(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Flere unge på sovemedisiner

Tenåringer får angst- og sovemedisiner beregnet for voksne, de får store doser og de går på medisinene over lang tid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En studie gjennomført av forskere fra Høgskolen i Hedmark og Nasjonalt Folkehelseinstitutt viser en økning i antall unge mennesker som bruker sovemidler.

Studien har hentet sine data fra Det norske reseptregisteret. Dette gir data på all reseptbelagt medisin brukt utenfor institusjoner.

Medisinene er reseptbelagte, foreskrevet av lege og hentet ut av ungdommer i alderen 15–16 år i perioden mellom 2006 og 2010.

– I løpet av fem år økte bruken av sovemedisiner, medisiner for angst og depresjon fra 14 til 22 per tusen gutter, og fra 20 til 25 per tusen jenter.

– Det økte altså noe mer blant guttene enn blant jentene.  Men fortsatt «ligger jentene på topp», forteller forsker Anne Kjersti Myhrene Steffenak ved institutt for sykepleie og psykisk helse ved Høgskolen i Hedmark.

Lang periode

Det viser seg også at mange av de som får medisiner mot søvnplager eller angst og depresjon fikk det over lengre perioder.

– En firedel fikk over 365 døgndoser – altså flere døgndoser enn det er døgn i året, påpeker Steffenak. 

Gruppen som hadde begynt med angst-, depresjons- eller sovemedisiner i 2007, ble fulgt i fire år. De fleste fikk redusert sitt bruk.

Men 23 prosent av dem som var blitt satt på medisiner for depresjon, brukte det fremdeles fire år senere. For noen av disse er dette som forventet siden bruk av enkelte medisiner mot depresjon er anbefalt brukt over tid.

– Når vi så på hver medikamentgruppe for seg, viste det seg at sovemidlene sto for den største økningen. Også her var økningen størst for guttene.

– Det innebærer at nivået for jenter og gutter hva gjelder sovemedisiner er i ferd med å utjevne seg. Melatonin var den sovemedisin som ble mest anvendt.

Bør spørre oss selv

Selv om det ikke er en stor andel av norsk ungdom som bruker disse legemidlene, mener Steffenak vi likevel bør spørre: Skal 15–16 åringer i det hele tatt bruke disse legemidlene?

– De fleste av disse legemidlene er beregnet brukt av voksne personer og ikke tenåringer i utvikling både fysisk og mentalt, påpeker forskeren.

– Det er lite forskning på medisiner til barn og unge, og unge mennesker er ikke miniatyrer av voksne i denne sammenhengen heller.

– Flere av medisinene skal brukes i korte perioder, men denne studien vitner om at flere ungdommer blir stående på dem i lengre perioder.

Melatonin, som var den hyppigst brukte sovemedisinen, er et hormon som også naturlig dannes i kroppen. Det er et hormon som i tillegg regulerer andre hormoner i kroppen vår, blant annet er det med på å styre søvnrytmen.

Melatonin er en innsovningsmedisin beregnet for voksne mennesker over 55 år.

– Ungdom som står på denne typen medikamenter bør følges tett opp av egen lege, både initialt og når medisinbruken skal trappes ned eller avsluttes, mener Steffenak.

Referanse:

Steffenak m.fl.: Increase in psychotropic drug use between 2006 and 2010 among adolescents in Norway: a nationwide prescription database study, Clinical Epidemiology, 2012; 4: 225–231, published online 2012 August 20, doi:  10.2147/CLEP.S31624

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Hedmark - Les mer

Powered by Labrador CMS