Arvelige smerter

Ungdom med kroniske og uspesifikke smerter har ofte foreldre med kroniske smerter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Nesten halvparten av ungdommene i en helseundersøkelse fortalte om uspesifikke kroniske smerter.

Ungdommer som har foreldre med kroniske smertere, rapporterte mye oftere om egne smerter.

- Sannsynligvis er det en blanding av miljø og genetiske årsaker, sier doktorgradskandidat Gry Børmark Hoftun ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ved NTNU.

Ungdom med skilte foreldre, har oftere smerter hvis forelderen de bor hos også har smerter.

- Blant ungdom som bor hos mor var det en sterk sammenheng mellom smerte hos mor og smerte hos ungdommen, men ingen klar sammenheng med smerte hos far, sier Hoftun.

Det siste funnet peker i retning av at miljø har stor betydning. Foreldrene kan fungere som rollemodeller for barna sine, altså lært smerteadferd.

Hoftun mener disse funnene er nyttige for de som undersøker og behandler barn med kronisk uspesifikk smerte. Det er viktig å gjøre foreldrene klar over at barn tar etter sine foreldre i reaksjonsmønster.

Foreldrene bør ikke ha for mye fokus verken på sin egen eller barnets smerte. De bør heller bruke avledningsteknikker, mener forskeren.

Nær halvparten har kroniske smerter

44 prosent av de 7373 ungdommene som svarte på spørsmålene om smerte i undersøkelsen Ung-HUNT 3, oppga at de har uspesifikke kroniske smerter – det vil si at de har kroniske smerter som man ikke kan finne noen medisinsk årsak til.

De fleste av disse oppga at de har smerter på mer enn ett sted, og 80 prosent av de med smerter sier det påvirker fritidsaktiviteter og dagliglivet.

- Dette er viktig kunnskap, ikke minst for å berolige bekymrede foreldre som tror at barn med kronisk smerte har en alvorlig sykdom, sier Hoftun.

- Som oftest er dette ikke tilfelle. Det er tvert i mot vanlig at barn og ungdom plages med smerte, og dette skyldes som regel andre faktorer enn alvorlig sykdom.

Jenter er mer plaget enn gutter

Det er mange flere jenter enn gutter som oppgir at de har kroniske smerter. Hele 54 prosent av jentene oppgir slike smerter, mens blant guttene er det kun en tredjedel. Men er det virkelig slik at jenter har mer vondt enn gutter?

- Jentene oppgir i alle fall mer smerte. Bakgrunnen for dette er uviss, men det kan ha sammenheng med kjønnsroller. Gutter skal være tøffe og håndtere smerte, mens jenter snakker mer om smerte og deler oftere med venner.

Også kjønnshormoner kan ha betydning, da flere studier har vist at forskjellen mellom gutter og jenter oppstår når de kommer i tenårene. Det er påvist at kjønnshormoner påvirker smertebanene forskjellig.

- Samtidig er både angst og depresjon hyppigere hos jenter, og dette er tilstander som igjen er forbundet med kronisk smerte, forklarer Hoftun.

Mulige årsaker

Forskerne så også på sammenhengen mellom angst og depresjon og kronisk smerte hos ungdom

Denne studien kan ikke si om angst og depresjon er årsak til kronisk smerte eller om det er smerte over tid som gir angst og depresjon, men ifølge Hoftun finnes det andre studier som støtter den første teorien.

- Vi så også at overvekt, røyking og alkohol er sterkt forbundet med smerte, sier hun.

Dette er kunnskap som kan være nyttig i møter med ungdom med uspesifikke kroniske smerter. Ungdom bør informeres om denne sammenhengen.

- Dette kan være et utgangspunkt for å behandle smerte og for å fremme en sunn livsstil, sier Hoftun, som mener at det i tillegg er viktig å ha fokus på psykisk helse, og tilby hjelp dersom det er mistanke om at ungdommen lider av angst, depresjon eller har andre psykiske problemer.

- Det hadde vært interessant å følge opp ungdommen fra HUNT 3 for å se hvor mange som fortsatt rapporterer kronisk smerte som voksne, og videre se på hva som kjennetegnet disse i ungdomstiden, konkluderer Hoftun.

Referanser:

Hoftun m.fl.: Association of Parental Chronic Pain With Chronic Pain in the Adolescent and Young Adult Family Linkage Data From the HUNT Study, Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 2012, 1-9, doi:10.1001/jamapediatrics.2013.422.

Hoftun m.fl.: Factors associated with adolescent chronic non-specific pain, chronic multisite pain, and chronic pain with high disability: the Young-HUNT Study 2008, The Journal of Pain, Volume 13, Issue 9 , Pages 874-883, September 2012, doi:10.1016/j.jpain.2012.06.001.

Hoftun m.fl.: Chronic idiopathic pain in adolescence—high prevalence and disability: the young HUNT Study 2008, Pain, Volume 152, Issue 10 , Pages 2259-2266, October 2011, doi:10.1016/j.pain.2011.05.007.

Powered by Labrador CMS