NRK oppfattes å være mer nyttig og levere journalistikk av høyere kvalitet enn TV2, ifølge BIs kundebarometer. (Foto: Ole Kaland, NRK)

NRK knuser TV2

NRK er bedre enn TV2 både på journalistikk, nytteverdi og underholdning, ifølge TV-publikummet. Det viser en ny medieundersøkelse.

Norsk kundebarometer

Norsk Kundebarometer er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI.

Hvert år måles tilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Startet opp i 2000.

Det er kun aktive kunder som blir spurt om hva de mener om selskapene de kjøper varer og tjenester fra.

 

Konkurransen om TV-publikum er knallhard. Ikke bare i TV-ruten, men også på nett og mobil.

Hvem av de to erkerivalene NRK og TV2 er så seerne mest fornøyd med? 

Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer har i 2014 gjennomført en undersøkelse av tilfredshet for Norges største medieaktører som blant annet sammenligner statskanalen NRK med kommersielle TV2.

NRK har mest fornøyde tittere

Hver av kanalene er vurdert av 100 aktive brukere. De har blitt bedt om å si sin mening uavhengig av hvilken medieplattform de bruker. Det vil si om de bruker TV, PC, nettbrett, mobil eller radio.

– NRK slår knockout på TV2, konkluderer Pål Rasmus Silseth, som er prosjektleder for kundebarometeret.

NRK oppnår 73 av maksimalt 100 oppnåelige brukertilfredshetspoeng. Det er hele 12 poeng mer enn konkurrenten TV2.

Da er det kanskje ikke så rart at NRK slår TV2 også på lojalitet. Her oppnår NRK hele 91 av maksimalt 100 poeng. Her oppnår også TV2 et godt resultat med 84 poeng.

Underholdning minst viktig

Hva er det som i størst grad gjør mediebrukerne fornøyde? Er det journalistikk av høy kvalitet? Er vi mest opptatt av nytteverdi? Eller er det underholdning som fenger mest?

I kundebarometeret går det frem hvilke av de tre områdene som i størst grad påvirker hvor fornøyde mediebrukerne er.

– Studien viser at journalistikk av høy kvalitet påvirker brukernes tilfredshet mest, sier Silseth.

Deretter følger nytteverdi. Underholdning gir minst utslag på mediebrukernes tilfredshet, og påvirker lite sammenlignet med de to andre faktorene.

Vinner på alle områder

NRK er ifølge kundebarometeret best på journalistikk blant de største norske medieaktørene. I tillegg til NRK og TV2 er Dagbladet, VG, Aftenposten og Dagens Næringsliv vurdert.

NRK skårer 80 av 100 oppnåelige poeng for å levere journalistikk av høy kvalitet. Her oppnår TV2 beskjedne 62 poeng.

– Det skiller nærmere 20 poeng. Det er en svært stor forskjell i denne undersøkelsen, påpeker Silseth.

NRK oppfattes også å være bedre enn TV2 til å levere innhold som er nyttig, slik det vurderes av brukerne. NRK oppnår 71 poeng for nytteverdi, mens TV2 må nøye seg med langt dårligere 57 poeng.

Så skulle vi kanskje tro at kommersielle TV2 tok igjen på underholdningsfronten selv om det betyr minst på publikums tilfredshet. 

Men, nei. Også her stikker NRK av med seieren, med 69 mot 64 poeng.

BI-forskeren har likevel et trøstens ord til taperen av TV-duellen.

– TV2s seere er såpass lojale at det ikke er så stor sannsynlighet for at de stikker av. Men de bør likevel ta signalene fra sitt publikum på alvor.

Referanse:

Pål Rasmus Silseth, m.fl. Norsk Kundebarometers Medieundersøkelse. Handelshøyskolen BI 2014. 

Powered by Labrador CMS