USA har store problemer med misbruk av legemidler. Sterke smertestillende piller med opioider som morfin eller oksykodon er avhengighetsskapende. Nesten halvparten av amerikanerne som dør av en overdose opioider tar medisiner som en lege har skrevet ut. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Disse legene skriver ut flest avhengighetsskapende piller

Leger med dårlig utdanning skriver ut mer medisiner. Færre vil dø av overdose om alle amerikanske leger blir like tilbakeholdne med reseptene som legene fra toppuniversitetene, mener forskere.

Leger fra de beste medisinstudiene i USA er trolig mer forsiktige med å gi pasientene sine avhengighetsskapende, smertestillende legemidler enn de som er utdannet ved lavere rangerte skoler.

Det konkluderer amerikanske forskere som har undersøkt hvor mange resepter på opioider som legene i USA skriver ut.

Opioider er stoffer som virker på sentralnervesystemet. De heter blant annet morfin og heroin og kan gjøre brukeren avhengig.

De siste årene har antallet dødsfall knyttet til slike stoffer skutt i været i USA. Sett i forhold til befolkningstallet var det mer enn tre ganger så mange som døde av overdose i 2015 som i 2000. Det har skapt debatt om hva helsevesenet bør gjøre.

USA er midt i en opioid-overdose-epidemi, skriver Centers for Disease Control and Prevention, som ligger under det amerikanske helsedepartementet, på sine nettsider.

Hver dag dør 91 amerikanere av en overdose opioider. Og det er ikke heroin som tar livet av flest. I nesten halvparten av tilfellene er det medisiner skrevet ut av en lege.

Men det varierer hvor rundhåndete legene er med reseptene. Det har noe å si hvor de er utdannet.

Harvard er mest moderat

Leger fra utdanningene som er regnet som dårligst, skriver ut tre ganger så mange resepter på opioider som en lege fra toppuniversitetet Harvard.

Det kan tyde på at noen medisinstudenter får bedre opplæring enn andre i hvordan disse medisinene bør brukes, mener forskerne.

Ti prosent flere resepter i et område henger sammen med 1,5 prosent flere dødsfall knyttet til legemidler i året.

Ettersom mange dødsfall skyldes medisiner som legen har skrevet ut, betyr det at det ville blitt åtte prosent færre overdosedødsfall dersom alle hadde gjort som Harvard-legene, skriver forskerne i et notat. Funnene deres er ikke kvalitetssikret av andre forskere.

Forskerne tok utgangspunkt i en rangering av 92 medisinstudier. De beste skolene driver med forskning på høyt nivå og det er vanskelig å få studieplass der. I tillegg tok de med 55 skoler som ikke er rangerte, samt leger som har utdanningen sin fra andre land.

Så tok de for seg de to milliardene resepter på opioider som legene skrev ut mellom 2006 og 2014.

Stadig flere amerikanere dør av en overdose opioider. Opioider kan være alt fra heroin til legemidler med morfin. Nesten halvparten av dødsfallene skyldes reseptbelagte medisiner. (Illustrasjon: Centers for Disease Control and Prevention, hentet fra Wikimedia Commons)

Hvite middelaldrende dør

Halvparten av reseptene er det allmennleger som står for, og de kommer oftere fra dårligere universiteter.

Men også blant allmennlegene var det forskjeller etter hvilket universitet de hadde studert ved. De fra Harvard skrev ut i snitt 180 resepter i året, mens allmennlegene fra de sju lavest rangerte medisinutdanningene sørget for nærmere 550 hver.

Det kan jo hende at leger fra de lavest rangerte universitetene ender opp med å jobbe med pasienter som i større grad bruker denne typen medisiner.

For eksempel jobber de oftere i spredt bebygde områder der innbyggerne i stor grad er hvite med lav utdanning, viser studien. Forskning.no har tidligere skrevet om hvordan en økende andel hvite amerikanere rapporterer om smerter og dårlig helse. Stadig flere dør midt i livet, og misbruk av legemidler og narkotika er blant årsakene.

Men selv leger som jobber i samme område har ulik tilbøyelighet til å gi opioider. Selv om forskjellene ble litt mindre, var de der fortsatt. Med samme spesialisering og arbeidsplass i samme område, skriver leger fra de dårligste universitetene likevel ut 33 flere resepter hvert år enn legene fra de beste universitetene.

Det kan selvsagt skyldes at de har ulike pasienter fra området. Kanskje de minst trengende kommer til de flinkeste legene?

Det er neppe hele forklaringen. Også når de jobber på nøyaktig samme sykehus eller legekontor, og med all sannsynlighet møter de samme pasientene, er det forskjeller mellom legene.

Antakeligvis har de med seg noen holdninger fra utdanningen.

Men forskjellen mellom leger med ulik utdanning på samme arbeidsplass er ikke så stor – kanskje fordi sykehusene ansetter leger som ligner eller fordi de lærer av hverandre, spekulerer forskerne på.

Fare for overdose

Et annet funn styrker antakelsen om at utdanningen betyr noe. For legene som hadde fått videreutdanning i smertebehandling var mindre troende til å være raus med reseptblokka.

Blant spesialister i smertemedisin, rehabilitering og anestesi var det små forskjeller mellom leger fra toppuniversitetene og de lavest rangerte skolene.

– Opplæring som sikter mot å redusere antallet resepter blant de som er mest liberale med å skrive ut, kan ha store helsefordeler på samfunnsnivå, sier forsker Janet Currie i en pressemelding fra Princeton University.

Det er fare for overdose om du tidligere har misbrukt opioider, slutter å ta legemiddelet og så begynner igjen. Det er fordi kroppen raskt utvikler en høy toleranse for stoffet, men den blir borte når du slutter. En tidligere brukerdose kan derfor drepe, ifølge Oslo universitetssykehus som skriver på helsenorge.no.

Vil ha lik praksis

De amerikanske forskerne understreker at de ikke vet hvor mange pasienter legene har eller hvor mange brukerdoser de skriver ut hver gang.

Kan de ulike reseptvanene skyldes at de som søker seg til topputdanningene i utgangspunktet har en mer restriktiv holdning til avhengighetsskapende medisiner?

Det vet ikke forskerne. Men om legene skulle ha en spesiell innstilling allerede før utdanningen, stemmer ikke det overens med at det har blitt mindre forskjeller mellom leger fra ulike skoler de siste årene. Samtidig har det blitt enda vanskeligere å komme inn på de høyest rangerte skolene.

Det er nok heller slik at god praksis så smått har begynt å spre seg fra de beste til resten av legestanden, tror forskerne.

I fjor ba amerikanske myndigheter alle medisinutdanningene om å gi opplæring i de offisielle retningslinjene for bruk av opioider.

Referanse:

Molly Schnell og Janet Currie: Addressing the Opioid Epidemic: Is There a Role for Physician Education? NBER Working Paper nr. 23645, august 2017.

Powered by Labrador CMS