Lukkede oppdrettsanlegg utfordrer naturkreftene

For å møte utfordringene fra lakselus og forurensing, erstattes oppdrettsnota med poser. Det utfordrer sterke naturkrefter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I doktorgradsarbeidet sitt tester Ida Marlen Strand ut hvordan sjøkreftene virker på notposer til bruk i lukkede anlegg. (Foto: Zsolt Volent)

HAVBRUK – en næring i vekst

Forskningsrådets havbruksprogram skal utvikle kunnskap for å bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk og sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon.

Fakta hovedprosjekt

Prosjekttittel:  External Sea Loads and Internal Hydraulics of Closed Flexible Cages
Prosjektperiode: 2012–2016
Finansiering:  Forskningsrådet/ Havbruksprogrammet
Prosjektledelse: SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Testing av nye typer oppdrettsmerder er på gang, som fysisk skal skille oppdrettslaksen fra omgivelsene rundt merden.

Ved å lukke laksen inne og pumpe inn sjøvann fra dypet, er målet å hindre den fryktede lakselusa fra å slå seg på fisken.

Samtidig vil et lukket system gi økt kontroll med miljøet inne i posen, og med utslipp fra oppdrettsanleggene. Dette vil være bra både for fisken og miljøet. 

De lukkede merdene som nå testes ut, er i praksis store poser i goretex-lignende materiale som forankres som tradisjonelle anlegg.

Så langt fins det lite kunnskap og erfaring om hvordan sjøkreftene virker på denne nye typen anlegg. Sivilingeniør Ida Marlen Strand ved NTNU tar doktorgraden på dette temaet.

– Siden disse merdene er tettere enn den tradisjonelle oppdrettsnota, er det lett å forstå at strøm og bølger vil virke annerledes på lukkede anlegg, sier Strand.

Overraskende resultater

Avstivinger av oppdrettsposer har gitt Ida Marlen Strand både positive resultater og nye overraskelser og utfordringer. (Foto: Zsolt Volent)

For å unngå kollaps må sjøkreftenes effekt på posen begrenses.

Et tiltak har vært å fylle posen med mindre vann, ut i fra en teori om at større fleksibilitet vil redusere hvordan strømmen virker på posen.

Dette er testet ut i eksperimenter ved å dra en delvis fylt plastpose gjennom vann. Resultatene er overraskende.

– Eksperimentene viser det stikk motsatte av det vi trodde: Kreftene fra strøm kan flerdobles dersom vi reduserer fyllingsgraden, sier Strand.

Tester alternativer

Hovedårsaken ligger i oppdrettsposens utforming, som så langt har hatt samme form som den tradisjonelle oppdrettsnota.

Vannstrømmen endrer den goretex-lignende dukens form og skaper et «større segl» som gir strømmen enda mer å ta tak i.

– For å motvirke deformeringen, har vi gjort forsøk med å avstive posen. Det ga noen positive resultater, men også nye overraskelser og utfordringer.

– Fortsatt er det mye arbeid som gjenstår før vi har en god nok modell for å beregne kreftene disse nye posene utsettes for, sier Ida Marlen Strand.

Powered by Labrador CMS