Frykter flere E. coli-problemer

- Det viktigste er at vi unngår nye smitteutbrudd i fremtiden. Men mye tyder på at det vil dukke opp ytterligere problemer med E. coli. I USA har man nettopp erfart det, forårsaket av salat, og det samme har skjedd i Sverige nylig.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"E. coli-utvalget er blitt ledet av professor Stuart A. Slorach. Dagens pressekonferanse ble også overført på web-tv på informasjonstjenesten www.odin.dep.no. Foto: Andreas R. Graven"Det påpekte E. coli-utvalgets leder, professor Stuart A. Slorach, da han la frem utvalgets rapport på en pressekonferanse i regjeringskvartalet i Oslo fredag.

E.coli-utbruddet i februar i år er ett av de mest alvorlige matbårne smitteutbrudd vi har hatt i Norge noensinne. 18 personer ble syke etter å ha spist mat som inneholdt E. coli O103. 16 av dem var barn - ett av barna døde.

Rapporten Slorach la frem på pressekonferansen i Oslo i dag, viser svakheter ved måten både Mattilsynet og helsemyndighetene organiserte og utførte sitt arbeid på etter E. coli-utbruddet.

Oppretter “matkripos”

Samtidig varsler landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad at de nå vil opprette en egen innsatsgruppe for matsmitte, et slags Kripos for matsaker, om du vil.

"Her har E. coli (lilla) har festet seg til tarmceller. Foto: Ilan Rosenshine, The Hebrew University i Jerusalem."

- Vi vil snarest se på hvordan vi kan få i stand en innsatsgruppe, et slags “matkripos”, og hvordan en slik gruppe best kan organiseres.

- Her er det viktig at relevant kompetanse fra berørte etater, forskningsmiljøer og eventuelt internasjonal ekspertise og industri samles, sier Brustad i et presseskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet.

- Uklar ansvarsfordeling

Uklar rolle- og ansvarsfordeling mellom Folkehelseinstututtet (FHI) og Mattilsynet er noen av de kritiske merknadene professor Slorach og resten av utvalget kommer med i sin rapport.

Utvalget avdekker at det det oppstod forvirring og kommunikasjonsproblemer etter E. coli-utbruddet.

- I kjøttdeigsporet oppfattet man mistanken som sterkere enn det var grunnlag for. Det kunne virke på folk som om saken var løst. Utvalget anbefaler at budskap utad til publikum fremstår balansert, og har i seg de forbehold som er nødvendige. Man skal ikke uttale seg med større sikkerhet enn det er grunnlag for, påpekte Slorach.

- Det er viktig at Folkehelseinstituttet og Mattilsynet samordner sin kommunikasjon utad, ellers vil det være fare for forvirring, sa han videre.

"E. coli finnes normalt i tarmen hos dyr og mennesker, men noen spesielle typer kan gjøre oss syke. Foto: Margarita Novoa Garrido og Steinar Stølen."

Utvalget foreslår i sin rapport at Folkehelseinstituttet får en formelt ledende og koordinerende rolle ved fremtidige utbrudd i flere kommuner samtidig.

Langt på vei utpekt

På et ganske tidlig tidspunkt ble kjøttdeig fra Gilde langt på vei utpekt som smittekilden i E. coli-saken. Men senere skulle det vise seg at smitten kom fra spekepølse. E. coli O103 ble påvist i sognemorr fra et Gilde-anlegg 22. mars 2006.

Mattilsynet nedla omsetningsforbud for sognemorr, fjellmorr og haugpølse fra dette anlegget, ifølge E. coli-utvalgets nettside.

Utvalgsleder Slorach var ikke ferdig med å kommentere ansvars- og rollefordelingsbiten:

- Det er viktig å klargjøre hvilket ansvar og hvilke roller ulike aktører har ved slike utbrudd. Det er viktig å ha klarhet i hva Mattilsynets hovedkontor gjør, og hva regionkontorene foretar seg. Det samme gjelder Folkehelseinstituttet, kommunene og den lokale helsetjenesten, sa Slorach.

- Kommuniserte ikke godt nok

Sylvia Brustad kommenterer også det såkalte kjøttdeigsporet, som viste seg å være en blindgate:

- Folkehelseinstituttet kommuniserte ikke godt nok usikkerheten rundt kjøttdeigsporet til Mattilsynet og befolkningen. FHI burde også tatt ekstern fagekspertise inn i oppklaringsarbeidet tidligere.

- Dette førte til at kjøttdeigsporet ble holdt for lenge. FHI har tatt selvkritikk på dette og jeg er fornøyd med at FHI nå har endret rutinene for utbruddsoppklaring. Jeg vil rett over nyttår ha et møte med FHI og en rapport for å sikre god framdrift i oppfølgingsarbeidet, sier Brustad.

"Sylvia Brustad, helse- og omsorgsminister, Ap."

-Utvalget har også pekt på at det kan være uklarheter om Mattilsynets og FHIs roller etter matloven og smittevernloven. Dette vil vi følge opp. Vi skal lage en plan for mat og smittevern, som tar opp i seg anbefalingene fra utvalget, sier Brustad.

- Rene slaktedyr og god hygiene

E coli-utvalgets leder trakk frem to forhold ved det aktuelle Gilde-slakteriet der smittekilden ble lokalisert:

- For å bedre situasjonen, er rene slaktedyr
og god slaktehygiene det viktigste med henblikk på å unngå sykdomsfremkallende bakterier. Det bør videre fokuseres på slaktede sau og lam, siden det er velkjent at slakt av disse medfører spesielle problemer for slaktehygiene, sa Slorach.

- At de tiltak som nå settes i verk blir fulgt opp, er veldig viktig, sa utvalgslederen.

Slorach påpekte at det for utvalget har fremstått uklart hvem som på departementsnivå har ansvaret for krisestyring:

- Vi anbefaler at det utpekes en ledelse som styrer i slike saker, men dette har man allerede, etter det jeg forstår, satt i gang å organisere. Departementet forholdt seg korrekt i saken i forhold til Mattilsynet, og lot dem ha det operative ansvaret, uttalte Slorach.

Utvalget for evaluering av E.coli saken ble oppnevnt i statsråd 12. mai 2006. Det fikk frist til 01. november til å avgi rapport, men utvalget fikk senere forlenget fristen til 15. desember.

Les mer:

E.coli-utvalgets rapport (pdf)

Powered by Labrador CMS