Omega til for tidlig fødte

For tidlig fødte barn har økt risiko for avvikende kognitiv utvikling. De har også ofte konsentrasjonsvansker. Ekstra tilførsel av omega-3- og 6 i morsmelk kan kanskje fremme barnas utvikling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Omega-3-fettsyren dokosaheksaensyre (DHA) og omega-6-fettsyren arakidonsyre (AA) er begge vesentlige bestanddeler i hjernen.

Fettsyrene overføres i betydelige mengder via morkaken til barnet i siste tredjedel av svangerskapet.

– For tidlig fødte barn går dermed helt eller delvis glipp av denne tilførselen. Tilskudd av fettsyrene DHA og AA kan derfor være spesielt viktig for disse barna, sier Ane Cecilie Westerberg.

Hun disputerte nylig for doktorgraden ved Universitetet i Oslo.

Effekten av fettsyretilskudd i morsmelk

Westerbergs funn om fettsyrenes mulige positive effekt på premature barns utvikling av erkjennelses- og tankemessige funksjoner, baserer seg på en studie hvor 129 svært premature barn med fødselsvekt under 1500 gram fikk morsmelk med tilskudd av en olje som inneholdt DHA og AA.

– Vi ønsket å undersøke tilskuddets effekt på barnas kognitive funksjon. I tillegg observerte vi barnas næringsstoffinntak under sykehusoppholdet og vekst i første leveår, kan Westerberg fortelle.

Resultatene ble sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk nøytral olje.

Barna som fullførte studien ble invitert til å delta på en tyve måneders oppfølging av kognitiv funksjon. Også barnas vekst i første leveår ble undersøkt. 92 av 129 barn deltok på den tyve måneder lange oppfølgingen.

Bedret kognitiv funksjon

– Etterhvert som barna var blitt tjue måneder gamle, gjennomførte vi to generelle tester av dem. Testene er basert på aldertilpassede oppgaver, sier Westerberg.

Resultatene fra den generelle testen av kognitiv funksjon viste ingen forskjell mellom barn som hadde fått beriket morsmelk og barn som ikke hadde fått beriket morsmelk.

Det ble derimot funnet en positiv sammenheng mellom DHA-nivå i blodet ved utskrivning fra sykehuset, og utfallet på den generelle testen da babyene var tjue måneder gamle.

Westerberg presiserer:

– Det kan være grunn til å tro at et høyere DHA-nivå fremmer mental utvikling. Ideelt sett bør resultatet følges opp i en eller flere tilsvarende studier.

Fri-lektest antydet forskjell på barna

I tillegg til de generelle testene ble det gjennomført en frilek-test hvor Westerberg og kollegene observerte de samme barna. Ved hjelp av observasjon ville de undersøke oppmerksomhets- og konsentrasjonsrelaterte funksjoner.

– Barna ble filmet mens de fikk ett ukjent sett av leker som de kunne undersøke og leke med. Videofilmen ble deretter vurdert og scoret av en psykologistudent i henhold til barnets grad av fokus og oppmerksomhet mot leken, forklarer Westerberg.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Fri-lek observasjonen vår ga interessante funn. Det kan nemlig tyde på at tilskuddet av DHA og AA gjorde barna mer interesserte og flinkere til å beholde konsentrasjonen mot leken. Men også her er det behov for flere studier før man kan slå fast noe.

Tilskudd som standard behandling?

– Flere studier burde undersøke behovet for tilskudd av DHA og AA til fortidlig fødte barn i tiden rett etter fødsel.

- Dersom flere studier kan bekrefte positive effekter av tilskudd til morsmelksernærte, premature barn kan det på sikt bli aktuelt å gi tilskudd som standard behandling ved sykehusene, sier hun.

Per i dag inneholder de fleste morsmelkerstatninger DHA og AA på nivå med det man normalt finner i morsmelk.

Dersom det viser seg at morsmelkernærte premature barn har nytte av høyere nivåer kan det tenkes at nivået også bør økes i kommersielt fremstilte morsmelkerstatninger til premature barn.

Referanser:

Westerberg m.fl.: Attention among very low birth weight infants following early supplementation with docosahexaenoic and arachidonic acid, Acta Paediatrica 2011, 100(1), s 47- 52. doi: 10.1111/j.1651-2227.2010.01946.x.

Westerberg m.fl.: First year growth among very low birth weight infants, Acta Paediatrica, 2010 Apr; 99(4), s 556- 562. doi: 10.1111/j.1651-2227.2009.01667.x.

Henriksen m.fl.: Growth and nutrient intake among very-low-birth-weight infants fed fortified human milk during hospitalisation, British Journal of Nutrition 2009, 102, 1179–1186, doi: 10.1017/S0007114509371755.

A. C. Westerberg (2011) Nutrition, growth and cognitive development among very low birth weight infants, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS