Denne soppen, som nå har fått navnet Entoloma chamaemori, har hittil vært helt ukjent for forskere. (Foto: Jostein Lorås)

Forskere oppdaget en helt ny soppart

Men veien for å bevise at det faktisk er en helt egen art, er lang og komplisert. 

– I utkanten av ei multebærmyr oppdaget vi en sopp som til nå har vært ukjent for vitenskapen, sier førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur (FLU), Siw Elin Eidissen.

Hun var sammen med professor Jostein Lorås på feltarbeid i naturreservatet da de kom over en karakteristisk sopp de ikke hadde sett før.

Siv Elin Eidissen og Jostein Lorås oppdaget soppen da de var ute på feltarbeid. (Foto: Hilde Veronika Falch)

Lorås og Eidissen er ansatt ved Nord universitet, avdeling Nesna, og har et utstrakt samarbeid med forsker og sivilingeniør Øyvind Weholt.

De har gjennomfør undersøkelsene i all hovedsak i Holmvassdalen naturreservat i Grane siden 2007, som er representert ved en rekke naturtyper og et rikt artsmangfold.

– Jeg så fort at dette kunne være en ny sopp som ingen hadde registrert før. Men det er en lang vei dit, sier Eidissen.

Det første de gjorde var å fotografere soppen og stedet den ble funnet på, samt notere ned alle andre relevante opplysninger fra lokaliteten.

– Ettersom den ble funnet på ei myr hvor det blant annet vokste multer, har den fått det vitenskapelige navnet Entoloma chamaemori, som viser til multeplanten (Rubus chamaemorus), sier Eidissen.

De tre forskerne har allerede publisert flere artikler på bakgrunn av feltarbeid i Grane gjennom The Holmvassdalen project.

En lang reise

Før de kunne konstatere at det var en ny sopp, måtte den ut på en lang reise og innom mange eksperter. Først måtte soppen tørkes langsomt ved cirka 30 grader for å for å kunne bevares for ettertiden.

Deretter ble den sendt til Weholt for mikroskopering. Det vil si at soppens celler blir studert flere hundre ganger forstørret og sammenliknet med andre arter i slekta.

Etter undersøkelsen ble soppen sendt til Spania for genetisk analyse.

Dermed ble resultatene tolket av en ungarsk ekspert ved universitetet i Helsinki. Før soppen kunne få sin vitenskapelige diagnose, måtte verdens fremste ekspert på soppslekten Entoloma, professor Machiel Noordeloos ved universitetet i Leiden, Nederland, uttale seg. I neste runde kunne soppen fra Holmvassdalen naturreservat sendes til et internasjonalt tidsskrift for publisering.

Eidissen og Lorås samarbeider med flere eksperter og har levert et stort biologisk materiale til genetisk analyse. Entoloma er en relativt artsrik soppslekt, hvor det nå gjøres et omfattende arbeid for å kartlegge artenes innbyrdes slektskap.

Vi må vite hva vi har

 Hvor stort er det å finne en ny art?

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal ta vare på artsmangfoldet, og for meg var det stort. Et omfattende problem for norsk naturforvaltning er nemlig at vi har ufullstendig kunnskap om artenes utbredelse og økologiske preferanser. Det er derfor viktig at vi fortløpende registrerer artene i ulike miljøer. Først da kan vi gjøre en vurdering om dette er en art som trenger særlig beskyttelse, for eksempel i form av vern av leveområdet, sier Eidissen.

Referanse:

Noordeloos, M.E. (m.fl): Entoloma chamaemori (Entolomataceae, Basidiomycota)—a new boreal species, with isolated phylogenetic position. Phytotaxa. (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS