Ibux under svangerskapet kan føre til astma

Økt rapportering av astma hos barnet kan ha sammenheng med bruk av Ibux.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om legemidlene

NSAIDs – ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler som Ibux og Paracet

Ofte brukt, finnes både på resept og reseptfritt

Brukes ved muskel- og skjelettsmerter, menstruasjonssmerter, feber, hodepine og migrene

Medisinene som ble undersøkt er ibuprofen, diklofenak, naproxen og piroxikam

Mødre som bruker Ibux under svangerskapet rapporterer i større grad at barnet har astmasymptomer i ung alder. Det viser en ny studie utført ved Universitetet i Oslo

Studien har undersøkt sammenhengen mellom bruk av en del reseptfrie legemidler og aborter, dødfødsler, og misdannelser.

Selv om det ikke ble gjort funn som viser at legemidlene fører til dødfødsler ble det avdekket flere sammenhenger mellom legemidlene, blødninger, hjertefeil og astma.

Påvirker lungene

I undersøkelsen ble det tatt hensyn til andre faktorer som tobakk, for tidlig fødsel og astma hos moren. Fosterets lunger er mest følsomme mot slutten av svangerskapet.

Virkestoffet i ibuprofen har en effekt på lungene som hindrer produksjonen av nødvendige proteiner. Dette fører igjen til at lungene er mer følsomme enn ellers og man kan få astma senere i livet.

Voksne med astma anbefales ikke å bruke ibuprofen hyppig siden dette kan forverre tilstanden deres.

– Ved 18 måneders alder ser vi oftere astmasymptomer hos dem som har brukt Ibux i løpet av svangerskapet, sier Katerina Nezvalova-Henriksen, som står bak undersøkelsen.

Hun påpeker at det er nødvendig å undersøke om symptomene er tilstede når barna blir eldre for å kunne si noe om denne sammenhengen med større sikkerhet.

– Det er viktig å huske at disse kvinnene kan være mer påpasselige, noe som fører til høyere rapportering av sykdom hos barnet. Det er likevel mye som tyder på at det kan være en sammenheng, så dette må vi se nærmere på, sier  Nezvalova-Henriksen.

Fraråder bruk av Ibux

Seks prosent oppgir at de har brukt legemiddelet Ibux i løpet av svangerskapet. Dette er flere enn forventet, opplyser Nezvalova-Henriksen.

(Foto: iStockphoto)

– Alle gravide med sterke eller varige smerter bør gå til legen. Endel gravide tenker at legemidler som ikke er reseptbelagte er tryggere. I stedet for å gå til legen bruker de da disse legemidlene.

– Legen vet hva som feiler deg og hvor du er i svangerskapet. Han kan derfor gi anbefalinger om hva som er trygt, sier hun.

Det er andre legemidler, som Paracet, som er førstevalget for å lindre smerter hos gravide. De tre siste månedene kan Ibux påvirke fosterets hjerte i tillegg til at øker sannsynligheten for å få astma senere i livet.

Det er fremdeles en antatt risiko spontanabort ved bruk av Ibux i løpet av de tre første månedene av svangerskapet.

Lav fødselsvekt og blødninger

Kvinner som er syke og som har brukt Ibux rapporterer oftere at barnet har en lavere fødselsvekt. Det er usikkert om det er Ibux eller sykdom som fører til lavere fødselsvekt, men det antas å være sykdommen snarere enn medisinen.

Katerina Nezvalova-Henriksen. (Foto: UiO)

– Jeg tror man bør ta medisinene som man får på resept av legen. Hvis man er bekymret, kan man oppfordre til en diskusjon om problemet eller henvende seg til giftinformasjonssentralen.

– Man bør oppsøke lege og ikke selvmedisinere seg. Man må ikke være redd for å bruke medisiner, eller følge anbefalingen fra legen. Ubehandlede sykdommer kan være like ille, mener Nezvalova-Henriksen.

For legemiddelet diklofenak ble det funnet en økning for tilfeller av blødninger i slutten av svangerskapet og etter fødselen.

– Gravide bør derfor ikke bruke dette legemiddelet, sier Nezvalova-Henriksen.

Omfattende studier

Denne studien er en del av den norske mor og barn-undersøkelsen. 90 415 kvinner var med i studien, og det er dermed blant de største undersøkelsene på dette området.

Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med Folkehelseinstituttet og St. Olavs Hospital i Trondheim. Det var fire vanlige smertestillende legemidler som ble undersøkt.

Nezvalova-Henriksen understreker at selv om det er funnet flere interessante sammenhenger er det behov for å gjøre ytterlige undersøkelser.

Referanse:

Nezvalová-Henriken, Spigset & Nordeng: Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxiam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study, BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 14. mars 2013, doi: 10.1111/1471-0528.12192.

Powered by Labrador CMS