Kyssing er langt fra så utbredt i ulike kulturer som vi har trodd, viser studie. I mange kulturer syns folk det rett og slett er ekkelt. (Foto: Microstock)

Kyssing er uvanlig i de fleste kulturer

Sjekk hvor i verden kyssing er mest og minst utbredt.

Lidenskapelige kyss er blitt udødeliggjort i filmer og poplåter som selve symbolet på romantikk og forelskelse. Men kyss er mer uvanlig blant jordens befolkning enn vi i den vestlige verden har forestilt oss, ifølge studie.

Amerikanske forskere har undersøkt 168 kulturer i ulike land over hele verden. Romantiske eller seksuelle kyss var vanlig i under halvparten av kulturene.

Ikke tegn på intimitet overalt

Resultatet kom ikke fullstendig overrumplende på forskerne. De antok at romantisk eller seksuell kyssing ikke er vanlig overalt. 

– Men vi ble overrasket over å finne at det var et flertall av kulturene som falt inn under denne kategorien, hvor de synes det er en merkelig måte å vise intimitet på, sier forsker Justin Garcia, en av forskerne bak den nye studien, i en pressemelding.

I noen av disse kulturene oppgir menneskene at det er rart og ekkelt å kysse.  

– Kysset har utvilsomt forskjellig mening og funksjon i forskjellige kulturer, men også innenfor én og samme kultur, kommenterer psykolog og forfatter Kristin Spitznogle til forskning.no. 

Andre forestillinger om romantikk

- I mange kulturer har de andre forestillinger om romantikk, sier professor i sosialantropologi Arve Sørum ved UiO. (Foto: Universitetet i Oslo)

Professor Arve Sørum ved sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo er ikke veldig overrasket over studien, men stiller seg litt kritisk.

– Det er ikke noe nytt at det er et betydelig antall kulturer hvor mennesker ikke har noen praksis med å kysse hverandre på munnen, sier Sørum til forskning.no.

– Våre forestillinger om romantisk kjærlighet finnes heller ikke i alle kulturer, tilføyer han. 

Underrapportering

Sørum tviler likevel på at kyssing er fullt så lite utbredt. Han mener det er en fare for at kyssing har blitt underrapportert på flere måter.

– Forskerne er avhengig av at etnografene faktisk har observert og kodet for kyssing i den internasjonale databasen med rapporter de har brukt. Eller at folk i kulturen har fortalt dem om romantisk kyssing, forklarer han.

At de ikke har kodet for kyssing visse steder behøver ikke å bety at det ikke praktiseres. Og det kan finnes individuelle avvik på tvers av normen, forklarer han.

Kysser ikke åpenlyst

For det andre er det ikke vanlig å kysse åpenlyst i alle kulturer.

– Flere steder, blant annet i Sørøst-Asia, er det ikke vanlig å kysse offentlig. Det er en del av privatlivet og sexlivet, forklarer professoren.

I mange av disse kulturene hvor de ikke kysser på munnen, kan de likevel bruke munnen seksuelt på andre deler av kroppen, tilføyer han.

Selv har Sørum kjennskap til Ny Guinea hvor han har vært mange ganger.

– Der er kyssing ikke en utbredt forestilling, og jeg har heller ikke sett det i praksis i tradisjonelle kulturer. Men mange som nå bor i urbane strøk og ser filmer, kan begynne med det. Der har jeg sett folk kysse hverandre, sier Sørum.

Påvirkes av kultur

Ligger det genetisk i oss å kysse eller ikke? Det vet ikke forskerne stort om.

– Uansett kan tradisjonell adferd påvirkes kulturelt i begge retninger, forklarer Sørum.

Den nye studien er en påminnelse om hvor skjevt det kan slå ut når forskere vurderer menneskelig adferd ut fra vestlig tankegang, mener Justin Garcia. 

Selv om vi i vesten synes det er rart at andre ikke kysser på munnen, er ikke dette spesielt for vestlig tankegang, mener Sørum:

– Folk i alle kulturer tenker på egne normer og adferd som naturgitt og normalt, og andres adferd som unaturlig og rar.

Amerikanerne kysser ikke mest

Hollywood-filmer har lenge vært kulturell eksportør av romantiske kyss. Men amerikanske filmer er langt fra representative for innbyggerne på kontinentet, ser det ut til. Nord-Amerika kommer først på fjerdeplass på listen over kysse-land.

Romantisk kyssing er mest utbredt i Midtøsten. Alle de 10 kulturene som ble studert, kysset. På andreplass kom kulturer i Asia, hvor 73 prosent pleide å kysse. Vi europeere er bare på tredjeplass. Her kysset 70 prosent av de undersøkte folkegruppene.

I Nord-Amerika pleide bare 55 prosent å kysse.

Her kysser de minst

Forskerne fant derimot ingen tegn til romantisk kyssing i Mellom-Amerika eller Amazonas. Altså i land som Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica og Panama.

Heller ikke i Ny Guinea var det rapportert om tegn til romantisk kyssing i befolkningene, ifølge studien.

Også i mange afrikanske samfunn sør for Sahara var kyssing lite utbredt. 

Mer kyssing i komplekse samfunn

Forskerne fant også en sammenheng mellom sosial kompleksitet og kyssing.

Jo mer sosialt kompleks og inndelt i grupper et samfunn er, jo mer utbredt var romantiske kyssing, ifølge Garcia og hans kolleger.

Det er ikke klart hvor eller hva romantisk og seksuell kyssing utviklet seg fra, ifølge Garcia. Men aktiviteten er sannsynligvis biologisk forankret.

Noen dyr har lignende atferd. Sjimpanser er for eksempel kjent for å kysse med med åpen munn.

Hvorfor kysser vi?

- Det er et varsko om et par slutter å kysse, advarer Kristin Spitznogle. (Foto: CF Wesenberg)

I menneskers parringslek er et kyss en slags genetisk test på om vi passer sammen, forteller psykolog Kristin Spitznogle til forskning.no. Hun har sexologi som spesialfelt.

– Spyttet vårt fungerer som en genetisk signatur. I dype kyss utveksler vi spytt som sender signaler til hjernen hvor det blir analysert. Om genene er for like, vil vi være tilbøyelig til ikke å like smaken av den andre, forklarer hun. 

Om vi passer, utløser det alle de riktige stoffene som gjør at vi tenner. Et hett kyss setter i gang en rekke fysiologiske prosesser i kroppen vår. Nerveimpulser sendes fra hjernen til kjønnsorganene, og stiller oss i beredskap til sex. 

– Det erotiske kysset er et middel, og målet er å motivere oss til samleie, sier hun. 

Testosteron i mannens spytt

– Forskere har funnet ut at det er masse bioaktivt testosteron i mannens spytt, og at dét igjen vil aktivere lyst-senteret i hjernen hennes, sier Spitznogle. 

Kysset forsterker også opphisselsen og intensiteten når vi har sex. Når vi kysser dypt og inderlig skiller vi dessuten ut endorfiner og feromoner - velbehagsstoffer som knytter oss til hverandre.

Dermed er det et varsko dersom vi som par slutter å kysse - noe av kontakten er borte. Kyssingen er også den aktiviteten som først forsvinner i mange langvarige forhold.

– Det er ikke bra. Jeg bruker å råde par til å huske på å kysse hverandre, sier Spitznogle.

Kyssing kan være smittefarlig 

Kyss kan også være en måte å vurdere om den andre personen er frisk og sunn, via smak og lukt. Men kan også overføre sykdomsfremkallende stoffer.  

– Dette kan være spesielt farlig i samfunn uten munnhygiene, hvor kyssing kan føre til spredning av lungesykdommer eller andre sykdommer, sier Justin Garcia.

– Hvordan kyss gikk over til å bli en del av vårt romantiske og seksuelle repertoar, er fortsatt et åpent spørsmål for framtidig forskning, tilføyer han.

En tidligere studie viser at det er sammenheng mellom frekvensen av kyss i et forhold og tilfredsheten i forholdet.

Kilde: 

W. Jankowiak, S. Volsche, J. Garcia: Is the Romantic-Sexual Kiss a Near Human Universal? American Anthropologist. 6 July 2015. Sammendrag. DOI: 10.1111/aman.12286

Powered by Labrador CMS