Løser dagliglivets plager med paracetamol

Stadig flere ungdommer sliter med smerter. Mange av dem er storforbrukere av reseptfrie smertestillende medisiner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Ungdom som bruker mye smertestillende, har også ofte mindre selvtillit, høyere skolefravær og lavere ambisjoner for fremtiden, viser forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo.

Over en fjerdedel av 15-16-åringer i Norge bruker slik medisin daglig til ukentlig, ifølge Relis, som er en offentlig finansiert informasjonstjeneste om legemidler.

– Det er flere problemer forbundet med dette, og helsesøstre i skolehelsetjenesten kan ha en viktig rolle her med å identifisere ungdom i risikosonen og sette inn tiltak tidlig, påpeker stipendiat Siv Skarstein ved Institutt for sykepleie på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun skriver doktorgradsavhandling om ungdom som er storforbrukere av reseptfrie smertestillende midler.

– For det første har alle medisiner bivirkninger, og paracetamol i for store doser kan gi skader på leveren.

– Dessuten er det få unge som kjenner til at overforbruk av reseptfrie smertestillende legemidler kan gi kronisk hodepine, sier hun, og legger til at medisinbruken etableres i tenårene.

Siv Skarstein. (Foto: Sonja Balci)

Kartla unge storforbrukere

Skarstein har kartlagt hva som kjennetegner unge storforbrukere gjennom en anonym spørreundersøkelse blant 15-åringer fra seks ungdomsskoler i Drammen-regionen. 367 tiendeklasseelever deltok i studien.

50 prosent av guttene og 71 prosent av jentene hadde brukt reseptfrie smertestillende medikamenter siste måned.

26 prosent av ungdommene hadde brukt slik medisin daglig til ukentlig, og blant storforbrukerne var det tilnærmet like mange gutter som jenter.

– Dette var overraskende, fordi andre studier på smerte viser at jenter gir uttrykk for å ha mer smerte enn gutter. I vårt materiale så vi at blant de som hadde et lavere og mer sporadisk forbruk, så var det flere jenter.

– Dette skyldes nok at jenter har plager i forbindelse med menstruasjonssyklus, forklarer Skarstein.

Har mye smerte

Forskningen viser at ungdom som har et høyt forbruk av smertestillende medikamenter, opplever at de har mye smerte. Smertene kommer ofte fra flere deler av kroppen. Hodepine og muskel- og skjelettsmerter er vanligst.

Situasjoner som kan gi smerter og plager er for eksempel mye skjermaktivitet, tett program med venner og trening, lite væsketilførsel og mye støy i skoletimene.

Dette kan tyde på at en stresset hverdag kan henge sammen med smerte og høyt forbruk av smertestillende.

– Når såpass mange velger å bruke smertestillende medikamenter daglig og ukentlig, så forteller dette oss at mange unge sliter med smerter. Smerteplager har stor påvirkning på søvn og opplevelsen av livskvalitet.

– Ungdommene med høyt forbruk av smertestillende hadde oftere daglig inntak av koffeinholdige drikker, noe som kan være et forsøk på å motvirke tretthet, sier Skarstein.

– Vi må ta ungdommene på alvor når de forteller om plagene sine. Smertestillende midler er ikke en god løsning på lang sikt, understreker hun.

Har lavere selvtillit

Skarsteins studie viser at storforbrukerne i spørreundersøkelsen sov mindre, drakk noe mer alkohol og hadde lavere ambisjoner og forventninger til fremtiden. De hadde også lavere selvtillit, høyere skolefravær og de jobbet oftere ved siden av skolen.

I studien fant hun ikke at kulturelle forskjeller, økonomi i hjemmet, frokostinntak, sosialt miljø og deltakelse i sportslige aktiviteter påvirket forbruket av reseptfrie smertestillende midler.

– Langvarig stress kan føre til kroppslige plager, og smerte kan være et varselsignal om at noe er galt. Vi mennesker er ulikt utrustet, og noen av oss sliter mer enn andre med å mestre kravene i hverdagen og håndtere stress.

– Det er også slik at noen av oss møter situasjoner og hendelser som er så alvorlige og vedvarende at de gir en overbelastning, sier Skarstein.

– Med bakgrunn i denne studien kan vi si at høyt forbruk av reseptfrie smertestillende medikamenter, smerteplager, skolefravær og tretthet bør være varselsignaler som gir grunnlag for en nærmere undersøkelse, påpeker hun.

Skarstein mener det også er behov for en dypere forståelse av ungdommenes hverdag, og hva som ligger bak og medvirker til et høyt forbruk av smertestillende medikamenter.

Hun er derfor i gang med en ny studie hvor hun dybdeintervjuer ungdom som er storforbrukere og undersøker hva som kan hjelpe. Forskningsprosjektet startet i 2011 og fortsetter i to år til.

Referanse:

Skarstein m-fl: High-frequency use of over-the-counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross-sectional study, Scandinavian Journal of Caring Sciences 20. mars 2013, doi: 10.1111/scs.12039.

Powered by Labrador CMS