Tilhengere av det russiske kommunistpartiet bar portretter av Lenin og Josef Stalin under en demonstrasjon i Moskva 7. november, for å markere 100-årsdagen for den russiske revolusjonen. Men de var ikke mange. Foto: Sergei Karpukhin/Reuters/NTB scanpix

Russere bryr seg lite om revolusjonen

Revolusjonen i 1917 var langt fra det viktigste i forrige århundre, mener russerne selv.

Da Sovjetunionen eksisterte ble bolsjevikenes revolusjon grundig markert 7. november hvert år. Det var fridag og på Den røde plass marsjerte soldater med høye spark etterfulgt av stridsvogner og raketter.

I dag – hundre år etter revolusjonen – er det bare 8 prosent av russerne som mener at revolusjonen var det viktigste som hendte landet deres forrige århundre.

Et klart flertall på 34 prosent peker i stedet på 2. verdenskrig som den aller viktigste hendelsen.

Nest flest russere (20 prosent) peker på oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 som den viktigste hendelsen.

Også finanskrisen i 1998 var etter mange russeres oppfatning viktigere for landet enn revolusjonen i 1917.

Putin og 2. verdenskrig

Det amerikanske forskningsinstituttet Pew Research har i sin studie av hvilke historiske hendelser russerne mener er viktigst, satt svarene de fikk i sammenheng med om de spurte støtter president Vladimir Putin eller ikke.

Det gir et interessant resultat.

Russere som har tillit til at Putin gjør det som er riktig for verden, ser oftere enn andre på 2. verdenskrig som viktigste hendelse i Russland forrige århundre. Dette rimer godt med Putins forsøk på å framstille krigen som en stor og definerende hendelse for den russiske nasjonen.

Hos det mindretallet av russerne som sier at de ikke har tillit til Putin, er det i stedet oppløsningen av Sovjetunionen som pekes ut som den viktigste hendelsen. 

Har slitt med 100 års markering

Den politiske ledelsen i Kreml har slitt med hvordan 100 årsjubileet for revolusjonen skulle markeres offisielt. De endte opp med å la jubileet passere i stillhet.

Russland planla ikke noen store markeringer i forbindelse med hundreårsdagen for den russiske revolusjonen.

I Sovjetunionen var 1917-revolusjonen helt sentral i fortellingen om nasjonen. Lenin var en stor helt. Stalin var nærmest en halvgud, til han etter sin død ble omgjort til en fotnote i historien.

I dag strever Vladimir Putin og ledelsen i Kreml med hva som skal være fortellingen om landets fortid. Mange russere under 35 år vet lite om revolusjonen og Russlands kommunistiske fortid. Kreml-ledelsen gjør ikke mye for å informere dem. Den russisk-ortodokse kirken forsøker på sin side å heise fram den siste tsaren, Nikolaj II, som en martyr og helt fra fortiden.

Kilde:

Pew Research: «Russians see World War II, not 1917 revolution, as nation’s most important historical event», 7. november 2017. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS