bra dom det kan bli, for placeboakupunktur er kontroversielt, sier hun.

Hun kunne imidlertid godt tenke seg å se en studie med en bredere forsøksgruppe neste gang.

– Det er en svært selektert gruppe som er helt friske. Det skyldes at forskerne ville sikre seg at hetetoktene ikke skyldes noe annet. Men i praksis møter leger en mer sammensatt gruppe, og det ville være interessant å se om de også finner en effekt her, sier Ravn.

Et mulig tillegg

De fleste kvinnene opplever overgangsalderen når de blir mellom 45 og 55 år gamle. Da slutter eggstokkene å produsere det kvinnelige kjønnshormonet, østrogen.

Det har en rekke ubehagelige bivirkninger, som hetetokter, svettetokter, følelsesmessige plager, tørre slimhinner og tørr hud.

Er man hardt rammet, kan man i dag bli tilbudt hormonbehandling, men det kan medføre en økt risiko for blodpropp og brystkreft.

Derfor tilbyr man normalt ikke behandlingen til personer som allerede har en økt risiko på grunn av røyking, høyt blodtrykk eller overvekt, forteller Pernille Ravn.

– Hormonbehandling er mer effektivt enn akupunktur, men det er ikke risikofritt. Personer i faresonen kunne få prøve akupunktur, sier hun.

Referanse:

K.S. Lund mfl: «Efficacy of a standardised acupuncture approach for women with bothersome menopausal symptoms: a pragmatic randomised study in primary care (the ACOM study)», BMJ Open (2019) DOI: : 10.1136/bmjopen- 2018–023637

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS