Hvor smertefull en kvinne erindrer en fødsel, påvirkes ikke av hvor lenge den varer. Dette gjelder spesielt førstegangsfødende. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Kvinner husker intensiteten, og ikke lengden, på en fødsel

Det er hvor vondt det gjør underveis og mot slutten, som avgjør hvordan kvinner husker fødsler. Hvor lenge det tar, har mindre å si.

Du skulle tro at det å ligge i fødesmerter time etter time etter time, ville være det kvinner husket best fra en fødsel. Men en ny studie viser at det er smertetoppen underveis og hvor vondt det gjør mot slutten som avgjør hvordan kvinner husker opplevelsen.

– Fenomenet er spesielt interessant med tanke på hvor vanlig det er å bruke epidural, sier en av forskerne bak studien, Eran Chajut ved The Open University i Irsael.

Toppen og slutten

Når vi tenker tilbake på en opplevelse, så er det høydepunktet og slutten vi husker. Vi har en tendens til å glemme resten. Opplevelsens lengde påvirker derfor ikke hvordan vi husker ubehag. Dette har forskere visst lenge, og de kaller det for topp-slutt-regelen; på engelsk: the peak-end rule. 

Men dette fenomenet har primært blitt testet i laboratoriet, med forsøk som har vart fra 10 til 90 sekunder.

Forskerne har derimot ikke visst om denne måten å huske på også gjelder utenfor labben, og når opplevelsen varer over lengre tid.

Fra laboratoriet til fødestua

Chajut og kollegaene hans bestemte seg for at en fødsel var en passende erfaring å undersøke nærmere.

Ikke bare varer en fødsel lenge, det er også en kompleks opplevelse, med blandede følelser av intens smerte og intens glede.

320 israelske kvinner ble med i forsøket. Fødslene varte i gjennomsnitt 6 og en halv time.

I fødestua

Når fødselen var i gang, ble et medlem av forskergruppa med inn på fødestua. Hvert 20 minutt ba forskeren kvinnen spesifisere hvor vondt hun hadde det. Hun skulle rangere smerten fra 1 til 100, der 1 var ingen smerte og 100 den verst tenkelige smerte. 

Forskerne ringte så den nybakte moren to dager etter fødselen, og deretter igjen etter to måneder.

Hun ble begge gangene bedt om å bruke den samme smerteskalaen som sist, altså fortelle hvordan hun husket smerten på en skala fra 1 til 100. Men nå skulle hun gi en samlet vurdering av fødselen, fra hun ble trillet inn på fødestua til barnet var født.

Lengde mot intensitet

Hvordan kvinnene underveis i fødselen rangerte smertetoppen og hvor vondt de hadde det mot slutten, stemte best med hvordan de vurderte fødselen både to dager og to måneder senere. Og det stemte mye bedre enn de samlede smertevurderingene underveis.

Lengden på fødselen hadde lite å si for hvor vondt kvinnene husket at fødselen var. 

Dette gjaldt vel å merke i størst grad de førstegangsfødende. Hukommelsen til kvinnene som hadde født før, var ikke like preget av smertetoppen og fødselens slutt.

Epidural

Studien viste også at førsteinntrykket av opplevelsen hadde lite å si for hvordan kvinnene husket fødselen.

Kvinner som ikke fikk smertestillende og kvinner som fikk epidural oppga nemlig de samme nivåene av smerte i begynnelsen av fødselen, altså før epiduralen hadde begynt å virke. 

Men alle kvinnene som hadde fått epidural, rapporterte i ettertid at de husket fødselen som mindre smertefull enn de andre kvinnene. Og det til tross for at disse fødslene varte lenger.

– Dette viser at epidural ikke bare er en fordel for kvinner under selve fødselen, men at det også i stor grad påvirker minnet om den, sier Chajut i en pressemelding.

Men hvordan kvinnene opplevde å føde med en forsker ved sengekanten som stadig stilte dem spørsmål, det sier studien ingenting om. Ei heller om det kom noen forskere til skade under forsøket. 

Referanse:

Eran Chajut mfl:The Peak-and-End Rule in Recall of Labor Pain, 2014,  Psycological Science, doi:10.1177/0956797614551004. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS