Maskoten fra fotball-VM kan bli utrydda

Armadilloen Fuleco er fotball-VMs smilende ansikt utad, men ute i naturen sliter det brasilianske trebånd-beltedyret med ugress som ødelegger habitatet.

Dette beltedyret er inspirasjon for VM-maskoten, og har status som en sårbar art. (Foto: Chris Stubbs, Wikimedia Commons)

I samarbeid med


 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) slapp nylig den oppdaterte versjonen av rødlista – lista over trua arter – 50 år etter at den første lista kom.

22 103 arter blir klassifisert som utryddingstrua. En av dem er det brasilianske trebånd-beltedyret – dyret som for tiden fronter fotball-VM.

– En rettesnor

Rødlista blir utarbeida av IUCN-organet Species Survival Commission, og inneholder i år drøyt 70 000 arter. Artene blir plassert i én av ni kategorier, fra utryddet til livskraftig.

– I de siste 50 åra har rødlista fungert som en rettesnor for bevaringsarbeid. Veldig få positive tiltak settes i gang uten rødlista som utgangspunkt, sier IUCN-sjef Julia Marton-Lefèvre på organisasjonens egne hjemmesider.

Les også: Topp 10: Nyoppdaga arter i 2013

Zoolog Petter Bøckman bekrefter rødlistas posisjon:

– Hvis en art som trenger hjelp ikke havner på rødlista er den virkelig i trøbbel, sier han til NRK.no.

– Et unikt økosystem

Det brasilianske trebånd-beltedyret Fuleco har overtatt stafettpinnen fra leoparden Zakumi, og er fotball-VMs offisielle maskot.

Den levende varianten av beltedyret (Tolypeutes tricinctus) har nok en gang fått status som sårbar, noe som betyr at SSC mener det er ti prosent sjanse for at arten blir utryddet i løpet av 100 år.

Beltedyret, som holder til i den nordøstlige delen av Brasil, er i ferd med å miste habitatet sitt på grunn av ugresset Cryptostegia madagascariensis.

Planta, som i utgangspunktet ble henta inn som prydplante fra Madagaskar, sper seg nå i buskskogene beltedyret holder til i, der den utsondrer giftig sevje og dreper trær.

Ifølge rødlista har beltedyretbestanden blitt redusert med over 30 prosent i løpet av de siste 10-15 åra fordi omtrent halvparten av habitatet har forsvunnet.

– Hvis vi ikke tar affære vil et unikt økosystem gå tapt, både for Brasil og verden, sier Dick Shaw fra forskningsgruppa CABI til New Scientist.

Verdens minste primat er trua

Maskot-varianten av beltedyret er en velkommen gjest på Brasils fotballbaner. (Foto: Ricardo Moraes, Reuters)

Det er ikke bare beltedyret som sliter, 94 prosent av alle lemur-arter er utryddingstrua, 22 av 101 arter blir klassifisert som kritisk trua.

Verdens minste primat, Madame Berthes muselemur, er en av 48 arter som får status som trua. I sum er lemurene en av de mest trua gruppene med virveldyr.

Lemurene holder til på Madagaskar, der de blir trua både av habitatødeleggelse og jakt.

– På tross av at trusselen lemurer nå står overfor er ytterligere forverra som konsekvens av den politiske krisen på Madagaskar, har vi ikke mista håpet, sier Christoph Schwitzer fra SSCs primatgruppe.

Han påpeker at de har hatt suksess med å beskytte trua primater før, og at lemurene fortsatt kan reddes hvis det nå blir tatt affære.

– Vinninga går opp i spinninga

Årets rødliste byr ikke bare på triste historier om arter på vei ut av verden, noen bestander går motsatt vei.

Yarkon-brasmen, en fisk vi bare finner i Israel, har gått fra utrydda i vill tilstand til sårbar.

Fisken var nesten utrydda på grunn av bortfall av habitat da 120 av de siste artseksemplarene ble henta opp og avla ved Tel Aviv University.

I 2006 ble 9000 laboratorieavla Yarkon-brasmer satt ut i forskjellige elver i Israel, og i dag har antallet økt betraktelig.

– Vi har blitt flinkere til å iverksette tiltak de siste åra, men det vi har også blitt flere mennesker. Kanskje går vinninga opp i spinninga, sier Bøckman.

Arter kan være trua av mange forskjellige årsaker, men han forteller at det er særlig én ting som peker seg ut.

– Det klart største problemet er at habitat forsvinner, det er også det vanskeligste å gjøre noe med. Det er lettere å forby jakt enn å forby folk.

 

Powered by Labrador CMS