Flere menn som har sex med menn tester seg nå for hiv hjemme, noe som gjør at flere begynner tidligere med antivirus-behandling. Det igjen forebygger smitte, mener Folkehelseinstituttet. (Foto: Franco Volpato, Shutterstock, NTB scanpix)

Halvparten av de som smittes av hiv er hetero

Antallet heteroseksuelle norske menn som smittes i utlandet, viser ingen tegn til å avta. Halvparten av norske heterofile menn som blir smittet, har hatt tilfeldig sex i Thailand. Kvinner smittes av sin faste partner. 

I 2016 fikk 220 personer påvist hiv, bare en person mindre enn året før, viser oversikt fra Folkehelseinstituttet. Mest utsatt er menn som har sex med menn og heteroseksuelle menn på reise i utlandet.

Riktignok fikk 13 flere menn som har sex med menn påvist sykdommen enn i 2015. Men fortsatt er det flest heteroseksuelle personer som får påvist hiv. 

Flest er hetero

120 heterofile fikk diagnosen i fjor, mot 87 homofile. Dermed utgjør streite over halvparten av alle nye som fikk diagnosen i fjor, mens homofile utgjør bare 40 prosent.

Totalt antall personer som er smittet med hiv hittil, viser samme forhold. Mens knappe to tusen homoseksuelle er smittet, er nesten 1200 flere heteroseksuelle smittet.

To barn ble smittet av sin mor, og ingen ble i fjor smittet av blodprodukter. Bare åtte ble smittet via sprøytebruk. 

Av de 120 var 97 personer, eller 44 prosent av de smittede, asylsøkere eller innvandrere som var smittet før de ankom Norge. 

Menn smittes i Thailand

Antallet heteroseksuelle som blir smittet mens de har vært bosatt i Norge, har holdt seg relativt stabilt de siste årene.

Et lite flertall av de heteroseksuelt smittede er personer av utenlandsk opprinnelse.

Mange norske menn som smittes, har hatt ubeskyttet sex i utlandet. Thailand var det vanligste smittestedet i utlandet i fjor, og halvparten av de heteroseksuelle, smittes der. Av de 37 norske heterofile mennene som fikk påvist smitte i fjor, var 27 smittet etter sex i Asia.

De fleste mennene var rundt 50 år da de fikk diagnosen.

Heteroseksuelle som var smittet før ankomst til Norge, har derimot sunket. I fjor gjaldt dette 26 færre personer enn i 2012.

En av tre er kvinner

Knappe tre av ti som ble smittet i fjor, var kvinner. Av de 220 nye tilfellene var 63 kvinner og 157 menn.

Flertallet av kvinnene er smittet i Norge, vanligvis av en fast partner som også selv er smittet heteroseksuelt. De fleste kvinnene som fikk påvist hiv i fjor, var rundt 38 år.

Totalt er nå knappe to tusen av de seks tusen hivpositive i Norge kvinner, eller litt under en tredel.

– For mye fokus på menn

Frilansjournalist Eva Lind Karlsen har levd med hiv-diagnosen siden 1999, og skrev den skjønnlitterær dokumentarboken Kjærlighetens flyktninger om hvordan det skjedde og tiden etterpå. Hun fikk prisen årets frilanser for boken av Norges Journalistlag året etter. 

– På den tiden var det stort fokus på homofile menns risiko, og vi ble fortalt at heteroseksuelle kvinner hadde minimal risiko for å få hiv. Vi trodde derfor at det nærmest ikke gikk an å bli smittet, sier hun til forskning.no. Selv ble hun smittet av en hvit mann etter ett samleie. I dag har hun null virus i kroppen takket være virusdrepende medisiner.  Men de har tøffe bivirkninger.

Hun synes det er bra at risikogruppe-fokuset fra myndighetenes side er mindre enn før.

Frilanser Eva Lind Karlsen har levd med hivdiagnose i 18 år, og mener det fortsatt er for mye fokus på menn når det gjelder forskning og behandling av hiv. (Foto: privat)

– Det var veldig stigmatiserende for heterofile kvinner som ble smittet, og de fleste levde hemmelig med diagnosen, sier hun. Men fortsatt er veldig mye fokus på menn når det gjelder hiv, spesielt homofile menn, mener Lind Karlsen.

Selv sliter hun med veldig lavt immunforsvar, og mener altfor mye forskning på blant annet hva som kan styrke immunforsvaret, blir gjort på menn.

Flere homofile smittes

Det var 13 flere homofile menn som fikk påvist hiv i 2016, mot en kraftig nedgang i 2015. Hele økningen ses blant menn som har sex med menn i utlandet, vanligvis i Europa.

De fleste var rundt 33 år da de fikk diagnosen. Åtte av ti oppga at de var smittet av en tilfeldig partner, ni personer av sin faste partner.

– Det tyder på at smittepresset i denne gruppen i Norge er redusert, ifølge Øyvind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Nesten halvparten av de nye hiv-positive mennene som har sex med andre menn, har innvandrerbakgrunn.

Likevel er antallet nye hiv-smittede homofile som er smittet i Norge, halvert fra toppen i 2009.

Færre innvandrere er smittet

Hivinfeksjon i Norge meldt til MSIS fra 1984 til 2016 etter diagnoseår og risikoutsatte grupper. Blå linje viser innvandrere smitter før ankomst Norge. Rød linje viser homofile menn som er smittet mens de var bosatt i Norge. Grønn linje viser heterofile smittet mens bosatt i Norge. (Foto: (Ill.: Folkehelseinstituttet))

Både hetero- og homofile er også gruppert etter om de var smittet før de ankom Norge eller om de var bosatt i Norge da de ble smittet.

50 heterofile menn ble smittet mens de var bosatt i Norge, omtrent stabilt med året før.

Antallet hiv-positive heterofile som var smittet før ankomst til Norge, gikk ned i fjor i forhold til året før. I fjor gjaldt dette 70 personer, året før var det 86. De fleste av disse kommer fra Afrika.

97 av alle som fikk diagnosen i fjor, var smittet før ankomst Norge. Det vil si 44 prosent av totalen. Av disse var 51 menn og 46 kvinner.

Flest i Oslo

Førti prosent av alle som hittil har fått hiv-diagnosen i Norge, bodde i Oslo da de fikk diagnosen. I forhold til folketallet, utgjør dette 384 personer pr 100 000 innbyggere. 

Ni prosent av de smittede bodde i Akershus, og syv prosent i Hordaland. 

I forhold til folketallet bor det flest smittede i Oslo, dernest i Troms, Akershus, Nord-Trøndelag, Hordaland og Buskerud. 

Nyankomne asylsøkere og innvandrere påvirker årlige svingninger mest, sammen med mottakssituasjonen i fylkene. 

Hivinfeksjon i Norge meldt anonymt til MSIS fra 1984 til 2016 etter diagnoseår. Totalt er det nå diagnostisert 6 064 hivpositive i Norge, 4 105 menn og 1 959 kvinner. (Foto: (Ill.: Folkehelseinstituttet))

Kondom og forebyggende medisin

Hiv-situasjonen i Norge preges i stor grad av at smitten skjer i spesifikke risikomiljøer med mye ubeskyttet sex og mange partnere, ifølge FHI.

Tidlig start med hivbehandling og tilbud om forebyggende hivmedisin kan bidra til redusert mottakelighet for smitte i disse miljøene.

Konsekvent kondombruk ved risikosex er viktigste forebyggende tiltak.

Det er likevel ingen holdepunkter for at nedgangen av hiv blant menn som har sex med menn skyldes redusert risikoadferd, ifølge Folkehelseinstituttet. De har mer tro på at det nå er flere som tester seg seg hjemme, og dermed kommer raskere igang med behandling som reduserer virusmengden. 

De nye medisinene mot hiv gjør at virusmengden i blodet reduseres, og kan helt forsvinne. Men de har bivirkninger. 

Referanse:

Stabil hiv-situasjon i Norge. Folkehelseinstituttet 1. mars 2016. 

Powered by Labrador CMS