- Klonenes rettigheter må sikres

Verden må enten enes om å forby kloning av mennesker, eller starte arbeidet med å sikre klonede menneskers rettigheter. De må beskyttes mot misbruk, fordommer og diskriminering, skriver forfatterne av en analyse utført for FN.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nesten alle FNs 191 medlemsland er imot reproduktiv kloning, altså kloning av mennesker, og mer enn 50 av dem har forbudt det.

Men det finnes ennå ikke noe internasjonalt forbud.

FN har gjentatte ganger forsøkt å få til dette, første gang i 2001.

Men forsøkene - det siste i 2005 - har strandet fordi enkelte land, med USA og Costa Rica i spissen, har ment forslagene ikke er strenge nok.

Disse landene vil i tillegg til menneskekloning også forby såkalt terapeutisk kloning, altså kloning til medisinsk bruk.

Kloning til medisinsk bruk har som mål å fremskaffe celler som genetisk stemmer over ens med en person. Det kan for eksempel dreie seg om å dyrke fram stamceller, som deretter kan brukes til å helbrede en sykdom.

Men også dette må være forbudt, mener enkelte land.

- Menneskekloning kan være lovlig

Dermed har saken gått i stå på grunn av uenighet om hvor strenge forbudene skal være. Verden mangler rett og slett gyldige internasjonale regler.

Dette fører igjen til at veien ligger åpen for dem som måtte ønske å forske videre på kloning av mennesker, sier FN nå i en ny rapport:

Is Human Reproductive Cloning Inevitable: Future Options for UN Governance publiseres mandag av United Nations University’s Institute of Advanced Studies.

- Uten et forbud vil internasjonale domstoler være nødt til å vurdere reproduktiv kloning av mennesker som fullt legalt, sier forfatterne.

"United Nations University's Institute of Advanced Studies."

- Manglende evne til å forby reproduktiv kloning betyr at det bare er et tidsspørsmål før klonede individer kommer, sier advokat Brendan Tobin ved Irish Center for Human Rights ved National University of Ireland. Han er medforfatter på rapporten.

Flere ulike forskerteam har hevdet at de allerede har utført en slik kloning, eller at den er nært forestående.

Sterke motiver

FNs utspill kan ses som et forsøk på å presse fram handling: Enten må vi bli enige om et forbud - eller så må vi ta de klonede menneskenes rettigheter på alvor, ta ansvar for at vi har tillatt dem å bli født.

De fleste argumentene mot menneskekloning baserer seg på moralske eller religiøse argumenter, men også det faktum at kloning er en lite velutviklet teknologi spiller inn.

Erfaringer fra kloning av andre dyr, som sauen Dolly, viser at klonede individer risikerer å bli født med deformiteter og sykdommer, og at de ofte dør unge.

- Det eksisterer frykt for at det å tillate reproduktiv kloning vil føre til et reservedelsmarked for å høste menneskelige organer fra klonede “hjerneløse” kropper, til rike mennesker som ønsker å forlenge sitt liv, heter det i en pressemelding fra United Nations University.

- Mange vil se dette som en krenkelse av den kollektive menneskelige verdighet.

Powered by Labrador CMS